Vietnamese colours.txt

Card Set Information

Author:
tomsavanh
ID:
37916
Filename:
Vietnamese colours.txt
Updated:
2010-09-28 03:04:25
Tags:
Vietnamese colours
Folders:

Description:
Vietnamese colours
Show Answers:

 1. Yellow
  Màu vàng
 2. Red
  Màu đở
 3. Blue
  Xanh da tròi
 4. Black
  Màu đen
 5. Brown
  Màu nâu
 6. Green
  Màu xanh là cây
 7. White
  Màu trắng
 8. Purple
  Màu tím