Arabic Verbs Present faxalu / yafxalu plural forms

Card Set Information

Author:
matelo
ID:
58170
Filename:
Arabic Verbs Present faxalu / yafxalu plural forms
Updated:
2011-01-04 23:46:21
Tags:
arabic verbs present tense do
Folders:

Description:
Plural forms of the present tense of faxalu / yafxalu
Show Answers:

 1. 'antumaa
  tafxalaani
 2. naHnu
  nafxalu
 3. 'antum
  tafxaluuna
 4. 'antunna
  tafxalna
 5. hum
  yafxaluuna
 6. hunna
  yafxalna
 7. humaa (m)
  yafxalaani
 8. humaa
  tafxalaani