ordform1

The flashcards below were created by user jundua on FreezingBlue Flashcards.

 1. kung
  en kung, kungen, kungar, kungarna
 2. golv
  ett golv, golvet, golv, golven
 3. papper
  ett papper, papperet, papper, papperna
 4. far
  en far, fadern, fäder, fäderna
 5. son
  en son, sonen, söner, sönerna
 6. mor
  en mor, modern, mödrar, mödrarna
 7. dotter
  en dotter, dottern, döttrar, döttrarna
 8. syster
  en syster, systern, systrar, systrarna
 9. bok
  en bok, boken, böcker, böckerna
 10. barn
  ett barn, barnet, barn, barnen
 11. familj
  en familj, familjen, familjer, familjerna
 12. block
  ett block, blocket, block, blocken

  häfte med pappersark
Author:
jundua
ID:
47316
Card Set:
ordform1
Updated:
2010-11-04 16:19:11
Tags:
svenska ord form
Folders:

Description:
ordform
Show Answers: