14. Principper i udviklingen af en dyremodel i farmakodynamik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Primær effekt
  • Findes i hundredevis og dækker næsten alle terapeutiske områder. Især er knockoutmus meget brugt.
  • Infektionsmodeller: peritonitis, sepsis, syfilis, tuberkulose, keratitis, urinvejsinfektioner, arthritis, endocarditis, leishmaniasis, echinococcosis, modeller for HIV-infektioner
  • Mentale lidelser: Ingen direkte modeller eksisterer> modeller er indirekte modeller der udtrykker en udvalgt del af patofysiologien. 2 schizofrenimodeller: Screeningsmodel- brug af medicin inducerer visse elementer af sygdommen ex dopaminhyperaktivitet; simulationsmodel- psykologiske aspekter udtrykkes som en bestemt adfærd hos dyrene. Mekanistisk receptormodel- effekt på neurotransmitter receptr via adm. af specifikke anta- og agonister. Symptommodel- inhibition af koordineret afvigerespons vs. ukoordineret flugtrespons, inhibering af dopMINgonistinduceret hypermotilitet eller stereotypi, kognitiv funktion bestemt ved effekten på hukommelsen ved water maze, måling af drug-induced elektrofysiske effekter på dopamin neuroner, drug-induced dystoni i non-humane primater
  • Neurodegenerative lidelser: model for cerebral iskæmi- total krops iskæmi (dekapitation, cardiac arrest og genoplivning, dyb systemisk hypotension induceret af farmakologiske stoffer) vs global iskæmi (øget cerebralt tryk ved injektion af kunstig cerebralvæske, asphyxi, cervikal kompression ved samtidig okklusion af cervikale blodkar, kirurgisk okklusion af alle store blodkar) vs forhjerneiskæmi (proximal okklusion af a. carotis, intravaskulær thread, distal okklusion af a. carotis communis, photothrombose)
  • Endokrine sygdomme: ex for diabetes
  • Neurogen inflammation (rheumatoid arthritis): akut inflammation i leddet= urat krystaller, kaolin, latex kugler, FCA, IL-1. Kronisk inflammation= FCA. Mest brugte model er adjuvans-induceret arthritis i rotter.
  • Smerte: 2 testtyper-respons er fixed, og smertestimulus øges til respons er nået (ex. tail flick og hot plate) vs stimulus er fixed og smerteresponset noteres (ex formalin og writhing test). 2 modeltyper- direkte måling af smerte ved adfærdsrespons på akut stimulation af nociceptorer, langtidsperifer stimulation osv. vs. fysiologiske målinger efter smertefule stimuli (elektrofysiske målinger og biokemiske og histologiske metoder). Ekut stimulation af nociceptorer kan inddeles i refleksrespons (tail flick, tail pnich, paw pressure) og adfærdskoordination på et højere niveau (hot plate, formalin test, colonic distension for visceral smerte). Langtids perifer stimulationstest ved adjuvansinduceret arthritis, og kirurgisk traume. c-fos ekspression kan bruges som markør for smerte
 2. Sekundære effekter
  modeller i intakte dyr, der skal vise drug-inducerede ændringer i normalfysiologiske parametre som respirationsfrekvens, hjerterat, blodtryk, CNS-aktivitet, renal perfusion, fordøjelse og mange andre
 3. Safety farmakology
  • Et systematisk forsøg på at klarlægge et nyt lægemiddels evne til at ændre det fysiologiske eller farmakologiske respons eller interaktion med andre lægemidler
  • Både in vivo og in vitro modeller
  • Fokuserer på og er designet til at fastsætte et stofs potentielle bivirkninger i modeller der er relevante for mennesker
Author:
Anonymous
ID:
90273
Card Set:
14. Principper i udviklingen af en dyremodel i farmakodynamik
Updated:
2011-06-12 10:26:19
Tags:
farmakodynamik dyremodel biomedicin
Folders:

Description:
Spørgsmål til eksamen i biomedicin 2b
Show Answers: