PHARM: Noradrenergic and Serotonergic Systems

The flashcards below were created by user linhhong on FreezingBlue Flashcards.

 1. phenelzine  (Nardil)
  MAOI
 2. selegiline  (Eldepyrl, Zelapar)
  MAOI
 3. tranylcypromine  (Parnate)
  MAOI
 4. amitriptyline  (Elavil)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 5. amoxapine
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 6. clomipramine  (Anafranil)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 7. desipramine  (Norpramin)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 8. doxepin  (Silenor)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 9. imipramine  (Tofranil)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 10. maprotiline
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 11. nortriptyline  (Pamelor)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 12. protriptyline  (Vivactil)
  TCA (Tricyclic Antidepressants)
 13. citalopram  (Celexa)
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 14. escitalopram
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 15. flouxetine  (Prozac, Sarafem)
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 16. fluvoxamine  (Luvox)
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 17. paroxetine  (Paxil)
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 18. sertraline  (Zoloft)
  SSRI (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors)
 19. duloxetine  (Zymbalta)
  TCA-like
 20. venlafaxine  (Effexor)
  TCA-like
 21. aripiprazole  (Abilify)
  Dopamine Receptor Antagonist
 22. bupropion  (Wellbutrin, Zyban)
  • Atypical
  • Weak dopamine & NE reuptake inhibitor
  • Short half-life
  • Useful for: Tx nicotine withdrawl
Author:
linhhong
ID:
90678
Card Set:
PHARM: Noradrenergic and Serotonergic Systems
Updated:
2011-06-15 01:16:29
Tags:
pharmocology
Folders:

Description:
Noradrenergic and Serotonergic Systems, drugs and their classifications only
Show Answers: