Colloquial Turkish Ch 2 Dialog 3 Exercises 1-7

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. içersiniz
  you drink
 2. içmek
  to drink
 3. lütfen
  please
 4. hemen
  • right away
  • immediately
 5. getireyim
  let me bring
 6. getirmek
  to bring
 7. bir şey değil
  • you're welcome
  • (literally: it's nothing)
 8. değil
  not
 9. ilk
  first
 10. defa
  time
 11. ilk defa
  first time
 12. geliyorsunuz
  you come
 13. buraya
  to here
 14. geçen
  • last
  • previous
 15. yıl
  year
 16. geçen yıllarda
  in previous years
 17. hep
  • always
  • all
 18. İzmir'e
  to Izmir
 19. gittiik
  • we went
  • we have gone
 20. kaç
  how many
 21. gün
  day
 22. kalacaksınız
  you will stay
 23. kalmak
  to stay
 24. hafta sonu
  weekend
 25. hafta week
 26. son
  end
 27. kalıyoruz
  we stay
 28. gezmek
  • travel
  • walk
  • drive
  • around
 29. ne zaman
  when
 30. döneceksiniz
  you will return
 31. gelecek
  • next
  • coming
 32. gideceğiz
  we'll go
 33. tatil
  • vacation
  • holiday
 34. iyi tatiller
  have a nice holiday
 35. vermek
  to give
 36. bir kitap veriyorum
  I give a book
 37. bekliyor
  he/she waits
 38. gidiyor
  he/she goes
 39. bakıyor
  he/she looks
 40. kırıyor
  it breaks
 41. büyüyor
  he/she grows
 42. dönüyor
  he/she returns
 43. oturuyor
  he/she lives
 44. oluyor
  he/she/it becomes
 45. -dim
  I (past tense)
 46. -din
  you (past tense)
 47. -di
  he/she/it (past tense)
 48. -dik
  we (past tense)
 49. -diniz
  you (plural) (past tense)
 50. -di or -diler
  they (past tense)
 51. ç, f, h, k, p, s, ş, or t
  -di becomes -ti for past tense verb stems that end in...
 52. assimilation
  the process of consonants changing under the influence of preceding consonants is called
 53. I, you, he/she/it, we, you (pl), they came
  • geldim
  • geldin
  • geldi
  • geldiniz
  • geldiler
 54. I, you, he/she/it, we, you (pl), they did
  • yaptım
  • yaptın
  • yaptı
  • yaptık
  • yaptınız
  • yaptılar
 55. I, you, he/she/it, we, you (pl), they grew up
  • büyüdüm
  • büyüdün
  • büyüdü
  • büyüdük
  • büyüdünüz
  • büyüdüler
 56. I, you, he/she/it, we, you (pl), they lived
  • oturdum
  • oturdun
  • oturdu
  • oturduk
  • oturdunuz
  • oturdular
 57. dün gece televızyonda güzel bir programı seyrettim
  I saw a good programme on TV last night
 58. bu sabah kaçta kalktın?
  what time did you get up this morning?
 59. onun için Türkiye'yi seçtik
  that's why we chose Turkey
 60. yazdı
  he wrote
 61. geliyorsun
  • you come
  • you are coming
 62. kaldık
  we stayed
 63. seçiyorsunuz
  • you (pl) measure
  • you (pl) are measuring
 64. gitti
  he/she went
 65. veriyorlar
  • they give
  • they're giving
 66. satıyoruz
  • we sell
  • we're selling
 67. çıktın
  you went out
 68. vardınız
  you (pl) arrived
 69. yardım ediyoruz
  • we help
  • we're helping
 70. nerede oturuyorsunuz?
  where do you (pl) live?
 71. New York'ta oturuyorum
  I live in New York
 72. Ne zaman geldiniz?
  When did you come?
 73. Bu sabah geldim
  I came this morning
 74. Türkiye'yi beğeniyor musun?
  Do you like Turkey?
 75. Çok beğeniyorum
  I like it very much
 76. Buraya tatil için mi geldiniz?
  Did you come here for vacation?
 77. Evet, tatil icin
  Yes, for vacation
 78. Türkçeyi iyi konuşuyorsunuz?
  You (formal) speak Turkish well?
 79. Teşekkür ederim, ama henüz iyi konuşamıyorum
  Thank you, but I don't speak it well yet
 80. henüz
  yet
 81. şimdi
  now
 82. bugün
  today
 83. dün
  yesterday
 84. yarın
  tomorrow
 85. dakika
  minute
 86. erken
  early
 87. sık sık
  often
 88. saat
  hour
 89. gün
  day
 90. hafta
  week
 91. ay
  month
 92. yıl, sene
  year
 93. geç
  late
 94. geçen
  • last
  • previous
 95. gelecek or önümüzdeki
  • next
  • upcoming
 96. geçen gün
  the other day
 97. geçen hafta
  last week
 98. haftaya, gelecek hafta
  next week
 99. sabah
  morning
 100. öğleden sonra
  afternoon
 101. akşam
  evening
 102. gece
  night
 103. sabahları erken kalkıyorum.
  in the mornings, I get up early.
 104. dün akşam
  yesterday evening
 105. bu öğleden sonra
  this afternoon
 106. pazar
  Sunday
 107. pazartesi
  Monday
 108. salı
  Tuesday
 109. çarşamba
  Wednesday
 110. perşembe
  Thursday
 111. cuma
  Friday
 112. cumartesi
  Saturday
 113. çarşamba günü buraya geldik
  we arrived here on Wednesday
 114. Sizinle cuma günü buluşuyoruz
  we will meet with you on Friday
 115. her
  • each
  • every
 116. yaz
  summer
 117. her yaz
  each summer
 118. her yaz Türkiye'ye dönüyoruz
  each summer we return to Turkey
 119. dün büyük bir hata yaptim
  yesturday I made a big mistake
 120. gelecek hafta Liverpool'a gidiyorlar
  next week they go to Liverpool
 121. arkadaşlarım dün akşam geldiler
  my friends came yesterday evening
 122. bugün çok çalıştın
  you worked a lot today
 123. o filmi geçen ay gördum
  I saw that film last month
 124. şimdi bir şey yemek istiyorum
  now I want to eat something
 125. ona bir hediye veriyor
  he gives her a present
 126. tamam, şimdi yapiyoruz
  OK, we'll do it now
 127. geçen hafta sonu ne yaptın?
  what did you do last weekend?
 128. dönmek
  to return
 129. hata
  mistake
 130. o filmi görmek
  to see that movie
 131. yemek
  • food
  • to eat
 132. hediye
  • present
  • gift
 133. I went home early
  eve erken gittim
 134. you speak good turkiish
  Türkçeyi iyi konuşuyorsunuz
 135. he gave me a present
  bana hediye verdi
 136. she goes to school in the evenings
  akşamları okula gidiyor
 137. we live in Newcastle
  Newcastle'da oturuyoruz
 138. I did it yesterday
  dün yaptım
 139. I work for a bank
  bankada çalışıyorum
 140. they came late yesterday evening
  dün akşam geç geldiler
Author
ID
88616
Card Set
Colloquial Turkish Ch 2 Dialog 3 Exercises 1-7
Description
Colloquial Turkish Ch 2 Dialog 3 Exercises 1-7
Updated
Show Answers