Ämnesspecifika ord, juridik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. balk
  huvudavdelning i svenska lagverk
 2. belägga
  ange fakta som stöder visst antagande (polisen har inte kunnat belägga att den misstänkte varit på brottsplatsen)
 3. bifall
  beslut om formellt godkännande (ansökan vann tillslut bifall)
 4. bordlägga
  uppskjuta avgörandet i en fråga
 5. bulvan
  lockfågel, person som under sken företräder en annan
 6. domkrets
  det geografiska område som en viss domstol har hand om
 7. domsaga
  en geografiskt områden en tingsrätt har hand om
 8. domskäl
  en domstols motivering till ett domslut
 9. domslut
  det slutgiltiga avgörandet av en domstol, ett domslut går ej att överklaga
 10. expropriation
  tvångsinlösning
 11. fördrag
  internationell överenskommelse
 12. föreläggande
  ålagd skyldighet
 13. författning
Author:
Anonymous
ID:
58448
Card Set:
Ämnesspecifika ord, juridik
Updated:
2011-01-06 21:16:25
Tags:
HP
Folders:

Description:
HP
Show Answers: