Esthetica.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Het realisme ontstaan?
  • nieuwe kunststroming binnen beeldende kunsten
  • ontstaan halfweg de 19de eeuw
 2. Het realisme Inhoudelijk?
  • een exacte weergave van de werkelijkheid --> breken met artistieke + sociale tradities + uitgesproken antiburgerlijke houding + openlijke kritiek op sociale wantoestanden
  • immoreel = tegen regels "goed smaak"Naakt norm mythologische of allegorische context
  • Gustave Courbet: De oorsprong van de wereld (1866)
 3. Het realisme Stilistisch?
  • natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid, natuur in openlucht, schilderden landschappen en de boerenbevolking --> kleurgebruik frisse, rijkelijk gevarieerde en heldere tinten
  • Jean Fran�ois Millet: Arenlezende vrouwen (1857)
 4. school van Barbizon?
  Franse schildersschool die in de periode 1830 tot 1870 werkte --> schilderen van landschappen, zonder opsmuk, als reactie op de romantiek
 5. impressionisme?
  • weersomstandigheden + lichtinval = een nieuwe techniek, waarin de nauwgezette afwerking plaats moet maken voor een snellere, directe en spontane toets
  • lichtwerking = centrale plaats
  • hoofdkleuren BRG --> kleurschakeringen verandering = impressionisten: een vluchtige momentindruk
  • Monet: Impression, soleil levant (1872)
 6. impressionisme naam?
  "Expositie van de impressionisten� als kritiek
 7. snelle + directe toets = gevolg?
  • vormgeving: details verdwenen, omtreklijnen vervaagden, vormen verwaterden tot wazige taferelen.
  • Monet: De kathedraal van Rouen (1890-1894)

  • pointillisme/divisionisme Ontstaan?
  • wetenschappelijke
  • Ontstaan: Frankrijk + einde 19de eeuw = uitloper van het impressionisme
  • licht in werk accentueren --> analyse kleuren.
 8. Pointillisme?
  • wetenschappelijke achtergrond = verfstippen onvermengde kleuren --> heldere, lichtgevende, indruk
  • Paul Signac: Vrouwen bij de waterput (1892)
 9. eerste poging divisionisme
  • naast elkaar plaatsen van kleine, zuivere kleurvlekken
  • veegjes verfijnen tot kleine puntjes
 10. postimpressionisme?
  • grondleggers moderne kunst
  • technische vernieuwingen besef meer dan alleen weergeven van bepaald onderwerp zoals zintuiglijk waarnemen
  • --> volop experimenteren o.a. het kleurgebruik + vormgeving --> meerwaarde
 11. fotografie uitgevonden
  • werkelijkheid vastleggen
  • functie schilderkunst? natuurgetrouwe nog zinvol
 12. fotografie versus schilderkunst.
  • fotografie = bedreiging
  • bevrijden v"de tirannie van het onderwerp"
 13. ontstaan de moderne kunst oorzaak
  • Fotografie
  • Vernieuwende werkwijze
 14. Postimpressionisme Schilders P?
  • PAUL C�ZANNE
  • Vernieuwende werkwijze =
  • De afgebeelde objecten worden vereenvoudigd en herleid tot effen kleurvlakken. Tegelijk met deze vereenvoudiging verdwijnt de aandacht voor perspectief.
  • eigenaardige, starre werkelijkheid met weinig diepte
  • Pionierswerk: kubisme + expressionisme �vader van de moderne kunst�.
 15. Postimpressionisme Schilders V?
  • VINCENT VAN GOGH
  • Vernieuwende werkwijze: Van Gogh werkt met felle kleuren, eenvoudige vormen en een dynamische penseelvoering: de snelle penseelstreken zijn nog duidelijk zichtbaar. Ook bij hem verliest dieptewerking haar belang. Soms speelt hij zelfs opzettelijk met perspectief om de gewenste uitdrukking te bekomen.
  • Ruimtelijkheid door intense kleurcontrasten dan door perspectief
 16. Moderne Kunst Ontstaan
  • 1900 ontstaan zo de moderne kunst
  • kunstenaars gaan op zoek naar een eigen manier om zich in kunst te uiten
 17. moderne kunststromingen 1e helft?
  • fauvisme
  • expressionisme
  • kubisme
  • vooroorlogs abstract expressionisme
  • geometrische abstractie (constructivisme, De Stijl)
  • dada�sme
  • surrealisme
 18. Na tweede wereldoorlog moderne kunst?
  • de wereld kan niet veranderen
  • geen natuurgetrouwe taferelen schilderen
  • individuele manier v uitdrukken
 19. Moderne Kunststrominen 2de helft?
  • abstract expressionisme
  • cobra
  • pop-art
  • op-art
  • kinetische kunst
  • nouveau r�alisme
  • conceptuele kunst
  • minimal art
  • hyperrealisme
  • land art
  • nieuwe wilden
  • graffiti
  • multimediale kunst
Author:
Anonymous
ID:
88815
Card Set:
Esthetica.txt
Updated:
2011-06-02 15:46:16
Tags:
Esthetica Realisme
Folders:

Description:
Realisme Tot Impressionisme
Show Answers: