Maori kiwaha

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ka tau kē
  awesome
 2. Ka pai
  good one
 3. Kātahi ka
  and then
 4. Āna
  yeah
 5. E aua
  dunno
 6. E hoa e
  jees mate
 7. E tā
  by jingoes
 8. A koe
  and you
 9. Tēnā
  okay then
 10. Whū
  Whoa
 11. Nō reira
  So
 12. Aroha mai
  excuse me
 13. Nē rā?
  Really? Eh?
 14. He tika tāu
  You're right
 15. Ehara
  on the contrary
 16. Engari mō tēnā
  Not on your nellie. No way.
 17. bugger
 18. Ko au tēnā
  that's me
 19. Ā kāti
  All right then
 20. Mō taku hē
  sorry
Author:
Anonymous
ID:
90255
Card Set:
Maori kiwaha
Updated:
2011-06-12 04:20:50
Tags:
kiwaha
Folders:

Description:
Maori Kiwaha
Show Answers: