otázky

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1-Mimoevropská literatura + bible
  • Mezopotámie
  • Egypt
  • Indie
  • Persie
  • Čína (Konfuciánství, Taoismus, básníci)
  • Arábie
  • Bible
 2. 2-Antika
  • Řecko
  • -Archaické o. (Homér, Hesiodos, Sapfó, Anakreon, Ezop, Pindaros, Herakleitos z Efesu, Zenón z Eleje)
  • -Klasické o.
  • --Drama (Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes)
  • --Próza (Hérodotos z Halikarnasu, Thukididés, Platón, Aristoteles)
  • -Helenistické o. (Theokritos)

  • Řím
  • -Drama (Plautus, Terentius, Senece)
  • -Poezie (Catulls, Vergilius, Horatius, Ovidius)
  • -Próza (Petronius, Apuleius, Tacitus, Cicero)
 3. Středověk + počátky našeho písemnictví
  • Středověk
  • -Eposy (hrdinské, rytířské)
  • -Dvorská lyrika
  • -Cestopisy a ostatní
  • Počátky našeho písemnctví
  • -Staroslověnská literatura na velké moravě
  • -Staroslověnská literatura v čechách
  • -Latinská literatura v čechách
 4. Vznik česky psané literatury - husité
  • Počátky česky psané literatury
  • Vrchol gotické literatury v čechách (legendy, drama, žákovská poezie, sociální satira, další )
  • Předchůdci jana husa (Waldhauser, Milíč z Kroměříže, Štítný ze štítného)
  • Husitská literatura (Jan Hus, Petr chelčický)
 5. 5-Renesance
  • Itálie (Alighiery, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli)
  • Francie (Villon, Rabelaise, Montaigne)
  • Španělsko (Cervantes Saavedra, Lope de Vega)
  • GB (Geoffrey Chaucer, Shakespeare)
  • Čechy lat.(Bohuslav hasištejnský)
  • Čechy č. (Kornel ze všehr, Jan Blahoslav, Adam z Veleslavína Václav Hájek z Libočan)
 6. 6-Baroko v evropě + Česká doba pobělohorská
  • Baroko v evropě (John Milton, Pedro Calderon de la Baca, Gongorismus, Marinismus, Preciózní lit.)
  • Baroko v čechách (Jan Amos Komentský, Bedřich Bridel, Bohuslav Balbín, Antonín Koniáš)
 7. 7-Klasicismus, osvícenství, preromantismus ve světě
  • Klasicismus (Piere Corneille, Jean Racine, Moliére)
  • Osvícenství (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Daniel Defoe, Henry Fielding, Johnatan Swift)
  • Preromantismus (Jean Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Geothe, Friedrich Schiller)
 8. 8-Národní obrození
  • 1)Josef Dobrovský
  • 2)Josef Jungman
  • 3)Jan Kollár
  • František Palacký
  • Josef Šafařík
  • ------
  • Franitšek Ladislav Čelakovský
  • Václav Matěj Kramerius
  • Thámovci x Puchmajerovci
  • Divadlo (Václav, Karel ignác Thám, Václav Kliment Kipera)
 9. 9-Roamtismus v evropě
  • Anglie (Byron, Shelley, Scot + jezerní básníci)
  • Francie (Hugo, Stendhal)
  • Rusko (Puškin, Lermontov, Gončarov)
  • Polsko (Mickiewicz)
 10. 10-Romantismus v čechách
  • Karel Hynek Mácha
  • Karel Jaromír Erben
  • Josef Kajetán Tyl
  • Josef Václav Frič
  • Karel Sabina
  • +(Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová)
 11. 11-Svétová próza 19. stol.
  • =Realismus
  • Rusko (Gogol, Dostojevský, Tolstoj, (čechov))
  • Francie (Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant)
  • Anglie (Charles Dickens, Thackeray)
  • Polsko (Sienkiewicz)
 12. 12-Vývoj české prózy v 2/2 19. stol
  • ?(Brovský, Němcová)?
  • Májovci:
  • Jan Neruda (povídky malotranské, Arabesky)
  • Karolína světlá (vesnický román, x u potoka)
  • Vítězslav Hálek (Pohádky z naší vesnice, Poldík rumař)

  • Ruchovci:
  • Svatopluk Čech (Broučci, Jestřáb kontra hrdlička)

  • Moderna:
  • Vilém mrštík (pohádka máje)

  • Kritický realismus
  • Venkovská próza (Karel václav rais,Tereza Nováková, Antal Stašek)
  • Historická próza (Zikmund Winter, Alois Jirásek, Jakub Arbes)
 13. 13-Česká poezie 2/2 19. stol do 90 let
  • Májovci (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá)
  • Ruchovci (Svatopluk Čech, Eliška rásnohorská, Sládek)
  • Lumírovci (Jaroslav Vrchlický, Zeyer, Sládek)
 14. 14-90 léta 19. stol. a přelom 19. a 20. stol.
  • Česká moderna (Svatopluk Machar, Otokar Březina, Antonín Sova, Vilém Mrštík)
  • Buřiči (Petr Bezruč, František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neuman)
  • Česká dekadence a katolická moderna (Arnošt Procházka, Karel Hlaváček)
 15. 15-zrod moderní světové poezie (konec 19. stol)
  • Transcendentalismus, Dekadence, Symbolismus, Impresionismus
  • Dekadence a symbolismus (Poe, Whitman)
  • Prokletí básníci (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud + Malarmé)
  • +Transcendentalisté (Ralph Waldo Emerson,Henry David Thoreau)
 16. 16-světová próza 1/2 20. stol.
  • USA (+Theodor Dreiser)
  • -ztracená generace (Ernest Hemingway, William Faulkner, Francis Fitzgerald)
  • -společenská kritika (Sinclaire Lewis,John Steinbeck, Henry Miller)
  • Francie (Marcel Proust, Romain Rolland, Anatole France, Henri Berbusse, André Gide, Francois Mauriac, Saint Exupéry)
  • Německo (Kafka, Heinrich Mann, Thomas Mann, Feuchtwanger, Remarque, Herman Hesse)
  • Anglie (James Joyce (ir), Virginie Woolfová, John Galsworthy)
 17. 17-česká próza 1/2 20. stol.
  • Legionářská literatura (Josef Kopta, Rudolf Medek, Jaroslav Hašek)
  • Expresionismus (Richard Weiner, Ladislav Klíma)
  • Ruralismums (Josef Knap, František Křelina)
  • Demokratický proud (Karel Čapek, Josef Čapek, karel Poláček, Eduard Bass)
  • Imaginativní próza (Vladislav Vančura)
  • Katolická próza (Durych, Deml)
  • Próza levicových autorů (Ivan Oblracht, Marie Majerová, Pujmanová)
  • Psychologická Próza (Egon Hostovský, Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Václav Řezáč)
 18. 18-česká poezie 1/2 20. stol.
  • Proletářská Literatura
  • Poetismus
  • Surrealismus
  • Josef Hora, František Halas, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert
  • Poezie katolických autorů (Jan zahradníček, Bohuslav Reynek)
 19. 19-světová poezie 1/2 20. stol.
  • Apolinaire
  • Stearns Elliot
  • Kubismus
  • Futurismus
  • Expresionismus
  • Dadaismus
  • Surrealismus
  • (Unanimismus, Imagismus)
 20. 20-česká poezie 2/2 20. stol.
  • Autoři na pomezí 1/2 a 2/2 (František Hrubín, Seifert, Jan Zahradníček, Vladimír Holan, Jiří Orten)
  • Skupina 42 (Jiří Kolář, Josef Kainar, Ivan Blatný)
  • Květňáci (Miroslav holub, Jiří Šotola, Karel Šitkanc)
  • Další autoři (Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Karel Kryl, Ivan Wernish)
 21. 21-česká próza 2/2 20. stol. (50-70)
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50-70 (Jan Drda, Julius Fučík, Jan Otčenášek, Norbert Frýd)
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace (Bohumil Hrabal, Vladimír Páral, Ota Pavl, Ladislav Fuks, Jiří Šotola)
  • Autoři samizdatu (Ivan Klíma, Ludvík vaculík, Jiří Weil)
  • Exilový autoři (Arnošt lustig, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Egon Hostovský)
 22. 22-České drama 20. stol.
  • České divadlo 1900-1945
  • -klasické
  • -avantgardní (osvobozené divadlo (J.Ježek,J.voskove,J. Werich), D34 (E. F. burian))
  • 40 a 50 léta (úpadek, drda (hrátky s čertem)
  • 60 léta a déle
  • -Divadlo na zábradlí (testappealové div. J. Suchý, I. Vyskočil)
  • -Semafor (J. Suchý, J. Šlitr)
  • -Divadlo járy cimrmana (Svěrák, Smoljak)
  • -Divadlo na provázku (Milan Unde, B. Polívka)
  • -Sklep (T. hanák, M. Štendler)
  • Osobnosti českého divadla (K. Čapek, V. Havel, P. Kohout)
 23. 23-Světové drama 20. stol.
  • Autoři kteří ovlivnili drama 20 stol.(H.Ibsen,Čechov, O. Wilde)
  • Klasické drama 20. stol. (G.B. Shaw)
  • Absurdní drama 1. generace (Ionesco, Becket, Durrenmatt)
  • Absurdní drama 2. generace (Mrožek, Albee, Pinter)
  • Další autoři 20. stol. (B. Brecht, Arthur Miller, Sartre, J. Osborne, T. Williams)
 24. 24-Světová literatura 2/2 20. stol.=Tendence ve vývoji světové literatury
  • Existencialismus (Albert Camus, Jean Paul sartre, Raymond Aron)
  • Neorealismus (Alberto Moravio, Paolo Passolini)
  • Beatnici (Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski)
  • Rozhněvaní mladí muži (Kingslay Amis, John Braine, John osborne)
  • Nový Francouzský román (Alain Robbe-Grillet)
  • Magický realismus (Gabriel García Marquez, Čingiz Ajtmatov, Michail Bulgakov)
  • Postmodernismus (Umberto Eco, Salman Rushide, Milan Kundera)
  • Rusko (Zmajatin, Složenicyn, Nabokov)
  • USA (Joseph Heller, W. Stiron, Bernard malamud)
  • Ostatní (W. Golding, Kazuo Ishigura)
 25. 25-Česká próza 70-> 20. stol.
  • Oficiální autoři s těžištěm tvorby v 50-70 (Jan Drda, Julius Fučík, Jan Otčenášek, Norbert Frýd)
  • Oficiální autoři vydávaní i v období normalizace (Bohumil Hrabal, Vladimír Páral, Ota Pavl, Ladislav Fuks, Jiří Šotola)
  • Autoři samizdatu (Ivan Klíma, Ludvík vaculík, Jiří Weil)
  • Exilový autoři (Arnošt lustig, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Egon Hostovský)
Author
ID
82971
Card Set
otázky
Description
cj literatura
Updated
Show Answers