Bezrobocie - rodzaje, skutki, przyczyny.txt

The flashcards below were created by user tproton00 on FreezingBlue Flashcards.

 1. sezonowe
  uwarunkowane porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin, itp
 2. strukturalne (technologiczne)
  związane z rowzowojem technologii, w związku z tym rozbieżnością pomiędzy podażą osób chętnych do pracy a popytem na pracowników z odpowiednimi umiejętnościami
 3. dobrowolne
  czyli brak zainteresowania jakąkolwiek pracą
 4. przymusowe
  niemożność znalezienia pracy, pomimo akceptacji rynkowego poziomu wynagrodzeń za pracę
 5. naturalne
  rozmijanie się z oczekiwaniami pracodawcy i pracownika.

  • - finansowe
  • - umiejętności
  • - wiedza
 6. koniunkturalne
  popyt na daną rzecz w danym czasie
 7. jawne
  odnoszące się do niepracujących, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach Pracy
 8. frakcyjne
  związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania.
Author:
tproton00
ID:
60344
Card Set:
Bezrobocie - rodzaje, skutki, przyczyny.txt
Updated:
2011-01-17 23:24:15
Tags:
Bezrobocie rodzaje skutki przyczyny
Folders:

Description:
bezrobocie
Show Answers: