1. verdenskrig

The flashcards below were created by user linnead on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvordan var foholdene i Russland før revolusjonen?
  Det var voldsomme klasseforskjeller, undertrykking, fattigdom, jødeforfølgelse, tsarer som styrte dårlig. Det var behov for store endringer, og folk trengte utdanning. De begynte å bli lei av eneveldig styre. Det positive var at Russlands industri vokste fort. De satset spesielt på jernbane. Det var en stor industriell oppgang. Enorme fabrikker ble bygd, og ga jobb til millioner av mennesker. Russland ble blant verdens fremste på vitenskap og forsking.
 2. Hvordan fikk Lenin makten? (bolsjevikene)
  Da tsardømmet falt, kom Lenin, leder for kommunistpartiet tilbake til Russland fra ti år i eksil. Da broren hans ble genrettet for å ha deltatt i sammensvergelsen mot tsaren, vendte også Lenin ryggen mot tsaren. Derfor måtte han leve i eksil, fordi tsaren hadd sendt folk etter han. Lenin støttet Karl Marx ideer om et klasseløst samfunn. Han ville at arbeiderne skulle gøre opprør med et lite kommunistisk parti som leder, han mente de ville føre kampen på best måte. Da det skulle være valg av ny nasjonalforsamling fikk bare en firedel av plassene i nasjonalforsamlingen. Da den nye nasjonalforsamlingen skulle møtes igjen, fikk Lenin soldater til å møte opp å kaste ut de nyvalgte. Bolsjevikene tok makten, et diktaturisk styre i Russland var nå et faktum. Dette varte i 73 år. Tilhengerne het ”de røde” motstanderne het ”de hvite”.
 3. Hva var sovjeter?
  • Sovjeter = råd, på russisk.
  • Sovjeter var små råd rundt i byene i Russland som arbeiderne og soldatene dannet. De ville ha et helt nytt samfunn, ikke bare små endringer. De ville ha likhet og rettferdighet. Etter at bolsjevikene tok makten i Russland, endret de navnet til Sovjetunionen, og beholdt det til 1991.
 4. Hvordan hadde tyskland det etter krigen?
  Tyskland måtte skrive under for at de hadde all skyld for 1. verdeskrig, og de måtte betale store krigserstatniger. De måtte gi fra seg kolonier og store landområder. De fikk bare lov til å ha en liten hær, ingen tanks eller krigsflåte.
 5. Hvilke land var Ententemaktene?
  Frankrike, Storbritannia, Russland, Serbia, USA og Italia.
 6. Hvilke land var Sentralmaktene?
  Østerriket-Ungarn og Tyskland. Tyrkia kom etterhvert med.
 7. Hvorfor ble det revolusjon i tyskland?
  Det ble revolusjon fordi tsarene styrte dårlig og eneveldig, og deres undertrykkelse av folket var stor. Det var stor forskjell på rik og fattig. En liten del av folket (adelsmenn og rikmenn) hadde det veldig bra, mens resten hadde det dårlig. De som bodde i landet ar ikke enig om hvordan landet ble styrt. Mange var fientlig innstilt til tsarens styre, krigen gikk dårlig og folk demonstrerte. Lenin var målrettet og gikk inn på å gi bolsjevikene makten, han viet livet sitt til revolusjonen. Det ble også revolusjon fordi Lenin ville at proletarene skulle gjøre opprør mot borgerskapet. Proletarene skulle drives av et lite, men mektig kommunistisk parti som visste best hvordan kampen skulle utføres. Han ville ha et samfunn som bygget på Karl Marx sin verdier om et klasseløst samfunn.
 8. Hvorfor ble det krig?
  Det var et spent forhold mellom alle de mektigste landene,fordi de kjempet om å få seg kolonier i Asia og Afrika.

  Det var dårlige forhold mellom Frankrike og Tyskland, fordi franrike ville ha hevn etter den fransk-tyske krigen.

  Storbritannia hadde også et dårlig forhold til Tyskland. De likte ikke at Tyskland bygde ut krigsflåten. (ødelegger kolonier)

  Østerriket-Ungarn hadde et dårlig forhold til Russland, fordi den russiske tsaren hadde vanskelig for å godta at den Østerriket-Ungarnske keiseren skulle bestemme over så mange slaver. Og i tillegg mente den Østerriket-Ungarnske keiseren at Russland blandet seg i indre forhold i landet. Østerriket-Ungarn hadde mange slaviske folkeslag innenfor grensene sine, og den russiske tsaren så på seg selv som alle slavers beskytter.

  Alle førte et voldsomt våpenkappløp, rustet seg til krig, de voktet på hverandre.

  Frans Ferdinand og hans kone Sofia ble skutt i Sarajevo.
 9. Hva er et atentat?
  Et atentat er et forsøk på å myrde en kjent og omstridt person.
 10. Hva var dumaen?
  Dumaen var et folkevalgt parlament, som tsaren måtte dele makten sin med da Russland tapte krigen mot Japan fordi det ble matmangel.
Author:
linnead
ID:
42800
Card Set:
1. verdenskrig
Updated:
2010-10-17 20:40:25
Tags:
Samfunn
Folders:

Description:
prøve, mandag etter høstferien for Linnea...... gøy
Show Answers: