Farmakoterapi

Home > Preview

The flashcards below were created by user Norfeldt on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvad er dyspepsi?
  Smerter og ubehag i den øvre del af maven
 2. Hvad kan give dyspepsi?
  Gastroøsofageal reflukssygdom - 70% (Halsbrand - ENG: Gastrooesophageal reflux disease [GORD])

  Mavesår - 15 %

  oesophagitis - 20 %

  (ikke at man skal kunne procenterne, men rart at vide hvor forkommende det er)
 3. Hvad er de to typiske årsager til mavesår?
  Helicobacter pylori - bakterieinfektion

  ASA eller NSAID induceret mavesår
 4. Hvad er karakteristisk for Helicobacter pylori?

  (nævn 2)
  Gram (+)

  Microaerophilic - trives i et miljø med lavt O2

  Bonus: Producere vacuolating cytotoxiner (vacuolating: inducerer dannelse af intracellulære vacuoler i cellekulturer)
 5. Hvordan kan ASA eller NSAID give mavesår?
  Hæmmer COX-1 i ventriklen, hvilket reducere produktionen af mucosal prostaglandiner. Dette overfladiske erosioner og blødninger.
 6. Kan kortikosteroider alene give mavesår?
  Nej, men kan i kombination med NSAID øge risikoen for mavesår.
 7. Hjælper coatning af NSAID præparater mod mavesår?
  Nej
 8. Hvilke metoder kan bruges til at detektere mavesår?
  Radiologi

  Endoscopi
 9. Hvad er symptomerne på mavesår?
  Dyspepsia fremtræder 1-3 timer efter måltider

  Det forsvinder ved indtagelse af mad eller antacida

  Måske: halsbrand, opstød, vægttag, kvalme, opkast og anorexi.
 10. Hvad er behandlingen af refluks-lignende symptomer?
  Protonpumpe hæmmere

  • (Antacid)
  • ( Histamin 2 antagonister)
 11. Hvad er behandlingen af blødende mavesår?
  • Protonpumpe hæmmere
  • hvis Helicobactor Pylori positiv:
  • Antibiotika ( Macrolider: clarithromycin + Beta-lactamer: amoxicillin)
 12. Hvad er behandlingen af blødende øsofageal (spiserørs) varicer?
  • Syntetisk somatostatin (Octreotide)
  • - Reducere trykket i de portale kar
 13. Hvad er behandlingen af NSAID induceret mavesår?
  • Stop behandlingen af NSAID
  • Protonpumpe hæmmere

  ( Selektive COX-2 hæmmere MEN kontraindikationer for patienter med hjerte-karsygdomme)

  • Hvis Helicobactor Pylori positiv:
  • Antibiotika ( Macrolider: clarithromycin + Beta-lactamer: amoxicillin)
 14. Hvad er behandlingen af halsbrand?
  (Gastroøsofageal reflukssygdom [GORD])
  • Vægttab
  • Rygestop
  • Syresuppresion: Protonpumpe hæmmere Histamin 2 antagonister Antacid
 15. Nævn de 2 vigtigste koniske sygdomme inden for inflammatorisk tarmsygdom.
  Crohns sygdom

  Colitis ulcerosa
 16. Hvad er karakteristisk for Crohns sygdom?
  Kan påvirke hele tarmkanalen (fra mund til anus)

  Involvere ét eller flere områder.

  Påvirket tyndtarm er typisk fortykket og forsnævret

  "Rød ring" kan observeres ved koloskopi.

  Mikroskopisk observeres at inflammationen er igennem alle tarmens lag.
 17. Hvad er karakteristisk for Colitis Ulcerosa?
  Påvirker kun kolon (tyktarm) og rektum.

  Tyktarm fremtræder mucopurulent erythematous og kornet med overfladesår.

  Mikroskopisk observes at inflammationen kun er overfladisk.
 18. Hvad er symptomerne for Crohn sygdom?
  Vægttab

  • Diaré (som regel uden blod)
  • Malabsorption abs. Vit. B12 + abs. folatsyre Macrocytic anæmi
  • Malabsorption reabs. gallesalte Cholesterol gallesten og oxalate nyresten
 19. Hvad er symptomerne ved Colitis Ulcerosa?
  Mavesmerter

  Vægttab

  Diaré
  med mucus (kan være blodig)

  • Hypoalbuminæmi
  • Jernmangel anæmi

  (
  Terminal ileum: elektrolyt forstyrrelser)
 20. Angiv 3 problemer som inflammatorisk tarmsygdom kan give.
  Hudsygdomme

  Øjneproblemer

  Ledsygdomme

  (husk på HØL, som lyder som ØL)
 21. Angiv metoder til at diagnosticer Crohns sygdom.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • EndoskopiRøgent med kontrast
  • CT scan
  • MRI
  • Biopsi (mikroskopi)

  • Inflamatoriske biomarkører
  • ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)
  • CRP (C-Reactive Protein)

  • Andre biomarkører
  • Hæmoglobin (lav)
  • Blodpladetal (forhøjet)
  • Vit. B12 (lav)
  • Serum albumin (lav)
  • Serum Mg, Ca, Zn(forringet smag) (lav)
  • ASCA positiv
 22. Angiv metoder til at diagnosticer Colitis Ulcerosa.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • Endoskopi
  • (Røgent med kontrast)
  • (CT scan)
  • (MRI)
  • Biopsi (mikroskopi)

  • Biomarkører
  • Serum albumin (lav)
  • Serum Mg, Ca, Zn normal
  • pANCA positiv
 23. Angiv behandlingen af akut let, moderat og svær Crohns sygdom.
  • Let
  • 5-ASA (lokal)
  • Steroider

  • Moderat
  • Steroider
  • Antibiotika
  • Anti-TNFalfa
  • Enteral Ernæring

  • Svær
  • Steroid
  • Parenteral Ernæring
  • Kirugi
 24. Angiv vedligeholdende behandling af Crohns sygdom.
  • ( 5-ASA [peroral])
  • Steroider med lav systemisk biotilgængelighed.
  • Immunosuppressiva (Azatioprin Mercaptopurin Metotrexat [MTX] Anti-TNFalfa )
 25. Angiv behandling af Colitis Ulcerosa.
  • 5-ASA (lokal eller systemisk)
  • Steroider (lokal eller systemisk)
  • Immunosupressiva (Cyclosporin)
 26. Angiv vigtige bivirkninger ved behandling med binyrebakhormoner.
  • Hurtige bivirkninger
  • Måneansigt
  • Søvn- og humørforstyrrelser
  • Dyspepsi
  • Glukoseintolerant (Diabetes)

  • Langsomme bivirkinger
  • Grå stær
  • Osteoporose
  • (øget) risiko for infektioner
 27. Hvilke test indikere hepatisk necrosis?
  Gulsot

  • Liver funktionstest
  • Basisk fosfataser (øget)
  • ALAT (alanine aminotransferase) (øget)
  • Prothrombin tid (forlænget)
 28. Hvordan diagnosticeres leddegigt (Rheumatoid Arthritis)?
  • Morgenstivhed
  • Mindst 3 led
  • Hånd- og fingerled hævet
  • Symmetrisk gigt
  • Gigtknuder (Rheumatoid noduli)
  • Rheumafaktor IgM positiv
  • Knogleforandringer (Røgent)

  (4 eller derover = RA)
 29. Hvilke målinger kan bruges til bekræftelse af leddegigt (RA)?
  • Visuelle målinger
  • Radiografi (røgent)
  • Ultralyd

  • Biokemiske målinger:
  • ESR (Eruthocyt Sedimentation Rate)
  • CRP (C-Reactive protein)
  • Rheumatoid faktor (IgM)
  • Antinuklear antistoffer (ANA)
 30. Angiv behandling af leddegigt (RA).
  • DMARD (Disease Modifying Antirheumatic drug) (DK: SAARD)
  • (Methrotrexate [MTX], Sulfasalazine [Sulfonamid])

  Analgetika (Paracetamol)

  Svage opioider (codein)

  (Stærke opioider (morfin))

  NSAID

  Kortikosteroider

  Cytokin hæmmere
 31. Angiv symptomerne på slidgigt (OA).
  • Ledsmerter
  • Reduceret bevægelighed (stiv i led)

  Hævet led

  Smerter ved arbejde - forsvinder i hvile

  Leddeformiteter
 32. Hvordan diagnosticeres slidgigt (OA)?
  Klinisk præsentation af symptomer

  Radiologi (røgent)

  Arthoskopi

  Synovialvæske analyse

  ESR

  CRP
 33. Angiv behandling af slidgigt (OA).
  • Beskyt led
  • Fysioterapi
  • Motion
  • Analgetika (paracetamol)
  • NSAID
  • Svage eller stærke opioider
 34. Hvad er definitionen på anæmi?
  Nedsat mængde hæmoglobin i blodet.
 35. Angiv 3 mangler som kan give anæmi.
  Jernmangel anæmi

  B12-mangel anæmi

  Folatmangel anæmi
 36. Angiv test til diagnose af anæmi.
  Fuld blodtælling

  • Jernstatus
  • Plasma jern
  • Total jernbinding kapacitet
  • Plasmaferritin

  Antistoftest
  for intrinsic faktor (abs. Vit. B12)
 37. Hvordan behandles anæmi?
  Det er vigtigt at behandle sygdommen som anæmi

  • EPO
  • Folattilskud
  • Vit. B12 tilskud
  • Jerntilskud
  • Vit. C (hjælper med jern abs.)
 38. Angiv 5 faktorer der kan give leversygdom.
  • Virus infektion
  • Alkohol
  • Autoimmun-hepatitis
  • Galleleder sygdomme (gallesten, kræft)
  • Generisk disposition
 39. Angiv symptomer på leversygdom.
  Gulsot (øget bilirubin)

  Pruritus (kløe)

  • Spider naevi
  • Spontan blødning
  • Hyperpigmentation (bronzediabetes)

  Ascites

  Hepatomegaly

  Skrumpelever

  Forstørret milt (splenomegaly)

  Portal hypertension

  Gynaecomastia (mandebryster)
 40. Angiv hvilke test som kan bruges til diagnosticering af leversygdom.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • Radiologi (CT scan, MRI)
  • Leverbiopsi (mikroskopisk)

  • Biokemi
  • Serologi (test for virus [Hep. A, B og C])
  • Leverfunktionstest
 41. Angiv behandling af pruritus (kløe).
  Anion byttere (Colestyramine) - undgå reabs. af kolesterol

  Ursodeoxycholic acid

  Topikale præparater

  5-HT antagonist

  Opioid antagonist
 42. Angiv behandling af størknings abnormalier.
  Vit. K analoger

  UNDGÅ NSAID
 43. Angiv behandling af ascites.
  • Førstevalg
  • Livertransplantation

  • Andenvalg
  • Mobiliser bughulevæsken
  • Sænk Na indtagelse
  • Sænk væske intagelse
  • Læg ned (øger renalperfusionen)
  • Diuretika
  • Spironolaktone [Aldosteron antagonist] Hyperkalæmi Hyponatræmi Uræmi Øget kreatinine
  • Loop diuretika)
  • Aftabning (Parecentesis)
  • TIPSS (Shunting)

  • Infektion
  • Antibiotika
 44. Angiv behandling af encefalopati.
  • Førstevalg
  • Sænk ammoniak + sænk nitrogenprodukter i serum.
  • Laxativer
  • Lactolose (sænker ammoniak produktion i tarmen)

  (Antibiotika)
 45. Angiv behandling af oesofagus varicer.
  (skyldes portal hypertension)

  Væske-erstatning

  • Vasoaktiv terapi
  • Vassopressin analoger
  • Somatostatin analoger

  Non-selektive Beta-blokkere
  (mod genblødning)
 46. Angiv symptomer på nyresygdom.
  Polyuri

  Proteinuri

  Ødemer

  Hypertension

  Uræmi

  Elektrolyt forstyrrelser

  Renal osteodystrofi (knoglesygd. pga. Vit. D omdannelse-mangel) ( Muskel kramper)
 47. Hvordan stilles diagnosen for nyresygdom?
  Arvelighed

  Åreforkalkning i femoral arterierne (lyd- og mærkbar)

  Perifer ødem

  Dårlig GFR

  Elektrolyt forstyrrelse

  Urin-stix

  Urin-dyrkning (infektion)

  Urin mikroskopi

  Ultralyd

  Radiologi

  Renal biopsi
 48. Angiv behandling af renal hypertension.
  • Diuretika
  • Loop diuretika
  • Thiazider (Mindre effektiv ved RF)

  • Calcium Kanal blokkere
  • Vasodilation
  • øger Na udskillelse i våd hyptertension

  • Selektive Alfa1-blokkere
  • Vasodilation

  • ACE hæmmere
  • sænker Angiotension-II dannelse Vasodilation + Na udskillelse + Dilatere efferent glomerular arterioler ( sænker intraglumular tryk sænker proteinuri + hæmmer udvikling af glomerulosclerosis)
  • Kalium besparende Kan give hoste da bradukinin nedbrydning hæmmes

  Angiotension-II-antagonister

  • Beta-blokkere
  • Sænker minutvolumen + øger perifer vasokonstriktion (Kan forværre vaskulære sygdomme)

  (Vasodilatorer perifer vasodilation [refluks takykardia])
 49. Angiv behandling af renal uræmi.
  • Væskeretention
  • Na retention
  • K retention
 50. Angiv behandling af acidosis.
  Oral natriumbikarbonat
 51. Angiv behandling af renal osteodystrofi.
  • Sænk fosfat-indtagelse
  • Fosfatbinder (Ca-karbonat, Ca-acetat)
  • Vit. D analoger
  • Calcimimetiske stoffer
  • Parathyroidectomi
 52. Hvilke 2 dialysemetoder er mest udbredt?
  • Peritonal dialyse
  • (Antibiotika)
  • (Vandopløslige Vit.)

  • Hæmodialyse
  • (Vandopløslige Vit.)
 53. Angiv behandling efter transplantation.
  • Immunosuppressiva
  • Steroider (Prednisolone)
  • Antimetabolitter (Azethioprin)
  • Macrolider (Sirolimus)
  • Ciclosporin
  • Poly- eller monoklonale antistoffer
 54. Angiv symptomer for koronar hjertesygdom.
  • Brystsmerter (armene, nakken, kæberne eller tænder)
  • Dyspnø (Let forpustet)
  • Symptomer forsvinder ved hvile
 55. Angiv farmakologisk behandling af stabil angina.
  • Forbedre prognosen:
  • Trombocyt hæmmere (Hjertemagnyl [ASA])

  • ACE hæmmere anti-inflammatorisk + anti-trombolytisk
  • Undgå NSAID

  Statiner sænker kolesterol

  • Symptom-behandling
  • Beta-blokkere
  • sænker blodtrykket + negativ kronotropisk effekt (HR) + negativ inotropisk effekt
  • Bronkospasmer lungesygdomme
  • Perifer vasospasmer perifer vaskulær sygdomme
  • Sænker renal blodgennemstrømning renal dysfunktion

  • Nitrater dilater vener (sænker preload) + dilater arterier (sænker afterload)
  • Tolerance opnås hurtigt

  • Calcium kanal blokkere
  • negativ kronotropisk effekt (anti-arytmisk effekt)
  • Vasodilation Sænket perifer modstand sænket blodtryk Refleks takykardi
 56. Behandling af akut STEMI (blodprop).
  • Opioider (morfin, diamorfin)
  • + Antimetikum (anti-bræk)

  • Trombolytisk stoffer
  • Trobocythæmmende (hjertemagnyl [ASA])
  • Fibrin specifikke
  • Fibrin ikke-specifikke (streptokinase kan give allergi)

  • Beta-blokkere
  • Hjerte-stop bradycardia astma lungesygdom perifer vaskulær sygdom

  Ca kanal blokkere

  ACE hæmmere

  Angiotension II receptor antagonister

  • (Insulin)
  • (Antidepressant)
  • (Nitrate - hurtig smertefrigivelse)
  • (Antikoagulation)

  Statiner
 57. Behandling af akut NSTEMI (blodprop).
  • Oxygen
  • Trobocythæmmere
  • [IV]Nitrater
  • Antikoagulerende (Blodfortyndende)
  • Trombolyse er ineffektiv i disse patienter
  • Statiner
  • Glycoprotein (IIb/IIIa) hæmmere
 58. Hvad er kronisk hjertesvigt (CHF)?
  Kronisk hjertesygdom er når hjertes levering af blod (og dermed O2 og nærringstoffer) er utilstrækkelig i forhold til vævet.
 59. Hvad plejer at være årsag til kronisk hjertesvigt.
  Koronar hjertesygdom

  • Hypertension
  • RAAS øger Blodvolumen + øger preload hypertension
  • øger Hypofysegennemstrømning øger Vasopressin vand-retention hypertension
 60. Hvad er symptomerne på kronisk hjertesvigt (CHF)
  • Dyspnø (og orthopnø - liggende forpustelse)
  • Natlig hoste
  • Nocturi (natte-tissen)
  • Blege + kolde svedige hænder
  • Ødemer (lunger, ankler og abdomen)
 61. Hvad bruges til at stille diagnosen kronisk hjertesvigt?
  Anamnesen (sygehistorien)

  • EKG
  • Røgent af thorax
 62. Angiv behandling af vedvarende atrieflimren.
  Beta-blokkere

  • Digoxin
  • positiv inotropisk effekt hæver minutvolumen
  • vagal stimuli (parasympatisk)
  • sænker sympatisk nerveaktivitet
  • Skal ikke gives til patienter med elektrolytforstyrrelser eller iskæmisk hjerte
  • Antokoagulanter
  • Trombocythæmmere
 63. Angiv behandlingen af diastolisk dysfunktion.
  Diuretika
 64. Angiv behandlingen af ventrikulær systolisk dysfunktion (LVSD).
  • ACE hæmmere
  • sænker reload + afterload øger minutvolumen forbedret renal gennemstrømning sænker ødem
  • Patienter med renal sygdom
  • RAS er vigtigt for patiener med bilateral renal arterie stenosis
  • ACE hæmmere + metabolitter elemineres via nyerne dose-relateret toksistet
  • Må ikke bruges til patienter med svær aortic stenosis
  • sænker fyldningstrykket i venstre ventrikel sænker minutvolumen

  • Aldosterone antagonister (Spironolactone]
  • Na + vand retention
  • sænker sympatisk aktivering
  • sænker parasympatisk hæmning
  • Kombination med ACE hæmmere øger risiko for hyperkalæmi
  • Digoxin
  • Bradykardi
  • Toksisk ved elektrolyt forstyrrelser

  • Nitrater / hydralazine (arteriel vasodilator sænker afterload)
  • Kombination øger minutvolumen
  • Ikke nær så effektiv som ACE hæmmere
  • Asymmetisk dosering for at undgå tolerance

  (Der kan også bruges inotropiske stoffer som dopamin)
 65. Hvad er et normal blodtryk?
  <140 / <90
 66. Angiv ikke-farmakologisk behandling af hypertension.
  • øger motion
  • sænker vægt
  • kostvejledning
  • sænker alkohol
  • STOP rygning
  • sænker salt + kalorie indtag
 67. Angiv farmakologisk behandling af ukompliceret hypertension.
  • Thizider
  • Beta-blokkere
  • Ca-kanal blokkere

  • Disse skal undgåes ved svær hypertension indtil det er afklaret om det er renovaskulær hypertension.
  • ACE hæmmere
  • Angiotensin-II-antagonister

  • Trombocythæmmere (ASA)
  • (Lipidsænkende medicin)
 68. Angiv behandling af hypertension ved diabetes mellitus.
  • Type I
  • ACE hæmmere

  • Type II
  • ACE hæmmere
  • Angiotensin-II-antagonister
 69. Angiv behandling af hypertension ved hjertesygdom som iskæmisk hjertesygd. og venstre ventrikel hypertrofi.
  • Iskæmisk hjertesygdom
  • Beta-blokkere
  • Ca kanal blokkere
  • ingen effekt? velbevaret ventrikel funktion? ACE hæmmer

  • Venstre ventrikel hypertrofi
  • Angiotension-II-antagonister > Beta-blokkere
 70. Hypertension efter apopleksi og TCI (høj-risiko-patienter)
  TCI: Transitorisk Cerebral Iskæmi
  • ACE hæmmere
  • Tiazider
  • Statiner
  • Trombocythæmmer (ASA)
 71. Angiv behandling af isoleret systolisk hypertension.
  • Konventionelle antihypertensiva
  • + tålmodighed
 72. Angiv behandling af kronisk parenkymatøs nyrersygdom.

Card Set Information

Author:
Norfeldt
ID:
46796
Filename:
Farmakoterapi
Updated:
2010-11-03 17:01:30
Tags:
FARMA kvaksalver dk farmaci pharmacy danish dansk
Folders:

Description:
Danske flashcard til farmakoterpi
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview