Farmakoterapi

The flashcards below were created by user Norfeldt on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er dyspepsi?
  Smerter og ubehag i den øvre del af maven
 2. Hvad kan give dyspepsi?
  Gastroøsofageal reflukssygdom - 70% (Halsbrand - ENG: Gastrooesophageal reflux disease [GORD])

  Mavesår - 15 %

  oesophagitis - 20 %

  (ikke at man skal kunne procenterne, men rart at vide hvor forkommende det er)
 3. Hvad er de to typiske årsager til mavesår?
  Helicobacter pylori - bakterieinfektion

  ASA eller NSAID induceret mavesår
 4. Hvad er karakteristisk for Helicobacter pylori?

  (nævn 2)
  Gram (+)

  Microaerophilic - trives i et miljø med lavt O2

  Bonus: Producere vacuolating cytotoxiner (vacuolating: inducerer dannelse af intracellulære vacuoler i cellekulturer)
 5. Hvordan kan ASA eller NSAID give mavesår?
  Hæmmer COX-1 i ventriklen, hvilket reducere produktionen af mucosal prostaglandiner. Dette Image Upload overfladiske erosioner og blødninger.
 6. Kan kortikosteroider alene give mavesår?
  Nej, men kan i kombination med NSAID øge risikoen for mavesår.
 7. Hjælper coatning af NSAID præparater mod mavesår?
  Nej
 8. Hvilke metoder kan bruges til at detektere mavesår?
  Radiologi

  Endoscopi
 9. Hvad er symptomerne på mavesår?
  Dyspepsia fremtræder 1-3 timer efter måltider

  Det forsvinder ved indtagelse af mad eller antacida

  Måske: halsbrand, opstød, vægttag, kvalme, opkast og anorexi.
 10. Hvad er behandlingen af refluks-lignende symptomer?
  Image Upload Protonpumpe hæmmere

  • (Image UploadAntacid)
  • (Image Upload Histamin 2 antagonister)
 11. Hvad er behandlingen af blødende mavesår?
  • Image Upload Protonpumpe hæmmere
  • hvis Helicobactor Pylori positiv:
  • Image Upload Antibiotika (Image Upload Macrolider: clarithromycin + Image Upload Beta-lactamer: amoxicillin)
 12. Hvad er behandlingen af blødende øsofageal (spiserørs) varicer?
  • Image Upload Syntetisk somatostatin (Octreotide)
  • - Reducere trykket i de portale kar
 13. Hvad er behandlingen af NSAID induceret mavesår?
  • Stop behandlingen af Image Upload NSAID
  • Image Upload Protonpumpe hæmmere

  (Image Upload Selektive COX-2 hæmmere Image Upload MEN kontraindikationer for patienter med hjerte-karsygdomme)

  • Hvis Helicobactor Pylori positiv:
  • Image Upload Antibiotika (Image Upload Macrolider: clarithromycin + Image Upload Beta-lactamer: amoxicillin)
 14. Hvad er behandlingen af halsbrand?
  (Gastroøsofageal reflukssygdom [GORD])
  • Vægttab
  • Rygestop
  • Syresuppresion: Image Upload Protonpumpe hæmmere Image Upload Histamin 2 antagonister Image Upload Antacid
 15. Nævn de 2 vigtigste koniske sygdomme inden for inflammatorisk tarmsygdom.
  Crohns sygdom

  Colitis ulcerosa
 16. Hvad er karakteristisk for Crohns sygdom?
  Kan påvirke hele tarmkanalen (fra mund til anus)

  Involvere ét eller flere områder.

  Påvirket tyndtarm er typisk fortykket og forsnævret

  "Rød ring" kan observeres ved koloskopi.

  Mikroskopisk observeres at inflammationen er igennem alle tarmens lag.
 17. Hvad er karakteristisk for Colitis Ulcerosa?
  Påvirker kun kolon (tyktarm) og rektum.

  Tyktarm fremtræder mucopurulent erythematous og kornet med overfladesår.

  Mikroskopisk observes at inflammationen kun er overfladisk.
 18. Hvad er symptomerne for Crohn sygdom?
  Vægttab

  • Diaré (som regel uden blod)
  • Image Upload Malabsorption Image Upload Image Uploadabs. Vit. B12 + Image Uploadabs. folatsyre Image Upload Macrocytic anæmi
  • Image Upload Malabsorption Image Upload Image Uploadreabs. gallesalte Image Upload Cholesterol gallesten og oxalate nyresten
 19. Hvad er symptomerne ved Colitis Ulcerosa?
  Mavesmerter

  Vægttab

  Diaré
  med mucus (kan være blodig)

  • Hypoalbuminæmi
  • Jernmangel anæmi

  (
  Terminal ileum: elektrolyt forstyrrelser)
 20. Angiv 3 problemer som inflammatorisk tarmsygdom kan give.
  Hudsygdomme

  Øjneproblemer

  Ledsygdomme

  (husk på HØL, som lyder som ØL)
 21. Angiv metoder til at diagnosticer Crohns sygdom.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • EndoskopiRøgent med kontrast
  • CT scan
  • MRI
  • Biopsi (mikroskopi)

  • Inflamatoriske biomarkører
  • ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)
  • CRP (C-Reactive Protein)

  • Andre biomarkører
  • Image Upload Hæmoglobin (lav)
  • Image Upload Blodpladetal (forhøjet)
  • Image Upload Vit. B12 (lav)
  • Image Upload Serum albumin (lav)
  • Image Upload Serum Mg, Ca, Zn(forringet smag) (lav)
  • ASCA positiv
 22. Angiv metoder til at diagnosticer Colitis Ulcerosa.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • Endoskopi
  • (Røgent med kontrast)
  • (CT scan)
  • (MRI)
  • Biopsi (mikroskopi)

  • Biomarkører
  • Image UploadSerum albumin (lav)
  • Serum Mg, Ca, Zn normal
  • pANCA positiv
 23. Angiv behandlingen af akut let, moderat og svær Crohns sygdom.
  • Let
  • Image Upload5-ASA (lokal)
  • Image UploadSteroider

  • Moderat
  • Image UploadSteroider
  • Image UploadAntibiotika
  • Image UploadAnti-TNFalfa
  • Image Upload Enteral Ernæring

  • Svær
  • Image Upload Steroid
  • Image Upload Parenteral Ernæring
  • Image Upload Kirugi
 24. Angiv vedligeholdende behandling af Crohns sygdom.
  • (Image Upload 5-ASA [peroral])
  • Image UploadSteroider med lav systemisk biotilgængelighed.
  • Image Upload Immunosuppressiva (Image UploadAzatioprin Image UploadMercaptopurin Image UploadMetotrexat [MTX] Image UploadAnti-TNFalfa )
 25. Angiv behandling af Colitis Ulcerosa.
  • Image Upload5-ASA (lokal eller systemisk)
  • Image UploadSteroider (lokal eller systemisk)
  • Image UploadImmunosupressiva (Image UploadCyclosporin)
 26. Angiv vigtige bivirkninger ved behandling med binyrebakhormoner.
  • Hurtige bivirkninger
  • Måneansigt
  • Søvn- og humørforstyrrelser
  • Dyspepsi
  • Glukoseintolerant (Diabetes)

  • Langsomme bivirkinger
  • Grå stær
  • Osteoporose
  • Image Upload (øget) risiko for infektioner
 27. Hvilke test indikere hepatisk necrosis?
  Gulsot

  • Liver funktionstest
  • Image UploadBasisk fosfataser (øget)
  • Image UploadALAT (alanine aminotransferase) (øget)
  • Image UploadProthrombin tid (forlænget)
 28. Hvordan diagnosticeres leddegigt (Rheumatoid Arthritis)?
  • Morgenstivhed
  • Mindst 3 led
  • Hånd- og fingerled hævet
  • Symmetrisk gigt
  • Gigtknuder (Rheumatoid noduli)
  • Rheumafaktor IgM positiv
  • Knogleforandringer (Røgent)

  (4 eller derover = RA)
 29. Hvilke målinger kan bruges til bekræftelse af leddegigt (RA)?
  • Visuelle målinger
  • Radiografi (røgent)
  • Ultralyd

  • Biokemiske målinger:
  • ESR (Eruthocyt Sedimentation Rate)
  • CRP (C-Reactive protein)
  • Rheumatoid faktor (IgM)
  • Antinuklear antistoffer (ANA)
 30. Angiv behandling af leddegigt (RA).
  • Image UploadDMARD (Disease Modifying Antirheumatic drug) (DK: SAARD)
  • (Image UploadMethrotrexate [MTX], Image UploadSulfasalazine [Sulfonamid])

  Image UploadAnalgetika (Paracetamol)

  Image UploadSvage opioider (codein)

  Image Upload(Stærke opioider (morfin))

  Image UploadNSAID

  Image UploadKortikosteroider

  Image UploadCytokin hæmmere
 31. Angiv symptomerne på slidgigt (OA).
  • Ledsmerter
  • Reduceret bevægelighed (stiv i led)

  Hævet led

  Smerter ved arbejde - forsvinder i hvile

  Leddeformiteter
 32. Hvordan diagnosticeres slidgigt (OA)?
  Klinisk præsentation af symptomer

  Radiologi (røgent)

  Arthoskopi

  Synovialvæske analyse

  ESR

  CRP
 33. Angiv behandling af slidgigt (OA).
  • Beskyt led
  • Fysioterapi
  • Motion
  • Image UploadAnalgetika (paracetamol)
  • Image UploadNSAID
  • Image UploadSvage eller stærke opioider
 34. Hvad er definitionen på anæmi?
  Nedsat mængde hæmoglobin i blodet.
 35. Angiv 3 mangler som kan give anæmi.
  Jernmangel anæmi

  B12-mangel anæmi

  Folatmangel anæmi
 36. Angiv test til diagnose af anæmi.
  Fuld blodtælling

  • Jernstatus
  • Plasma jern
  • Total jernbinding kapacitet
  • Plasmaferritin

  Antistoftest
  for intrinsic faktor (abs. Vit. B12)
 37. Hvordan behandles anæmi?
  Det er vigtigt at behandle sygdommen som Image Upload anæmiImage Upload

  • Image Upload EPO
  • Image Upload Folattilskud
  • Image UploadVit. B12 tilskud
  • Image UploadJerntilskud
  • Image UploadVit. C (hjælper med jern abs.)
 38. Angiv 5 faktorer der kan give leversygdom.
  • Virus infektion
  • Alkohol
  • Autoimmun-hepatitis
  • Galleleder sygdomme (gallesten, kræft)
  • Generisk disposition
 39. Angiv symptomer på leversygdom.
  Gulsot (Image Uploadøget bilirubin)

  Pruritus (kløe)

  • Spider naevi
  • Spontan blødning
  • Hyperpigmentation (bronzediabetes)

  Ascites

  Hepatomegaly

  Skrumpelever

  Forstørret milt (splenomegaly)

  Portal hypertension

  Gynaecomastia (mandebryster)
 40. Angiv hvilke test som kan bruges til diagnosticering af leversygdom.
  • Visuelle
  • Ultralyd
  • Radiologi (CT scan, MRI)
  • Leverbiopsi (mikroskopisk)

  • Biokemi
  • Serologi (test for virus [Hep. A, B og C])
  • Leverfunktionstest
 41. Angiv behandling af pruritus (kløe).
  Image UploadAnion byttere (Colestyramine) - undgå reabs. af kolesterol

  Image UploadUrsodeoxycholic acid

  Image UploadTopikale præparater

  Image Upload5-HT antagonist

  Image UploadOpioid antagonist
 42. Angiv behandling af størknings abnormalier.
  Image UploadImage UploadVit. K analoger

  Image Upload UNDGÅ NSAID
 43. Angiv behandling af ascites.
  • Førstevalg
  • Image Upload Livertransplantation

  • Andenvalg
  • Mobiliser bughulevæsken
  • Sænk Na indtagelse
  • Sænk væske intagelse
  • Læg ned (øger renalperfusionen)
  • Diuretika
  • Image UploadSpironolaktone [Aldosteron antagonist] Image UploadHyperkalæmi Image UploadHyponatræmi Image UploadUræmi Image UploadØget kreatinine
  • Image UploadLoop diuretika)
  • Aftabning (Parecentesis)
  • TIPSS (Shunting)

  • Infektion
  • Image UploadAntibiotika
 44. Angiv behandling af encefalopati.
  • Førstevalg
  • Image UploadSænk ammoniak + Image Uploadsænk nitrogenprodukter i serum.
  • Image UploadLaxativer
  • Image UploadLactolose (sænker ammoniak produktion i tarmen)

  (Image UploadAntibiotika)
 45. Angiv behandling af oesofagus varicer.
  (skyldes portal hypertension)

  Væske-erstatning

  • Vasoaktiv terapi
  • Image UploadVassopressin analoger
  • Image UploadSomatostatin analoger

  Image UploadNon-selektive Beta-blokkere
  (mod genblødning)
 46. Angiv symptomer på nyresygdom.
  Polyuri

  Proteinuri

  Ødemer

  Hypertension

  Uræmi

  Elektrolyt forstyrrelser

  Renal osteodystrofi (knoglesygd. pga. Vit. D omdannelse-mangel) (Image Upload Muskel kramper)
 47. Hvordan stilles diagnosen for nyresygdom?
  Arvelighed

  Åreforkalkning i femoral arterierne (lyd- og mærkbar)

  Perifer ødem

  Dårlig GFR

  Elektrolyt forstyrrelse

  Urin-stix

  Urin-dyrkning (infektion)

  Urin mikroskopi

  Ultralyd

  Radiologi

  Renal biopsi
 48. Angiv behandling af renal hypertension.
  • Diuretika
  • Image UploadLoop diuretika
  • Image UploadThiazider (Mindre effektiv ved RF)

  • Image UploadCalcium Kanal blokkere
  • Image Upload Vasodilation
  • Image Upload øger Na udskillelse i våd hyptertension

  • Image UploadSelektive Alfa1-blokkere
  • Image Upload Vasodilation

  • Image UploadACE hæmmere
  • Image Upload sænker Angiotension-II dannelse Image Upload Vasodilation + Na udskillelse + Dilatere efferent glomerular arterioler (Image Upload sænker intraglumular tryk Image Upload sænker proteinuri + hæmmer udvikling af glomerulosclerosis)
  • Image UploadKalium besparende Image UploadKan give hoste da bradukinin nedbrydning hæmmes

  Image UploadAngiotension-II-antagonister

  • Image UploadBeta-blokkere
  • Image Upload Sænker minutvolumen + øger perifer vasokonstriktion (Image UploadKan forværre vaskulære sygdomme)

  (Image UploadVasodilatorer Image Upload perifer vasodilation [Image Uploadrefluks takykardia])
 49. Angiv behandling af renal uræmi.
  • Væskeretention
  • Na retention
  • K retention
 50. Angiv behandling af acidosis.
  Image UploadImage UploadOral natriumbikarbonat
 51. Angiv behandling af renal osteodystrofi.
  • Sænk fosfat-indtagelse
  • Image UploadFosfatbinder (Ca-karbonat, Ca-acetat)
  • Image UploadVit. D analoger
  • Image UploadCalcimimetiske stoffer
  • Image UploadParathyroidectomi
 52. Hvilke 2 dialysemetoder er mest udbredt?
  • Peritonal dialyse
  • (Image UploadAntibiotika)
  • (Image UploadVandopløslige Vit.)

  • Hæmodialyse
  • (Image UploadVandopløslige Vit.)
 53. Angiv behandling efter transplantation.
  • Immunosuppressiva
  • Image UploadSteroider (Prednisolone)
  • Image UploadAntimetabolitter (Azethioprin)
  • Image UploadMacrolider (Sirolimus)
  • Image UploadCiclosporin
  • Image UploadPoly- eller monoklonale antistoffer
 54. Angiv symptomer for koronar hjertesygdom.
  • Brystsmerter (armene, nakken, kæberne eller tænder)
  • Dyspnø (Let forpustet)
  • Symptomer forsvinder ved hvile
 55. Angiv farmakologisk behandling af stabil angina.
  • Forbedre prognosen:
  • Image UploadTrombocyt hæmmere (Image UploadHjertemagnyl [ASA])

  • Image UploadACE hæmmere Image Upload anti-inflammatorisk + anti-trombolytisk
  • Image Upload Undgå NSAID

  Image UploadStatiner Image Upload Image Uploadsænker kolesterol

  • Symptom-behandling
  • Image UploadBeta-blokkere
  • Image Upload Image Uploadsænker blodtrykket + negativ kronotropisk effekt (Image UploadHR) + negativ inotropisk effekt
  • Image UploadBronkospasmer Image Upload Image Upload lungesygdomme
  • Image UploadPerifer vasospasmer Image Upload Image Upload perifer vaskulær sygdomme
  • Image UploadSænker renal blodgennemstrømning Image Upload Image Upload renal dysfunktion

  • Image UploadNitrater Image Upload dilater vener (Image Uploadsænker preload) + dilater arterier (Image Uploadsænker afterload)
  • Image UploadTolerance opnås hurtigt

  • Image UploadCalcium kanal blokkere
  • Image Upload negativ kronotropisk effekt (anti-arytmisk effekt)
  • Image Upload Vasodilation Image Upload Sænket perifer modstand Image Upload sænket blodtryk Image Upload Image UploadRefleks takykardi
 56. Behandling af akut STEMI (blodprop).
  • Image Upload Opioider (morfin, diamorfin)
  • + Image Upload Antimetikum (anti-bræk)

  • Trombolytisk stoffer
  • Image Upload Trobocythæmmende (hjertemagnyl [ASA])
  • Image Upload Fibrin specifikke
  • Image Upload Fibrin ikke-specifikke (streptokinase Image Uploadkan give allergi)

  • Image Upload Beta-blokkere
  • Image UploadHjerte-stop Image Uploadbradycardia Image Uploadastma Image Uploadlungesygdom Image Uploadperifer vaskulær sygdom

  Image Upload Ca kanal blokkere

  Image Upload ACE hæmmere

  Image Upload Angiotension II receptor antagonister

  • (Image UploadInsulin)
  • (Image UploadAntidepressant)
  • (Image UploadNitrate - hurtig smertefrigivelse)
  • (Image UploadAntikoagulation)

  Image UploadStatiner
 57. Behandling af akut NSTEMI (blodprop).
  • Image UploadOxygen
  • Image UploadTrobocythæmmere
  • [IV]Image UploadNitrater
  • Image UploadAntikoagulerende (Blodfortyndende)
  • Image UploadTrombolyse er ineffektiv i disse patienter
  • Image UploadStatiner
  • Image UploadGlycoprotein (IIb/IIIa) hæmmere
 58. Hvad er kronisk hjertesvigt (CHF)?
  Kronisk hjertesygdom er når hjertes levering af blod (og dermed O2 og nærringstoffer) er utilstrækkelig i forhold til vævet.
 59. Hvad plejer at være årsag til kronisk hjertesvigt.
  Koronar hjertesygdom

  • Hypertension
  • RAAS Image Upload øger Blodvolumen + øger preload Image Upload hypertension
  • øger Hypofysegennemstrømning Image Upload øger Vasopressin Image Upload vand-retention Image Upload hypertension
 60. Hvad er symptomerne på kronisk hjertesvigt (CHF)
  • Dyspnø (og orthopnø - liggende forpustelse)
  • Natlig hoste
  • Nocturi (natte-tissen)
  • Blege + kolde svedige hænder
  • Ødemer (lunger, ankler og abdomen)
 61. Hvad bruges til at stille diagnosen kronisk hjertesvigt?
  Anamnesen (sygehistorien)

  • EKG
  • Røgent af thorax
 62. Angiv behandling af vedvarende atrieflimren.
  Image UploadBeta-blokkere

  • Image UploadDigoxin
  • Image Upload positiv inotropisk effekt Image Upload hæver minutvolumen
  • Image Upload vagal stimuli (parasympatisk)
  • Image Upload sænker sympatisk nerveaktivitet
  • Image UploadSkal ikke gives til patienter med elektrolytforstyrrelser eller iskæmisk hjerte
  • Image UploadAntokoagulanter
  • Image UploadTrombocythæmmere
 63. Angiv behandlingen af diastolisk dysfunktion.
  Image UploadDiuretika
 64. Angiv behandlingen af ventrikulær systolisk dysfunktion (LVSD).
  • Image UploadACE hæmmere
  • Image Upload sænker reload + afterload Image Upload øger minutvolumen Image Upload forbedret renal gennemstrømning Image Upload sænker ødem
  • Image UploadPatienter med renal sygdom
  • Image UploadRAS er vigtigt for patiener med bilateral renal arterie stenosis
  • Image UploadACE hæmmere + metabolitter elemineres via nyerne Image Upload dose-relateret toksistet
  • Image UploadMå ikke bruges til patienter med svær aortic stenosis
  • Image Upload sænker fyldningstrykket i venstre ventrikel Image Upload sænker minutvolumen

  • Image UploadAldosterone antagonister (Image UploadSpironolactone]
  • Image Upload Na + vand retention
  • Image Upload sænker sympatisk aktivering
  • sænker parasympatisk hæmning
  • Image UploadKombination med ACE hæmmere Image Upload øger risiko for hyperkalæmi
  • Image Upload Digoxin
  • Image UploadBradykardi
  • Image UploadToksisk ved elektrolyt forstyrrelser

  • Image Upload Nitrater / hydralazine (arteriel vasodilator Image Upload sænker afterload)
  • Kombination Image Upload øger minutvolumen
  • Image UploadIkke nær så effektiv som ACE hæmmere
  • Image UploadAsymmetisk dosering for at undgå tolerance

  (Der kan også bruges inotropiske stoffer som Image Uploaddopamin)
 65. Hvad er et normal blodtryk?
  <140 / <90
 66. Angiv ikke-farmakologisk behandling af hypertension.
  • øger motion
  • sænker vægt
  • kostvejledning
  • sænker alkohol
  • STOP rygning
  • sænker salt + kalorie indtag
 67. Angiv farmakologisk behandling af ukompliceret hypertension.
  • Image UploadThizider
  • Image UploadBeta-blokkere
  • Image UploadCa-kanal blokkere

  • Disse skal undgåes ved svær hypertension indtil det er afklaret om det er renovaskulær hypertension.
  • Image UploadACE hæmmere
  • Image UploadAngiotensin-II-antagonister

  • Image UploadTrombocythæmmere (ASA)
  • (Image UploadLipidsænkende medicin)
 68. Angiv behandling af hypertension ved diabetes mellitus.
  • Type I
  • Image UploadACE hæmmere

  • Type II
  • Image UploadACE hæmmere
  • Image UploadAngiotensin-II-antagonister
 69. Angiv behandling af hypertension ved hjertesygdom som iskæmisk hjertesygd. og venstre ventrikel hypertrofi.
  • Iskæmisk hjertesygdom
  • Image Upload Beta-blokkere
  • Image Upload Ca kanal blokkere
  • ingen effekt? velbevaret ventrikel funktion? Image Upload Image UploadACE hæmmer

  • Venstre ventrikel hypertrofi
  • Image Upload Angiotension-II-antagonister > Image UploadBeta-blokkere
 70. Hypertension efter apopleksi og TCI (høj-risiko-patienter)
  TCI: Transitorisk Cerebral Iskæmi
  • Image UploadACE hæmmere
  • Image UploadTiazider
  • Image UploadStatiner
  • Image UploadTrombocythæmmer (Image UploadASA)
 71. Angiv behandling af isoleret systolisk hypertension.
  • Image Upload Konventionelle antihypertensiva
  • + tålmodighed
 72. Angiv behandling af kronisk parenkymatøs nyrersygdom.
Author:
Norfeldt
ID:
46796
Card Set:
Farmakoterapi
Updated:
2010-11-03 17:01:30
Tags:
FARMA kvaksalver dk farmaci pharmacy danish dansk
Folders:

Description:
Danske flashcard til farmakoterpi
Show Answers: