kurtlar vadisi gladio

Home > Preview

The flashcards below were created by user jcandan on FreezingBlue Flashcards.


  1. Iskender Büyük
    Alexander the Great.
  2. Istanbul 01.01.1955 doğumlu.
    01/01/1955 born in Istanbul.
  3. kayıtlı
    registered
  4. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
    Nationals of the Republic of Turkey
  5. Bekar
    Single
  6. sabıkasız
    clean sheet
  7. emekli memur
    retired civil servant
  8. Kim demiş emekli olduğumu?
    Who says I'm retired?
  9. Eee, ne iş yaparsın o zaman?
    So, what do you do then?
  10. Her zaman ne yaptıysam
    What I do every time
  11. GERILIM MÜZIGI ÇALAR
    • VOLTAGE MUSIC PLAYER
    • TENSION MUSIC PLAYS
  12. Devletime hizmet!
    Service to our state!
  13. Ne hizmet etmişsin devlete?
    • What state you must have service?
    • What services have attained the state?
    • What services have you done for the state?
  14. GERILIM MÜZIGI DEVAM EDER
    • VOLTAGE MUSIC CONTINUE
    • TENSION CONTINUES TO MUSIC
  15. GERILIM MÜZIGI BITER
    • VOLTAGE MUSIC ENDS
    • TENSION MUSIC ENDS
  16. YARIM TETIK SESI
    HALF-TONE TRIGGER
  17. Ne oluyor komutanım?
    What is it, sir?
  18. Burada olduğumuzu öğrendiler!
    Learned that we are here!
  19. Komutanım geri mi dönüyoruz?
    We're coming back, sir?
  20. SILAH SESI
    Gunfire
  21. KÖPEK HAVLAMALARI
    Dog barking
  22. KÜRTÇE Kalkın!
    KURDISH up!
  23. Kalkın!
    Get up!
  24. Askerler burada!
    • The soldiers here!
    • The soldiers are here!
  25. Baskın yaptılar!
    Baskin did!
  26. Engelleyin onları!
    Avoid them!
  27. başına geç!
    jump to top!
  28. LASTIK PATLAMASI
    TIRE EXPLOSION
  29. ÇATIşMA SESLERI
    CONFLICT VOICES
  30. El bombası!
    Hand grenade!
  31. BOMBA PATLAMA SESI
    BOMB EXPLOSION
  32. TETIK ÇEKME SESI
    PULL TRIGGER TONE
  33. Apo nerede?
    Where is Apo
  34. KÜRTÇE SORAR
    KURDISH asks
  35. Gitti.
    Gone.
  36. Nereye gitti?
    • Where did it go?
    • Where did he go?
  37. Konuştur şunu.
    Speak!
  38. TELEFON MEŞGUL SESI
    PHONE BUSY TONE
  39. Vallahi bilmiyorum.
    by my word, i don't know
  40. TELEFON TUŞ SESI
    PHONE KEY TONE
  41. Önümüzdeki
    Forthcoming
  42. yılda
    per year
  43. süreç
    process
  44. tahmin
    estimate
  45. ettiğimiz
    we have
  46. gibi
    as
  47. gelişirse
    develops
  48. Önümüzdeki on yılda bu süreç tahmin ettiğimiz gibi gelişirse, Türkiye
    As we predicted, this process develops over the next decade, Turkey
  49. KAPI ÇALAR
    PLAYER DOOR
  50. Hocam, telefonunuz var.
    Sir, have a phone.
  51. Acilmiş.
    Opened.
  52. Hemen geliyorum.
    I'll be right.
  53. Alo?
    Hello?
  54. Apo kaçtı.
    Apo escaped.
  55. Nasıl kaçtı?
    How did he?
  56. Ee, kaçtı işte kaçtı.
    So, here fled and escaped.
  57. Buralarda bir yerde ama yok işte.
    It was around here somewhere but I do not.
  58. Neredesin sen?
    Where are you?
  59. Evin içindeyim.
    in the house.
  60. Bekle.
    Wait.
  61. Biri bizi sattı.
    Someone sold us.
  62. Etrafımızı sarıyorlar.
    closing surrounds us.
  63. Otun yerini biliyor musun?
    Do you know the location of weed?
  64. Komutanım!
    Sir!
  65. Açma!
    • Talk!
    • opening
    • undoing
  66. PATLAMA SESI
    EXPLOSION TONE
  67. FÜZE SESI
    MISSILE TONE
  68. SUYA ATLAMA SESI
    TONE WATER JUMP
  69. SU VE KULAÇ SESI
    WATER AND SWIM STROKE TONE
  70. AKINTI SESI
    CURRENT TONE
  71. KULAÇ SESI
    SWIM STROKE TONE
  72. ÇALI HIŞIRTISI
    CALI crackle
  73. KÜRTÇE OLARAK
    THE KURDISH
  74. Kıpırdama!
    Freeze!
  75. Eller yukarı!
    Hands up!
  76. SILAH SESI
    Gunfire
  77. GERILIM MÜZIĞI BAşLAR
    MUSIC VOLTAGE STARTS
  78. rahat
    comfortable
  79. geçti
    passed
  80. yolculuğun
    journey
  81. Rahat geçti mi yolculuğun?
    The journey was comfortable?
  82. başka
    others
  83. söyle bana
    tell me
  84. Hoca, bu operasyonu başka kimler biliyordu söyle bana Seninle ben.
    Teacher, tell me, who else knew i'm with you in this operation
  85. Seninle ben
    I'm with you.
  86. Iyi, o zaman beni orada PKK'nın
    Well, then there is me, the PKK
  87. kucağına sen attın öyle mi?
    so you threw her arms?
  88. satılma
    sold
  89. komisyonunu
    commission
  90. unuttun
    forgotten
  91. Sana satılma komisyonunu nasıl öğrettiğimizi unuttun mu?
    Have you forgotten how taught commission for selling them to you?
  92. Eğer operasyonları, yapanlar satmadıysa operasyon emrini verenler satmıştır.
    If the operations, those who sold satmadıysa those who ordered the operation.
  93. anlatılan
    described in
  94. husus
    • point
    • issue
  95. devlet
    state
  96. sırrıdır
    secret
  97. Efendim, anlatılan bu husus devlet sırrıdır.
    Sir, this issue is described in state secret.
  98. davanın
    • case
    • situation
  99. konusu
    subject
  100. davanın konusu
    • subject matter
    • case
  101. Bu davanın konusu değildir.
    This is not the case.
  102. Sen mi bana öğreteceksin neyin devlet sırrı olup olmadığını?
    What you teach me whether or not a state secret?
  103. Ben, bu adamları istemiyorum.
    I do not want these men.
  104. böyle
    such
  105. haddini
    his limitations
  106. bilmez
    knows
  107. haddini bilmez
    • arrogant
    • presume
  108. savunamaz
    defend
  109. Böyle haddini bilmez adamlar beni savunamaz!
    Such men are presuming to defend me!
  110. Avukatlık soytarılık değildir.
    Advocacy is not clowning around.
  111. Onurlu iştir!
    Honorable job!
  112. avukat
    lawyer
  113. olmadan
    without
  114. yargılama
    trial
  115. yapılamaz
    cannot be
  116. Iskender Büyük, avukat olmadan yargılama yapılamaz!
    Alexander the Great, the trial can not be made without a lawyer!

Card Set Information

Author:
jcandan
ID:
86654
Filename:
kurtlar vadisi gladio
Updated:
2011-05-19 13:18:11
Tags:
kurtlar vadisi gladio
Folders:

Description:
kurtlar vadisi gladio
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview