Frans

The flashcards below were created by user meganvosx on FreezingBlue Flashcards.

 1. bevalt de school je?
  l'école, ça te plaît?
 2. over het algemeen gaat 't wel. Het is niet gek
  en général, l'école ça va. ce n'est pas mal
 3. er zitten 31 leerlingen in mijn klas
  il y a trente et un élèves dans ma classe
 4. wanneer begint bij jou het nieuwe schooljaar?
  c'est quand, la rentrée chez toi?
 5. hoelaat eindigt de school? dat hangt ervan af
  a quelle heure finit l'école? ça depend
 6. wat doe je tijdens de pauze?
  qu'est-ce que tu fais pendant la récré?
 7. jij eet dus niet op school?
  tu ne manges donc pas à l'école?
 8. ik zit op de middelbare school
  je suis au collège
 9. ik heb een hekel aan school
  je déteste l'école
 10. ik ben daarintegen gek op sport
  par contre, j'adore le sport!
 11. ik zou graag muziek willen studeren, maar ik weet niet of ik goed genoeg ben
  je voudrais étudier la musique, mais je ne sais pas si je suis assez fort
 12. ik moet eerst mijn eindexamen halen
  je dois d'abord passer mon bac
 13. ik heb geen broers of zussen
  je n'ai pas de frères ou de soeurs
 14. ik ben enig kind
  je suis fille unique
 15. ik zit in de eindexamenklas
  je suis en terminale
 16. heureusement, j'ai beaucoup de copains et copines
  gelukkig heb ik veel vrienden en vriendinnen
 17. tu fais quelles matières?
  welke vakken doe jij?
 18. comment?! quatre langues? tu es doué!
  wat?! vier talen? jij bent goed!
 19. nous allons parler de beaucoup de choses
  wij gaan over veel dingen praten
 20. j'adore les cours d'informatique
  ik ben dol op de informatica-lessen
 21. chez nous, c'est le contraire
  bij ons is 't het tegenovergestelde
 22. elle a bonne mine
  zij ziet er goed uit
 23. raconter
  vertellen over
 24. la jeunesse
  de jeugdjaren
 25. jusqu'à
  tot aan
 26. être divisé en
  verdeeld zijn in
 27. la partie
  het deel, het gedeelte
 28. s'occuper de
  zich bezighouden met
 29. l'institutrice
  l'in-sti-tu-trice
  de onderwijzeres
 30. le maître
  de meester
 31. il y a
  er is, er zijn
 32. il y avait
  er was, er waren
 33. rester à la maison
  thuis blijven
 34. aider
  helpen
 35. le cas
  het geval
 36. chaque jour
  elke dag
 37. savoir
  weten
 38. ne jamais
  nooit
 39. à l'avance
  van tevoren
 40. par un beau jour de printemps
  op een mooie lentedag
 41. apporter
  meenemen
 42. les sciences naturelles
  biologie
 43. les champs
  de velden
 44. pendant un cours d'historie
  tijdens een geschiedenisles
 45. étudier
  bestuderen
 46. dans un salle de classe
  in een klassenlokaal
 47. l'intérieur
  de binnekant
 48. l'église
  de kerk
 49. quelquefois
  soms
 50. les soirs d'hiver
  de winteravonden
 51. revenir
  terugkomen
 52. la cour
  het schoolplein
 53. les étoiles
  de sterren
 54. maladroit
  onhandig
 55. montrer
  laten zien
 56. un jour..
  op een dag..
 57. des grenouilles
  kikkers
 58. l'étang
  de vijver
 59. s'enfermer
  zich opsluiten
 60. pauvre
  arme
 61. pas du tout!
  helemaal niet!
 62. rire de
  lachen om
 63. s'approcher
  dichterbij komen
 64. ramasser
  oprapen
 65. pâlir
  bleek worden
 66. envoyer
  sturen, zenden
 67. les sorties
  de uitstapjes
 68. en silence
  in stilte
 69. avoir tort
  ongelijk hebben
 70. se réunir
  bij elkaar komen
 71. la grange
  de schuur
 72. faire des projets
  plannen maken
 73. tôt
  vroeg
 74. venir voir
  komen bezoeken, zien
 75. sévère
  streng
 76. d'abord
  eerst
 77. cela ne fait rien
  dat geeft niets
 78. glissant
  glad, glibberig
 79. interroger
  ondervragen
 80. hier
  gisteren
 81. assez
  genoeg, voldoende
 82. attraper
  vangen
 83. la force de gravité
  de zwaartekracht
 84. se lever
  opstaan
 85. avoir raison
  gelijk hebben
 86. ne personne
  niemand
 87. par une journée pluvieuse
  op een regenachtige dag
 88. un oiseau
  een vogel
 89. annoncer
  aankondigen
 90. un ruisseau
  een beek
 91. les élèves
  de leerlingen
 92. la vie
  het leven
 93. passer un test
  een toets halen
 94. la lecture
  het lezen
 95. lire
  lezen
 96. comprendre
  begrijpen
 97. lire mal
  slecht lezen
 98. comprendre mal
  slecht begrijpen
 99. terminer le programme
  afsluiten v/h programma
 100. oublier
  vergeten
 101. le jour avant
  de dag ervoor
 102. voice ce qu'il faut faire
  hier is wat je moet doen
 103. réussir à un exame
  slagen voor een examen
 104. j'ai peur
  ik ben bang
 105. rater un exame
  een examen verpesten
 106. se préparer bien à un exame
  zich goed voorbereiden op een examen
 107. un médecin
  een dokter
 108. un médicament
  een medicijn
 109. le conceil
  de raad
 110. maandag
  lundi
 111. dinsdag
  mardi
 112. woensdag
  mecredi
 113. donderdag
  jeudi
 114. vrijdag
  vendredi
 115. zaterdag
  samedi
 116. zondag
  dimance
 117. la matière
  het vak
 118. les maths
  wiskunde
 119. le français
  frans
 120. l'anglais
  engels
 121. l'historie
  geschiedenis
 122. la géographie
  aardrijkskunde
 123. le dessin
  tekenen
 124. la musique
  muziek
 125. la physique
  natuurkunde
 126. la chemie
  scheikunde
Author:
meganvosx
ID:
89646
Card Set:
Frans
Updated:
2011-06-07 19:17:15
Tags:
frans
Folders:

Description:
zinnen + woorden
Show Answers: