Arabic Verbs negative to be plural forms

Card Set Information

Author:
matelo
ID:
58656
Filename:
Arabic Verbs negative to be plural forms
Updated:
2011-01-08 13:54:21
Tags:
arabic verbs negative be plural
Folders:

Description:
Plural forms of the negative of to be
Show Answers:

 1. 'antumaa
  lastumaa
 2. naHnu
  lasnaa
 3. 'antum
  lastum
 4. hum
  laysuu
 5. 'antunna
  lastunna
 6. hunna
  lasna
 7. humaa
  laysaa (masc)
 8. humaa
  laysataa (fem)