05. Dyremodeller i kræftforskning

The flashcards below were created by user pukena on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sarkomer
  • Opstår fra mesenchymet
  • Bindevæv, muskler, endothel og relateret væv, blodet
 2. Carcinomer
  • Opstår fra epitheliale celler
  • hud, bryst, lunger, GI, urinvejene. Også maligne melanomer
 3. Kemiske carcinogener
  • Mange kemikalier er carcinogene, ex. DMBA
  • Gav grund til initiation-promotionsmodeller, hvor man præbehandler eksponeret hud med en substans der inducerer hyperplasi, men ikke nødvendigvis er cercinogent i sig selv.
 4. Virus og andre carcinogener
  • Der findes mange onkogene DNA- og RNA virus for både mennesker og dyr
  • ex. papillomavirus der giver cancer i uterine cervix
 5. Immunomodulation
  • Vigtig for heterotransplantationsmodeller, så væv ikke afstødes.
  • Røntgenstråler: har uønskede bivirkninger
  • Cytostatisk eller corticoidbehandlinge: immunresponseffekt, har uønskede bivirkninger
  • T-celle-modulation: Thyrectomi, behandlning m. cyclosporin A som har anti T-celle-aktivitet. Giver dårligt respons på antigener og medfører tidlig død.
  • B-celle-modulation: behandlinfg med anti-my immunoglobulin rettet mod den tunge kæde af IgM
 6. Spontane immunodeficiente forsøgsdyr
  Er meget modtagelige for mikroorganismer og kræver opstaldning i barrier stalde eller isolatorer for at beskytte dem
 7. Athymic (nude) mouse
  • Recessiv autosomal mutation
  • Musen har intet T-celle respons, så humane maligne tumorer kan huses
  • Hunmus kan være infertile, fertile har svært ved at passe nyfødte, dvs heterozygote hunmus og homozygote hanmus parres.
 8. Athymic (nude) rat
  • Recessiv autosomal mutation
  • Som athymic mouse
  • Musen har intet T-celle respons, så humane maligne tumorer kan huses
  • Hunmus kan være infertile, fertile har svært ved at passe nyfødte, dvs heterozygote hunmus og homozygote hanmus parres.
 9. Beige mus
  • Har ingen NK-celle-aktivitet.
  • Parring mellem nude (Nu) mus og beige mus kan give afkom der mangler både T-celle og NK-celle funktion
 10. xid mus
  Har x-linked immunodefiency med delvis hæmmet B-celle funktion
 11. SCID mus
  • Svært kombineret immunodefisciens der involverer både T-celle og B-celle funktioner.
  • Kan huse humane maligne tumorer
  • Kan huse humane normale lymfoidceller, så man kan konstruere det humane immunsystem i disse mus.
 12. Heterotransplantation= xenotransplantation
  Humane maligne tumorer transplanteret til nude mice og SCID mus, opretholder deres humane karakteristika histologisk, cytologisk, morfologisk, karyotypisk og de molekylære strukturer inkluderet oncogener
 13. Transplantationsteknikker
  • Subkutant: mest populært-rig vaskulariserig, hudmobilitet tillader ekspansion over voksende tumor
  • I Nu mus indkapsles transplanterede tumorers og vokser lokalt= benigne karakteristika, sjældent metastasering
  • I SCID mus vokser tumorer invasivt. Metastaser til milt, peritoneum, lunger, og lymfeknuder. Kan være mikroskopiske. Kan mærkes med ex. green flurescent protein
  • Forskelle i væksthastighed alt efter hvor på kroppen tumor transplanteres- vigtigt at vide når tumorstørrelser sammenlignes
  • Hurtigt voksende: forreste del af truncus, ventralt placering
 14. Transgene kræftmodeller
  • Mutation i p53 tumor-supressorgenet almindeligt i humane tumorer- regulerer normal cellecyklus
  • Homozygoter for mutationen udvikler sig normalt, men efter 6 mnd udvikler musene neoplasier, oftest sarkomer
Author:
pukena
ID:
90163
Card Set:
05. Dyremodeller i kræftforskning
Updated:
2011-06-11 14:03:05
Tags:
Dyremodeller kræft forskning biomedicin
Folders:

Description:
Spørgsmål til eksamen biomedicin 2b
Show Answers: