Colloquial Turkish Ch 1 Dialog 5

The flashcards below were created by user jcandan on FreezingBlue Flashcards.

 1. biraz
  • a little
  • a bit
 2. konuşmak
  • to talk
  • to speak
 3. öğrenmek
  to learn
 4. konuşuyorum
  I speak
 5. öğrendin
  you learned
 6. evde
  at home
 7. burada
  here
 8. daha
  more
 9. sana
  • you
  • (literally: to you)
 10. affedersin
  • sorry
  • excuse me
 11. anlamak
  to understand
 12. tekrarlamak
  to repeat
 13. mutlaka
  • surely
  • definitely
 14. öğreneceksın
  you will learn
 15. yardım edeceğim
  I will help you
 16. anlamadım
  I didn't understand
 17. tekrarlar mısın?
  can you repeat (it)?
 18. demek
  • to say
  • it means
 19. -de
  • in
  • at
 20. -e, -ye
  to
 21. -di
  past tense
 22. -iyor
  present tense
 23. tesadüfe
  coincidence
 24. bak
  look
 25. tesadüfe bak!
  what a coincidence!
 26. vallahi
  i swear
 27. sağ ol
  thank you (informal)
 28. değil
  not
 29. fena
  bad
 30. fena değil
  not bad
 31. rahatsız
  • upset
  • not well
  • ill
 32. geşmis olsun
  may it be past
 33. -ecek
  • expresses future tense
  • "shall"
  • "will"
 34. gelmek
  to come
 35. birazdan
  soon
 36. birazdan gelecek
  he's coming soon
 37. beraber
  • together
  • with
  • co-
 38. beklemek
  to wait
 39. -elim, -alim
  let's
 40. beraber bekleyelim
  let's wait together
 41. yaklaşık
  • about
  • more or less
 42. sene
  year
 43. yaklaşık bir senedir
  for a year or so
 44. tanımıyor musunuz?
  don't you recognize him/her?
 45. büyümek
  to grow
 46. büyümüş
  grown
 47. Türkiye
  Turkey
 48. Trakya
  • Trace
  • area west of the Boğaziçi
 49. Boğaziçi, İstanbul Boğazı
  Bosporus, Istanbul Strait
 50. Anadolu
  Antolia
 51. tarih
  history
 52. Orta Doğu
  Middle East
 53. Avrupa
  Europe
 54. Kara Deniz
  Black Sea
 55. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  The museum of Anatolıan Civilisations (in Ankara)
 56. yüzyıllar
  centuries
 57. köy
  village
 58. Büyük İşkender
  Alexander the Great
 59. sanat
  art
 60. mimarlık
  architecture
 61. Osmanlı
  Ottoman
 62. Fatih Mehmet
  Mehmet the Conqueror
Author:
jcandan
ID:
88334
Card Set:
Colloquial Turkish Ch 1 Dialog 5
Updated:
2011-05-31 11:17:05
Tags:
Colloquial Turkish Dialog
Folders:

Description:
Colloquial Turkish Ch 1 Dialog 5
Show Answers: