Anatomi - riktningar

Card Set Information

Author:
laiste
ID:
48734
Filename:
Anatomi - riktningar
Updated:
2010-11-10 12:48:12
Tags:
anatomi
Folders:

Description:
riktningar
Show Answers:

 1. medial (med.)
  åt mitten
 2. lateral (lat.)
  åt sidan
 3. kontralateral
  motsatt sida
 4. bilateral (bilat.)
  båda sidor
 5. dexter (dx.)
  åt höger
 6. sinister (sin.)
  åt vänster
 7. superior (sup.)
  övre (hela kroppen)
 8. inferior (inf.)
  nedre (hela kroppen)
 9. cranial (cran.)
  övre (inom bålen)
 10. caudal (caud.)
  nedre (inom bålen)
 11. anterior (ant.)
  främre (hela kroppen)
 12. posterior (post.)
  bakre (hela kroppen)
 13. ventral (vent.)
  främre (inom bålen)
 14. dorsal (dors.)
  bakre (inom bålen)
 15. proximalt (prox.)
  närmre mot bålen
 16. distalt (dist.)
  längre bort från bålen
 17. radialt
  tumsida (mot radius)
 18. ulnart
  lillfingersida (mot ulna)