Leksyon 1

The flashcards below were created by user cbsherrick on FreezingBlue Flashcards.

 1. Maayong buntag kaninyo
  Good morning to you
 2. Ako ang inyong maestra
  I'm your teacher
 3. Maayong buntag usab kanimo. Ako si _______
  Good morning to you too. I'm _______
 4. Ug kinsa man siya
  And who is she?
 5. Ako si Paule
  I'm Paule
 6. Kumusta man kamo?
  How are you both?
 7. Maayo man ikaw?
  Were fine, and you?
 8. Maayo man usab
  I'm fine too
 9. Taga-asa diay kamo?
  Where are you from?
 10. Taga-America ako
  I'm from America
 11. Amerikano ako
  I'm an American
 12. Ako, taga-Germany
  I'm from Germany
 13. Aleman ako
  I'm German
 14. Unsay inyong trabaho?
  What do you do?
 15. Misyonero ako
  Im a missionary
 16. Ako propesor
  I'm a professor
 17. Nganong gusto man (ka)mong magtuon ug Cebuano?
  Why do you want to study Cebuano?
 18. Kinahanglan namo kini sa among trabaho
  We need it in our job
 19. O, sige magkita kita ugma.
  Okay, we'll see each other tomorrow.
 20. Daghang salamat
  Thank you very much
 21. Walay sapayan
  Don't mention it
Author:
cbsherrick
ID:
87852
Card Set:
Leksyon 1
Updated:
2011-05-26 15:03:50
Tags:
Cebuano Lesson
Folders:

Description:
You and I and the others.
Show Answers: