Natu2ESO_02

The flashcards below were created by user xxurxo on FreezingBlue Flashcards.

 1. Que requiren os seres vivos para manter e renovar as súas estruturas e realizar as súas funcións vitais?
  materia e energía.
 2. Que son os alimentos?
  son as substancias que inxiren os seres vivos, e que proporcionan a materia e a enerxía.
 3. Que é a alimentación?
  É o proceso de tomar alimentos.
 4. Os alimentos están formados por substancias máis sinxelas, chamadas ----------, que son incorporados ás células.
  nutrientes
 5. Cómo se clasifican seres vivos segundo o tipo de nutrición?
  Autótrofos ou heterótrofos.
 6. De que tipo poden ser os seres autótrofos segundo a fonte de enerxía?
  Fotosintéticos ou Quimiosintéticos.
Author:
xxurxo
ID:
46774
Card Set:
Natu2ESO_02
Updated:
2010-11-02 19:02:14
Tags:
naturais 2ESO
Folders:

Description:
Tema 2 de Naturais (2º ESO)
Show Answers: