1950-> cechy proza

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jiří Weil
  • Autoři v samizdatu
  • 1900-1959
  • překladatel z ruštiny, žid, člen 9silu, unikl před transportem (předstíral sebevraždu), zprvu nadšený komunista-po zkušenostech z ruska ale musel změnit názor, jako první ztvárnil stalinovskou diktaturu
  • Moskva - hranice (3 lidé se v tomto románu vyrovnávají 3mi cestami se složitými poměry v rusku)
  • Život s hvězdou (skromný židovský úředník se potýká s peripetiemi po okupaci, pasivní hrdina (nevyhovovalo ocifiální kritice))
  • Dřevěná lžíce (dokončeno už 38 ale vydáno 77 a to v samizdatu, román z prostředí středoasijeského tábora kde jsou nepřátelé kom. režimu)
  • ----------------------------
 2. Egon Hostovský
  • psychologická próza
  • 1908-1973
  • Odcizení lidé hledající svou identitu, vliv Kafky a Dostojevského,žid musel emigrovat
  • Případ profesora Kornera (židovský intelektuál korner trpí komp. méněcenosti, slabošky přilíná k silným osobnostem, je mu diagnostikována srmtelná cukrovka a zjistí, že je mu žena nevěrná, čím dál více se zhoršuje jeho psych. i fyz. stav a on si představuje že je hrdinou, každý dobrý skutek který chce udělat se
  • otáčí, nakonec je zjištěna mylná diagnóza ale záhy umíra nešťastnou náhodou)
  • Žhář (Ošklivý chlapec v disfunkční rodině píše paličské listy aby odkouzlil dívku která ho pokořuje)
  • ---------------------------------------------
  • Dobročinný večírek (hrstka evropských emigrantů se pokusí sblížit se. Pokus ztroskotá, protože nejsou schopni porozumět jeden druhému. Večírek končí vraždou a krádeží peněz vybraných na dobročinné účely, parodické)
  • Všeobecné spiknutí (autobiografické, hrdina pocházající z náchoda se na své narozenina vrací z USA do rodného kraje)
  • -------------------------
 3. Julius Fučík
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50 a 60 letech
  • 1903-1943
  • komunista, pro proletářskou poezii, proti poetistům,během okupace popraven pro činnost v nelegální kom. organizaci
  • Reportáže psané na oprátce (1945, psané po zavření gestapem na pankráci, strana z fučíka později udělala modlu (ale vypustila některé části jeho díla-"nic neprozradil, nikoho neudal")
  • ----------------------
 4. Jan Drda
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50 a 60 letech
  • 1915-1970
  • Komunista, předseda svazu spisovatelů, 68 si renomé obnovil výrokem "nepodejte jim ani kapku vody", lidový humor, prolínání skutečnosti a fantazie
  • Městečko na dlani (1940, román o životě v Rukapáni (rodná příbram), humorné, ale i dojemné, vlídné vypravování)
  • Němá barikáda (1946, povídky zobrazující hrdinství obyčejných lidí v době okupace, černobílé, nevěrohodná psychologii, počátek schematické literatury, povídka Vyšší princip (profesor se snaží urchránit své žáky před popravou kvůli malůvce,kvalitní))
  • Hrátky s čertem (1946, kvalitní jinotajová pohádka, nezlomná povaha čechů, psané za protektorátu)
  • --------------------------------------
 5. Norbert Frýd
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50 a 60 letech
  • 1913-1976
  • komunistický autor, výrazná psychologická kresba
  • Krabice živých (1956, román o "životě" v německém koncentračním táboře, hrdina pomáhá vězeňskému písaři s kartotékou (ona krabice) a začne nezištně pomáhat)
  • ---------------
 6. Jan Otčenášek
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50 a 60 letech
  • 1924-1979
  • komunistický autor ale naboural schematickou literatura 50 let, scénárista
  • Občan Brych (pro komunistické dílo o intelektuálovi který neví jak se má zachvat po unorové revoluci, volí zůstat, ne tak schematické jako pro tuto dobu typické-hrdina má propracovanou psychologii, povinná četba)
  • Romeo Julie a tma (povídka o lásce studenta a židovské dívky v době okupace, ta je zavřená kdesi ve tmě nakonec nevydrží, vyleze a je zastřelena)
  • Kulhavý Orfeus (autobiografický román o mladících za okupace kteří založí odbojovou skupinu orfeus-ta nefunguje, pohrdají zdánlivě smířenými dělníky ale svou činností ohrozí skutečné odbojáře, popis zrání mladých lidí)
  • --------------------------
 7. Josef Škvorecký
  • Autoři v exilu
  • 1924-/
  • 68 emigroval do kanady kde se svoji ženou založil 68 publishers, žije tam dodnes, celé jeho dílo je silně autobiografické, komičnost, věrná reprodukce řeči mladistvých
  • Zbabělci (7 dní v roce 1945,ich forma, hovorová řeč, Danny Smiřický bydlící v kostelci prožívá osvobození mnohem rezervovaněji než jeho rodiče, má rád jazz dívky, bez patosu a idealizace (proto odmítavý postoj ofic. kritiky))
  • Legenda Emoke (novela o lásce mezi redaktorem a mladou ženou, která prožila domácí násilí, tento cit rozbije pomluvami bezpáteřní učitel za to že ho Emoke odmítla)
  • Sedmiramenný svícen (povídky o osudech židů za protektorátu, opšt postava dannyho)
  • Tankový prapor (opět Danny Smiřický tentokrát jako velitel tanku,satira na voj. slžbu, mrhání času)
  • detektivky: Nápady čtenáře detektivek (výklad o tvoření detektivek a důvodu jejich oblíbenosti), Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka Borůvky, (mirákl)
  • -----------------------------
  • Prima sezóna (vtipný soubor povídek opět z kostelce v době protektorátu, Danny se snaží namlouvat místní dívky ale vždy se něco pokazí, lidské)
  • Mirákl (politická detektivka v 68 týkající se čihošťského zázraku (posun kříže), ironizující)
  • Konec nylonového věku (po válce, zlatá mládež se raduje ale neuvědomuje si že další problém přijde hned)
  • Příběh inženýra lidských duší ( asi nejlepší dílo, Danny působí v Torontu jako profesor literatury, prolínají se tu dvě roviny-realita a dopisy, díky nimž hrdina vzpomíná na mládí, do života se prolínají interpretace literárních děl; ironický pohled na emigranty)
 8. Arnošt Lustig
  • Autoři v exilu
  • 1926
  • žid, prošel koncentračním táborem (silně to ovlivnilo jeho dílo) ale nakonec utekl, poté izraelský zpravodaj,68 emigroval do USA, zajímá se o mezní životní situace, duchovní přerody, nevzrušená objektivní výpověd v sobě ukrývá strhujcí a dramatický děj, chvíli redaktorem playboy, antický nádech (hrdina zemře ale vyhraje mravně)
  • Démanty noci (sbírka povídek pojmenovaná podle povídky kde dva chlapci utečou z transportu a jsou honěni a zabiti)
  • Sousto (povídky z geta, krajní situace, syn vytrhne otci zlatý zub aby nakrmil setru)
  • Dita Saxtová (novela o dívce která přežila koncentrační tábor a tak ztratila veškeré iluze a trpí vykořeněností, nakonec spáchá sebevraždu)
  • Modlidba pro Kateřinu Horowitzovou (novela kombinující dvě skutečné události (1-němci požadují zaplatit za výměnu židovských podnikatelů, peníze přijmou a zabijí je,2-polská herečka po cestě do plynové komory zabíjí dva vojáky)
  • ------------------------
  • Miláček (milostný příběh z obleženého jeruzalému)
  • Dívka s Jizvou (hrdinka zabije jednoho vraha rodičů, žije jak s fyzickou jizvou, tak ale hlavně s jizvou na duši, není to vražedkyně)
 9. Ladislav Fuks
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • 1923-1994
  • magický realismus
  • psychologický román,ich forma, zajímá se především o psychicky deformované jedince, prezicní stavba každého příběhu (pravidlo čechova-pokud se v 1. dějství objeví puška, musí z ní později někdo vystřelit), tajuplnost, fikce, ponurost a grotesknost, židovská tematika (inspirace od jeho přátel)
  • Pan Theodor Mundstock (osamělý žid ije ve strachu z koncentračního tábora a tak se začne připravovat, to mu dává částečnou rovnováhu, ironií je že je nakonec tesně před transportem srazen autem, šílený člověk v absurdním světě)
  • Spalovač mrtvol (psychologický horor o proměně člověka ve vraha, zamestanec krematoria pod vlivem svých německých přátel zabíjí svou (z části židovskou) rodinu, chová se k nim obřadně)
  • Variace pro temnou strunu (o přecitlivělém chlapci žijícím v rodině s přísným otcem, introvert, ztráta komunikace v moderní době)
  • ------------------------
  • Myši Natálie Mooshabrové (symbióza hororu, pohádky a scifi, o nelidském chování člověka k člověku; děti ublíží matce natolik, že ona začne zabíjet cizí děti, aby uchránila ostatní rodiče)
  • Příběh kriminálního rady (absurdní, temné dílo, o vztahu přísného otce a ušlápnutého syna, kterému otec stále dává najevo, že je budižkničemu, ale syn takový opravdu je, syn vraždit děti s cílem, že chce
  • vidět svého otce v úzkých (kriminální rada), nejdříve otec neví, ale nakonec na to přijde a syna zabije)
  • Vévodkyně a kuchařka (víden 19. stol., zprvu to vypadá že se odehrává něco důležitého, opak je pravdou, nakonec pouze zjištění že vévodkyně ráda vaříjí a je tou kuchařkou)
  • Moje zrcadlo (paměti vydané po smrti, lidé čakali obžalobu komunistického systému, nakonec pouze popis kaváren, cukráren a dortíků)
 10. Ivan Klíma
  • Autoři v samizdatu
  • 1931-/
  • prozaik, literární kritik, a dramatik, jeho dílo ovlivnily 3 roky v terezíně, patřil ke generaci která nedůvěřovalo zdiskreditovanému schematickému románu 50 let a preferovala povídky,po roce 68 nemohl publikovat, inpirace čapkem a kafkou, autor námětů animované pohádky o krtkovi
  • Milenci na jeden noc (příběhy 3 mladých lidí snažících se uniknout nudě všedních dnů pomocí intenzivního citového vztahu)
  • ----------------
  • Milenci na jeden den (3 povídky opět o vztazích, tentokrát je muž výrazně starší než žena)
  • Milostné léto (román o spořádaném racionálním biologovi jemuž život rozvrátí láska k iracionalita k Ivě, opustí rodinu, iva nakonec spáchá sebevraždu)
  • Má veselé jitra (8 humorných povídek o setkání s manuálně pracujícími, autobiografické ale ne hořké, mílé)
  • Soudce z milosti (jeden z nejlepších klímových románů, o soudci který má odpor k trestu smri, problém se sytémem, je mu naschvál přidělen případ vraha, deziluze 60 let)
  • Láska a smetí (atobiografický román,hrdinou je spisovatel, který nesmí publikovat; je metařem; smetí (nejen fyzické) tu je chápáno jako to,co člověka ubíjí, život nemá smysl, život je ubíjející)
 11. Vladimír Páral
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • 1932-/
  • inženýr chemie (vliv na jeho dílo), populární do roku 89 kdy lidé začali dávat přednost tabuizovaným autorům, obraz lidí zdegenerovaných stereotypy (autor pokleslé aktivity), strohost, užití závorek, erotičnost
  • Soukromá vychřice (o čtyřek párech které nenaplňuje stereotypní práce a tak hledají rozprýlení ve výměně partnerů, i to se ale stává stereotypem)
  • Katapul (inženr chemie má propracovaný systém nevěr-milenky rozmístěné podél tratě služebních cest, těchto 7 žen ale usilují o sňatek což je to před čím prchá, nakonec když se chce vráti ke své žeňě je katapultován při přistání a umírá)
  • Milenci a vrazi (o světě podvodů, kompromisů; je to parodie na stalinistický svět; lidé se snaží získat lepší žití, proto udávají, opakují stejné chyby)
  • --------------------
  • Během 70.let Páral podlehl tlaku doby. Mohl psát, ale musel se přizpůsobit době. Snažil se zachytit pozitivnější postavy, snažil se dívat na život optimističtěji
  • Mladý muž a bílá velryba (o mladém chemikovi plném nadšení, aktivity; v kontrastu s ním je starší inženýr, kterého už život, ani práce nebaví, mladík hledá výrobní řešení (ona velryba (čte moby dicka)) a při tom umírá)
  • v 80 letech začíná utor psát románys prvky sci-fi parodující konzumní způsob života (Válka s mnohozvířetem)
  • v 90 letech nastává úpadek, ve svých dílech zobrazuje explicitně pornografii (Playgirls)
 12. Milan Kundera
  • Autoři v exilu
  • 1929-/
  • postmoderna
  • emigroval do francie, nyní se k češství příliš nehlásí, rozhovory poskytuje jen výjmečně a v čechách vydává jen část svých knih, autor podle něho nemá nic společného s vypravěčem, v dílech se nemají hledat autobiografické znaky, román má nést především myšlenku-ne pouhé vyprávění,Základním rysem jeho děl je hravost ve vztahu, ironie, to, že si člověk na něco hraje a pak se to vymkne z ruky.proti ruské literatuře, která je hodně zatížena etikou, morálkou, emocemi
  • Směšné lásky (sbírka povídek, autostop-mladík a dívka se zpestřují cestu hraní rolí stopařky a troufalého řidiče, nakonec ale díky tomu k sobě pocítí odpor)
  • Žert (je to groteskní příběh o společnosti od 50.let, střídají se tu vypravěči, jsou zde různé úhly pohledu; mladý student pošle dívkc (zapřísáhlé komunistce); pohled, ve kterém si udělá z komunistů srandu, ona ho udala, je vyloučen ze školy; chce pomstít, svedl manželku toho, kdo mu napomohl k vyloučení, ona se do něj zamiluje a student zjišťuje, že spolu jako manželé nežijí – ironie, snaha o pomstu se minula účinkem)
  • ----------------------
  • Já truchlivý bůh (starší muž se pomstil dívce za odmítnutí tím že jí představí instalatéra řeka jako dirigenta, zamiluje se do něj a mají dítě, ačkoliv spolu nežijí tak už nechce nikoho dalšího, žije ve vzpomínkách a je šťastná, chtěl se pomstít, ale nepovedlo se mu to, zůstal mu jen pocit hořkosti)
  • Nesnesitelná lehkost bytí (filosofický román s výbornou strukturou, prolínají se tu roviny, všechno do sebe zapadá; je tu hodně úvah, důležitý je vypravěč, který si hraje se čtenářem, mí ironické poznámky, 68 neurochirurg tomáš se svou ženou uprchnou do švícarska, ona se ale bez vysvětlení vrátí zpět a on následně taky, po celou dobu má řadu bokovek)
 13. Ludvík Vaculík
  • Autoři v samizdatu
  • 1926-/
  • nejdříve komunistou, poté komunismus odmítal, zakladatel petlice,aurot skvělých fejetonů (soubor sólo pro psací stroj),řeší terorismus– podle něj by novináři měli ignorovat útoky, signatář charty 77
  • 2000 slov (manifest proti okupaci)
  • Sekyra (vypravěč je syn, který vzpomíná na dětství, vyjasňuje si svůj vztah k otci; otec je nadšený komunista, který si myslí, že dělá dobře, ale ve skutečnosti páchá zlo; prolíná se tu minulost s přítomností; závěr je bezvýchodný:otec umírá, mnoho jazykových rovin které se neslučují s mluvou postavy)
  • ---------------------
  • Morčata (samizdat, alegorický,beznadějný až hororový příběh o bance, zobrazuje odcizení lidí, vztah společnosti a úředníka je stejný jako vztah úředníka a jeho morčetem)
  • Český snář (deník(1rok) ilustrující disidentskou činnost, rozmanité žánry (reportáže,citace z dopisů...), kritika od některých lidí kteří se v nich vyskytli)
  • Jak se dělá chlapec (deník popisující citový vztah staršího muže k mladé partnerce a synovi, sexualní momenty-pobouření)
 14. Bohumil Hrabal
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • 1914-1997
  • vystřídal řadu zaměstnání což ovlivnilo jeho tvorbu, zemřel po vypadnutí z okna při krmení holubů
  • Perlička na dně (o lidech, kteří na první pohled vypadají zanedbaně, ale mají dobré jádro)
  • Pábitelé (=kreativní lidé-umělci života,soubor povídek,osobití vypravěči působící obhrouble)
  • Taneční hodiny pro starší a pokročilé (experiment, 1 věta, inspirace joycovým odysseem)
  • Ostře sledované vlaky (retrospektiva, oskar,ich forma, smrt přichází tehdy jakmile hrdina překoná osobní trauma)
  • -------------------------
  • Postřižiny (o hrabalových rodičích, strýc je vypravěč, pojem postřižiny poukazuje na zkracování vzdáleností (mají nové rádio))
  • Městečko, kde se zastavil čas (pokračování
  • Postřižin, o tom, jak se lidem zhroutil svět po únoru; aby to mohl vydat,musel to přepracovat a vydal to pod názvem Krasosmutnění)
  • Slavnosti sněženek
  • Obsluhoval jse anglického krále (nešťastný malý dětinský číšník Jan Dítě se snaží za každou cenu prosadit a dostat do vyšších vrstev nehledíc na morální principy, kolaboruje s němci ale po 48 si uvědomí že se nemůže stále přizpůsobovat a stáhne se do ústraní, filozofické dílo)
  • Příliš hlučná samota (lyrizovaná próza, dlouhé věty, balič odpadového paíru v hanti je vzděláván a skladuje knihy doma, rozdílný od ostatních pábitelů (mlčí a medituje), svůj život končí sebevraždou ve snu)
 15. Jiří šotola
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • 1924-1989
  • historické romány, rozdílné pojetí dějiné úlohy lidu (ve srovnání s Jiráskem), zhoubnost náboženského fanatismu, cynismus moci
  • Tovaryšstvo ježíšovo (román z období rekatolizace, Pater had má za úkol oškubat hraběnku, zvláštní kompozice (začíná konečnou zpovědí, poté život hada chronologicky, dopisy hraběnky pozpátku), rekatolizace chápe jako období rezistence)
  • ---------------
  • Svatý na mostě (hist. román o Janu Nepomuckém- vylíčen jako intrikán (svatým se stal pro to, že byl nějaký svatý potřeba))
 16. Ota Pavel
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • 1930-1973
  • Ota Popper, žid, sportovní žurnalista, dvě témata sport (ale spíše rub sportovní slávy či povahové rysy sportovců než vrcholné rekordy) a příroda
  • Dukla mezi mrakodrapy
  • ---------------
  • Smrt krásných srnců (soubor povídek, otovo dětství na chalupě, okolo pavlova otce, který prodá cokoliv, mimochodem (ale o to sugestivněji) se dozvídáme o transportech)
  • Jak jsem potkal ryby (volné pokračování srnců, pavlovi zážitky z přírody v době nemoci)
  • Zlatí úhoři (soubor povídek, hl. tématem je že se člověk jen snaží, ale úhořům se nepřiblíží; dílo je lyrické)
 17. Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50 a 60 letech
  • Jan Drda
  • Julius Fučík
  • Jan Otčenášek
  • Norbert Frýd
 18. Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace
  • Ladislav Fuks
  • Ota Pavel
  • Bohumil Hrabal
  • (Jiří Šotola)
  • Vladimír Páral
 19. Autoři samizdatu
  • Ivan Klíma
  • Ludvík Vaculík
  • Jiří Weil
 20. Autoři v exilu
  • Arnoš Lustig
  • Josef Škvorecký
  • Milan Kundera
Author:
TeaTime
ID:
81162
Card Set:
1950-> cechy proza
Updated:
2011-04-25 08:38:21
Tags:
cj literatura dd ce
Folders:

Description:
1950-> cechy proza
Show Answers: