n.txt

The flashcards below were created by user kniknik on FreezingBlue Flashcards.

  1. na
    after
  2. naad; de
    seam
  3. naaien
    to sew
  4. naakt
    naked
  5. naald; de
    needle
  6. naaldhak; de
    stiletto heel
  7. naam; de
    name
  8. naar
    to; at; towards
  9. naast
    next
  10. nacht; de
    night
  11. nachtegaal; de
    nightingale
  12. nachtmerrie; de
    nightmare
  13. nadat
    after
  14. nadeel; het
    disadvantage
  15. nadenken
    to think over
  16. nader
    nearer; more detailed
  17. naderen
    to approach
  18. nagaan
    to check; verify
  19. nagel; de
    nail
  20. nahijgen
    to pant after exertion
  21. najaar; het
    autumn
  22. namaak; de
    imitation
  23. namaken
    to imitate; fake
  24. namelijk
    namely
  25. namens
    in the name of
  26. namiddag
    afternoon
  27. napraten
    repeat s.o
  28. nastreven
    to strive after
  29. nat
    wet
  30. natie; de
    nation
  31. nationaal
    national
  32. nationaliteit; de
    nationality
  33. natuur; de
    nature
  34. natuurlijk
    natural(ly)
  35. nauw
    narrow; tight
  36. nauwelijks
    scarcely; hardly
  37. nauwkeurig
    accurate; exact
  38. n.a.v
    naar aanleiding van; referring to
  39. navel; de
    navel
  40. nazenden
    send after
  41. neef; de
    cousin; nephew
  42. neer
    down
  43. neerhalen
    to fetch down
  44. neerslaan
    to strike down
  45. neerslag; de
    precipitation
  46. neersteken
    to stab
  47. neerzetten
    to set down
  48. neger; de
    negro
  49. nek; de
    nape of the neck
  50. nemen
    to take
  51. nep
    bogus
  52. nergens
    nowhere
  53. nerveus
    nervous
  54. nervositeit; de
    nervousness
  55. nest; de
    nest
  56. net; het
    net; fair copy
  57. net
    tidy; neat; decent; just; exactly
  58. netjes
    neatly; cleanly
  59. neurochirurg; de
    neuro-surgeon
  60. neus; de
    nose
  61. neusgat; de
    nostril
  62. neut; de
    drink
  63. neutraal
    neutral
  64. neutrum
    neuter (grammer)
  65. nevel; de
    haze; mist
  66. nicht; de
    cousin; niece
  67. niemand
    nobody
  68. nier; de
    kidney
  69. niet
    not
  70. niets
    nothing
  71. nieuw
    new
  72. nieuws; het
    news
  73. nieuwsgierig
    curious
  74. niezen
    to sneeze
  75. niks
    nothing
  76. niksen
    to laze about; do nothing
  77. niveau; het
    level
  78. noch
    nor
  79. nodig
    necessary
  80. noemen
    to mention; name
  81. nog
    yes; still
  82. nonsens
    nonsense
  83. nood; de
    emergency; distress
  84. noodlot; het
    fate; destiny
  85. noodtoestand; de
    state of emergency
  86. nooduitgang; de
    emergency exit
  87. nooit
    never
  88. noord
    north
  89. noorden; het
    north
  90. noorderling; de
    northerner
  91. noot; de
    nut; note
  92. nootmuskaat; de
    nutmeg
  93. normaal
    normal
  94. notaris; de
    notary
  95. noteboom; de
    walnut tree
  96. noteren
    to note; register; book
  97. notitie; de
    note
  98. notulen; de
    meeting minutes
  99. nou
    now
  100. nu
    now
  101. nuchter
    sober
  102. nucleair
    nuclear
  103. nummer; het
    number
  104. nut; het
    use; benefit
  105. nutteloos
    useless
  106. nuttig
    useful
  107. nylon
    nylon
Author:
kniknik
ID:
486
Card Set:
n.txt
Updated:
2009-10-24 07:26:41
Tags:
Nederlandse \'n\' woorden
Folders:

Description:
Dutch vocab
Show Answers: