Anatomi - riktningar

The flashcards below were created by user laiste on FreezingBlue Flashcards.

 1. medial (med.)
  åt mitten
 2. lateral (lat.)
  åt sidan
 3. kontralateral
  motsatt sida
 4. bilateral (bilat.)
  båda sidor
 5. dexter (dx.)
  åt höger
 6. sinister (sin.)
  åt vänster
 7. superior (sup.)
  övre (hela kroppen)
 8. inferior (inf.)
  nedre (hela kroppen)
 9. cranial (cran.)
  övre (inom bålen)
 10. caudal (caud.)
  nedre (inom bålen)
 11. anterior (ant.)
  främre (hela kroppen)
 12. posterior (post.)
  bakre (hela kroppen)
 13. ventral (vent.)
  främre (inom bålen)
 14. dorsal (dors.)
  bakre (inom bålen)
 15. proximalt (prox.)
  närmre mot bålen
 16. distalt (dist.)
  längre bort från bålen
 17. radialt
  tumsida (mot radius)
 18. ulnart
  lillfingersida (mot ulna)
Author:
laiste
ID:
48734
Card Set:
Anatomi - riktningar
Updated:
2010-11-10 17:48:12
Tags:
anatomi
Folders:

Description:
riktningar
Show Answers: