Tussendoorvragen controle

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is het verschil tussen de COS en de VGC?
  Met ingang van 1 januari 2007 gelden voor alle accountants nieuwe gedragsregels, te weten de Verordening Gedragscode. In de VGC wordt weer verwezen naar nadere voorschriften. Controle- en Overige Standaarden zijn een van die 'Nadere voorschriften'. Andere Nadere Voorschriften die hieronder vallen zijn 'Nadere Voorschriften onafhankelijkheid', 'Nadere voorschriften Permanente Educatie' en de Nadere voorschriften die betrekking hebben op accountantskantoren en accountantsafdelingen.
 2. Hoe zijn de normen voor accountantsorganisaties geordend?
  De normen voor accountantsorganisaties zijn in de wet geregeld, in de 'Wet toezicht accountantsorganisaties' (Wta).De minister heeft de mogelijkheid om deze wet nader in te vullen door middel van een Besluit ('Besluit toezicht accountantsorganisaties, Bta).Daaronder hangt weer de 'Verordening accountantsorganisaties (VAO), hierin worden de Wta/Bta-bepalingen over het stelsel van kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid en integere bedrijfsvoering van de accountantsorganisaties verder uitgewerkt. Deze verordening wordt opgesteld door het NIVRA en de NOvAA.
 3. Wat is een accountantsorganisatie?
  Een accountantsorganisatie is een accountantspraktijk die in het bezit is van een door de AFM afgegeven vergunning om wettelijke controles uit te voeren.
 4. Noem een aantal opdrachten die geen Assurance-opdrachten zijn en toch veelvuldig door accountants worden gedaan.
  opdrachten die vallen onder de Standaarden voor aan assurance verwante opdrachten (waaronder opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie of andere informatie)- het verzorgen van belastingaangiften waarbij geen conclusie wordt verwoord die zekerheid verschaft- consultancy- en adviesopdrachten, zoals managementadviezen en belastingadviezen
Author:
Anonymous
ID:
89435
Card Set:
Tussendoorvragen controle
Updated:
2011-06-06 12:39:19
Tags:
Tussendoorvragen controle
Folders:

Description:
Controle beginselen, algemeen
Show Answers: