Divadlo cechy/svět 20.stol

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. české divadlo 1900-1945
  • a)Klasická dramatická tvroba
  • b)Avandgardní divadlo (Osvobozené divadlo, D 34)
 2. Klasická dramatická tvorba 1900-1945
  • Národní divadlo, Městské divadlo na vinohradech
  • pojetí divadla jako uměleckého celku
  • Hry: Fráňa šrámek, Karel Čapek, Viktor Dyk
 3. Osvobozené divadlo
  • 1926-1938
  • dramatická sekce děvětsilu, zprvu hry poetistů (volný sled hudebních, tanečních a div. čísel), dále hry futuristů, dadaistů , poté politizace her (kritika fašismu a nacizmu)->uzavření divadla
  • 1927 v divadle začíná působit jazzový skladatel Jaroslav Ježek a autorská dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich (předscény, it comedie dell´arte, vtipná politicko spol. kritika, po uzavření divadla odjíždí do USA, po válce se vracejí ale Voskovec zpet do USA)
  • Dadaisticko poetické: Vest Pocket revue, Smoking Revue, Gorila ex Machina
  • Politické hry: Caesar,Kat a Blázen
 4. D 34
  • 1934-1941, 1946->
  • Založil ho Emil František Burian, název divadla se mněnil v závislosti na letopočtu, 1941 burian transportován do tábora, po válce znovu otevřeno jako D46 a po smrti přejmenováno na divadlo E. F. Buriana
  • Hry: Originální adaptace klasik, dramatizace poezie a prózy (švejk, máj)
 5. 40 a 50 léta
  • Umělecký propad, obzvláště po 48, tendenční hry, ideologické hledisko vytlačilo umělecká kritéria, budovatelská drmata
  • Drda: Hrátky s čertem (jinotajové pohádkové drama, kritika nacizmu)
 6. 60 léta a dále
  • Prolom do schematišnosti 50 let uskutečnil František Hrubín (křištálová noc, rozvinutá psychologie, izolace a samota člověka) a později Milan Kundera (později Jakub a jeho pán (75, diderotův fatalista)
  • Těžiště dramatu se začíná přesouvat do studiových scén
  • Divadlo Na zábradlí, Semafor, Divadlo járy cimrmana, Divadlo na provázku, Sklep
 7. Divadlo Na zábradlí
  • text appealové divadlo (vysoká interkce s divákem, žádné rozhraní mezi scénou a hledištěm)
  • Ivan Vyskočil, Jiří Suchý
 8. Semafor
  • sedm malých forem (hudební komedie, jazzové koncerty, pantomima, poezie, loutky...ale nakonec pouze jediná forma)
  • Jiří Suchý, Jiří Šlitr (písničkářská dvojice, kontrast-Šlitr pronášel neměnou nevzrušeně intonací, suchý spíše hravý typ)
 9. Divadlo Járy Cimrmana
  • Svěrák, Smoljak a další
  • civilní podání bez přehrávání, spíše vyprávění, intelektuální náročnost, absurdita a parodie
 10. Divadlo na provázku
  • brno, hlásí se k předválečné avantgardě
  • Milan Unde, Bolek Polívka
 11. Sklep
  • programová nevážnost a experimentování láká především mladé lidi
  • Tomáš Hanák, Milan Šteindler
  • Hry: Kouř
 12. Osobnosti českého divadla
  • Karel Čapek
  • Václav Havel
  • Pavel Kohout
 13. Karel Čapek
  • soc. cítění, proti radikálním hnutím, pragmatismus (ne velké ale málé činy vedou ku prospěchu lidstva), varování před zneužitím technologií
  • R.U.R (poprvé robot, vzpoura,lidstvo téměř vyhne ale mezi roboty láska)
  • Věc Makropulus (o nesmrtelné zpěvačce (Rudolf II) život ji nebavý,spojitost s Shawovým zpět k Metuzalémovi (optimista))
  • Bílá Nemoc (nacizmus)
  • Matka (pasivitou nezachráníme národ, matka nakonec svolí poté co zjistí že zabíjejí děti)
 14. Václav Havel
  • absurní drama je u něj zrcadlem absurdního systému
  • Zahradní slavnosti
  • Vyrozumění (také řeč, absurdní sožitý úřednický jazyk)
  • Audience (sládek poprosío psaní zpráv spisovatele kterého má sledvat)
  • Vernisáž (kupování drahých věcí má smysl až když to někdo vidí)
 15. Pavel Kohout
  • August, August, August (hra z cirkusového prostředí)
  • Ubohý vrah (nejslavnější hra)
 16. Autoři kteří ovlivnili drama 20 století:
  • Henrik Ibsen
  • Antom Pavlovič čechov
  • Oscar Wilde
 17. Henrik Ibsen
  • Autoři kteří ovlivnili drama 20 století/realismus
  • 1828-1906
  • Nor, společenskomorální problémy, pozdější tvorba obsahuje symboly a věnuje se jedinci, jeho vyvolávali pobouření
  • Nora=Domov loutek (ženě je vyhrožována aby zajstila někomu místo v bance přes svého manžela, Ona si uvědomila že se spokojila s pasivní úlohou loutky a aby našla sebe tak opouští rodinu)
  • Paní z námoří (žena vyhlíží na molu ale nakonec dá přednost manželovy kteý ji dal na výběr)
  • Divoká kachna (symbolická depresivní tragédie o pravdě a lži, o dvou podvodnících z nichž byl potrestán jen jeden, pomáhá, dcera, zásadová postava co všem prozradí pravdu->neštěstí všech)
 18. Anton Pavlovič Čechov
  • Autoři kteří ovlivnili drama 20 století/realismus
  • 1860-1904
  • povídky,psychologické dramata s důrazem na atmosféru. Jakoby statické prtože hlavní konflik se neodehrává ve fyzické rovině ale v psychické, krátce lékař-postavy lékařů
  • Tři sestry (kontrast mezi sny a realitou,3 setry chtějí změnit svůj život ale v konfliktu se sobectvím citlivý lidé prohrávají)
  • Višňový sad (tragikomedie, konflik staré a nové doby)
 19. Oscar Wilde
  • Autoři kteří ovlivnili drama 20 století/Dekadence
  • 1854-1900
  • Nejvyšší vrstvy, hom->práce, lartpourlartismus
  • Proza:
  • Obraz Doriana Graye (předmluva (není nic jako nemornální kniha, buď dobrá či špatná, nic morbidního umělec může říci všechno) aforismy, krása není jediná hodnota)
  • Komedie:
  • Jak je důležité míti Filipa (honě zápletek, záměn, jde o důvtip)
  • Tragedie:
  • Salome (Nov. zákon, téma: msta, Horodotes slíbí salome že pro ni udělá vše pokud zatančí, po poradě s matkou si vyžádá hlavu Jana křittele který ji odmítl)
 20. Klasické drama 20. stol
  • G.B Shaw
  • Klasické drama 20. stol./Anglická lit mezi válkami
  • 1856-1950
  • Plodný autor, bez vzdělání, četl v knihovně, pranýřoval úplně vše "Bůs stvořil muže a ženu ale zapoměl si to patentovat pročež může každý hlupák dělat totéž"
  • Pygmalion (komedie,ovidiovy proměny (sochař), fonetik kvůli sázce začne užit květinářku ale pak ji odvrhne)
  • Zpět k Metuzalémovi (komedie, člověk žije věčně ale o to je ctnostnější, sebezdokonalování, Srovnání s čapkem (makropulos))
  • Svatá Jana (tragédie s komickými prvky, jana (johana) pomůže francouzům vyhrát válku ale frantíci se jí kvůli jejím schopnostem bojí, chtějí všechny vyčuhující odstranit, končí epilogem v neby ale i zde se jany bojí)
 21. Absurdní drama - 1 generace
  • Eugene Ionesco
  • Samuel Becket
  • Fridrich Durrenmatt
 22. Eugene Ionesco
  • Absurdní drama - 1 generace
  • rumun ale žil a psal francouzky, jazyk nemá sdělovací funkci, pouze fráze
  • Židle (trhlý manželský pár čeká na návštěvu která nepříjde)
  • Plešatá zpěvačka (Jak se má plešatá zpěvačka. Češe se pořád stejně?)
 23. Samuel Becket
  • Absurdní drama - 1 generace
  • ir ale žil ve francii
  • Čekání na godota (vše se opakuje, godot je naděje)
 24. Friedrich Durrenmatt
  • Absurdní drama - 1 generace
  • švýcar, svět je nezměnitelný, vše je dílem náhody a vše je katastrofální
  • Návštěva staré dámy
  • Fyzikové (vynálezce se schová v léčebně kde je plno gen. lidí, 2 agenti nakonec vynález dostane ředitelka)
 25. Absurdní drama - 2 generace
  • Slawomír Mrožek
  • Edward Albee
  • Herold Pinter
 26. Slawomír Mrožek
  • Absurdní drama - 2 generace
  • polák, ovlivněn nac. okupací
  • Emigranti (dvě hl. postavy emigrovaly každá z jiných důvodů (politický a za prací), 1 se chce vráti drůhý nikoli)
 27. Edward Albee
  • Absurdní drama - 2 generace
  • americký dramatik, již více pracuje s dějem
  • Kdo se bojí virginie Woolfové (vliv čechova, nakonec zjištění že dítě zemřelo již dávno), kdo pak by se kafky bál)
 28. Herold Pinter
  • Absurdní drama - 2 generace
  • téma:strach a odcizení
  • Pokoj (vidíme jen dvěře ze kterých nás může cosi ohrozit)
  • Oslava narozenin (unos, nevíme kým ani proč)
  • Nepatrná bolest (člověk cítí že má nemoc ale neví jakou ani co s ní)
 29. Další autoři dramat 20. stol.
  • Bertold Brecht
  • Arthur Miller
  • Jean Paul Sartre
  • John Osborne
  • Tennessee Williams
 30. Bertold Brecht
  • Další autoři dramat 20. stol.
  • kritik nacizmu (emigrace), velice originální, epické divadlo (divadlo má vyvolávat myšlení, nikoli pocity, prknné hraní, divák má vědět že je to pouze divadlo, kometování děje, hudba zpěv)
  • Matka kuráž a její děti
  • Strach a bída třetí říše
  • Zadžitelný vzestup Arthura Uie
 31. Arthur Miller
  • Další autoři dramat 20. stol.
  • USA
  • Smrt obchodního cestujícího (robíjí se klasická struktura dramatu, zmatené vzpomínky člověka který byl obchodní cestující ale domítá pomoc od souseda (opak skromný ale vysoce postavený právník) , stejně vychoval i které takytaké kašlou na školu, jakmile ale přijdou na nevěru, ztrácí veškeré iluze, spáchá sebevraždu a na pohřbu je naproti očekávání (považoval e za uznávaného) manželka, synové a soused)
  • Po pádu (odehrává se v mysli hl. hrdiny který se bavý s fiktivní osobou, mluví tak vlastně s diváky, ožívají postavy z jeho mysli, autobiografické)
 32. Jean Paul Sartre
  • Další autoři dramat 20. stol./exiatencionalismus
  • Holá Pravda (popíra ex. gulagů)
 33. John Osborne
  • Další autoři dramat 20. stol./rozhněvaní mladí muži
  • Ohlédni se v hněvu (mladý muž krytizuje společenské rozdíly, vede to ka manželské krizi ale udobření)
 34. Tennessee Williams
  • Další autoři dramat 20. stol.
  • USA, už v dětství trpěl strachem ze smrti, psychologické drama
  • Skleněný zvěřinec (formou vzpomínek, matka drží dceru doma kde si hraje s skl. zvířaty, nakonec s ní ale jistý mladík uteče)
  • Tramvaj do stanice touha (postarší žena přijíždí ke své sestře protože nemá kam jít aa ruší poklidý život rodiny, žije v iluzích a nedokáže se srovnat se stářím)
  • Kočka na rozpálené střeše (postaveno na snaze mnoha zúčastněných získat přízeň milionáře a tak se dostat do závěti)
Author:
TeaTime
ID:
83721
Card Set:
Divadlo cechy/svět 20.stol
Updated:
2011-05-04 16:12:45
Tags:
cj literatura
Folders:

Description:
Divadlo cechy/svět
Show Answers: