04. Dyremodeller i diabetesforskning

The flashcards below were created by user pukena on FreezingBlue Flashcards.

 1. BB rotter
  • diabetestype: 1
  • ætiologi: autosomal recessiv eller gene cluster med inkomplet penetrans
  • Sygdomsforekomst: 90 dage (ungdom). Ens mellem køn
  • Patogenese: autoimmun reaktion mod langerhanske celleøer pga. manglende toleranceudvikling. Involverer det humorale og det cellulære immunsystem og en genetisk faktor knyttet til MHC.
  • Klinik: sporadisk hypoinsulinæmi med glucosuri, hyperglucæmi, hyperketonæmi, PU/PD, vægttab (ikke obese), T-lymfopeni
  • Andet: Profylaktisk behandling med insulin i prædiabetisk fase forsinker og/eller modvirker de kliniske symptomer
 2. NOD mus
  Non-obese Diabetic mouse
  • Minder om BB rotter
  • Diabetestype: 1
  • Sygdomsforekomst: Tidligere og højere frekvens blandt hunner. Hormonel beskyttelse idet kastrerede hanner har højere forekomst end intakte.
  • Patogenese: Autoimmun lidelse som involverer det humorale og cellulære immunsystem
  • Klinik: Sporadisk hypoinsulinæmi, hyperkolesterolæmi, glucosuri, hyperglucæmi, hyperketonæmi, PU/PD, vægttab (ikke obese)
  • Andet: NOD mus kan overleve længere uden insulin end BB-rotten. Cyclosporin A modvirker udviklingen af diabetes og reducerer insulinitis hos NOD mus
 3. Low-dose, Streptozotosin (SZ-)induced Diabetes
  • Diabetestype: 1
  • Stof: SZ er et bredspektret antibiotikum med onkolytiske, onkogene og diabetogene effekter.
  • Effekt: giver betacelledestruktion
  • mekanisme ukendt men mistænkt for at ophobe sig i celler og omsættes til DNA skadelige og proteinskadelige stoffer, og for at lave punktmutationer der resulterer i at overflademolekyler der normalt undertrukkes, bliver udtrykt så immunsystemet ikke kan genkende det som eget.
 4. Diabetestyper
  • Type 1: autoimmun sygdom hvor T-celler destruerer betaceller i pancreas- insulinafhængig
  • Type 2: gammelmandssykkersyge- insulinresistens- mest hyppig med 75-90% af tilfældende- kan være ledsaget af fedme
 5. Virusinduceret diabetes- EMC virus
  • Medlem af picornavirusfamilien
  • SC adm> viræmi efter 48-72 timer.
  • Inficerede mus udvikler nekrotiske læsioner i betacellerne.
  • Kun visse stammer af forsøgsdyr udvikler diabetes.
 6. Induktion af type 2 diabetes hos forsøgsdyr
  • Neonatal injektion af SZ hos rotter> hypoinsulinæmic
  • Partiel pancreasectomi> normoinsulinæmisk
  • Kronisk infusion af glucose> hyperinsulinæmisk
 7. Obese Diabetic Mouse ob/ob
  • Ætiologi: Autosomal recessiv mutation på kromosom 6
  • Sygdomsforekomst: Fra dag 26 kan ob/ob kendes fænotypisk fra søskende på vægten
  • Klinik: Fedme, hyperfagi, hyperglykæmi, forhøjet plasmainsulin associeret med stigning i antal og størrelse af betaceller
  • Andet: Homozygote hunner er infertile (atrofiske ovarier og uterus)
  • Nedsat glucosetolerance går forud for fedmen
 8. Diabetic mouse db/db
  • Ætiologi: Autosomal recessiv mutation på kromosom 4
  • Patogenese: der kan isoleres cytotoxiske stoffer mod betaceller fra immunsystemet.
  • Sygdomsforekomst: Hanner har alvorligere symptomer end hunnerne
  • Klinik: Fedme, hyperfagi, midlertidig øgning i plasmainsulin, degeneration af betaceller, hyperglykæmi
  • Fase 1: hyperinsulinæmisk fase- insulinniveauet stiger fra dag 10 og øges indtil dyrene er 2-3 mnd, herefter falder det pludseligt til normalniveau. Blodglucoseniveau normalt eller let forhøjet. Betaceller øget i antal og størrelse som kompensation for nedsat perifer insulinsensitivitet
  • Fase 2: Hypoinsulinæmisk fase
  • ved 2-3mnd stiger blodglucoseniveauet voldsomt og forbliver højt til mors ved 5-8 mnd. Degeneration af langerhanske øer og destruktion af betaceller.
  • Andet: ob/ob og db/db er fænotypisk identiske, men symptomerne hos db/db er alvorligere end hos ob/ob
 9. New Zealand Obese Mouse (NZO)
  • Indavlet stamme for type 2 diabetes
  • læsioner lokaliseret til langerhanske øer
  • der ophobes primært fedt i abdomen (modsat ob og db, der har generaliseret fedme)
  • Blodglucose varierer med alder og køn
  • Moderat hyperinsulinæmi> plasma insulin niveau stiger med alderen
  • Andet: Ind imellem ses ovarian granulosatumorer, maligne lymphomer i peyers pletter, samt duodenale og lungetumorer
 10. Goto Kakiazaki (GK) Rotte
  • Model for non-insulinafhængig diabetes type 2
  • Klinik: fastende hyperglucæmi, hæmmet insulinrespons på glucose, hepatisk og perifer insulinresistens, PU/PD
  • Er ikke fede
  • Mindskning i antallet af endokrine celler pr celleø. Forandringen stiger med alderen
Author
ID
90160
Card Set
04. Dyremodeller i diabetesforskning
Description
Spørgsmål til biomedicin eksamen 2b
Updated
Show Answers