SEJARAH

The flashcards below were created by user syahir94 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Di Malaysia, antara petempatan awal zaman Paleolitik di tepi kawasan tasik termasuklah di :-
  Lenggong, Kota Tampan (Perak) Tingkayu (Sabah)
 2. Di Malaysia petempatan awal di gua adalah di:-
  Gua Niah (Sarawak)
 3. Di Timur Dekat telah dikenali dengan :-
  • Pertanian semenjak 8000 S.M.
  • Biri-biri mula ditrnak di Iraq
  • Padi di kenali semenjak 8000 tahun lalu.
 4. Di Asia Tenggara tanaman padi mula dikenali di :
  • Nn Nok Tha dan Ban Kao (Thailand)
  • Gua Sireh (Sarawak) pada sekitar tahun 4500 S.M.
 5. Di Malaysia, Zaman Logam terdiri daripada :-
  Zaman Gangsa dan Zaman Besi pada sekitar 500 S.M.-500 M
 6. Gangsa dihasilkan melalui campuran :-
  Tembaga dan Timah
 7. Di Eropah Utara, gangsa Mula digunakan pada sekitar:-
  2300-700 S.M.
 8. Di tanah Besar Asia Tenggara, Zaman Logam muncul pada:-
  1000-1500 S.M. Ini terbukti dengan penemuan artifak gendang gangsa yang dihasilkan di Dongson, Vietnam Utara.
 9. Pada zaman logam manusia telah mengetahui cara mengebumikan mayat dengan iringan bekal kubur seperti :-
  Tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya.
 10. Siapakah Ibn Khaldun?
  • -Nama sebanarnya, Abd. al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun
  • -Lahir di Tunisia
  • -pemikir yang unggul, sejarawan dan ahli sosiologi Islam.
 11. Ibn Khaldun menganggap bahawa kehidupan bandar ialah :-
  Kehidupan bertamadun.
 12. Kehidupan bandar terbentuk apabila :
  Lahir semangat assabiah atau ketitaan. Hasilnya, wujud semangat bekerjasama dan saling membantu.
 13. Penulisan Ibn Khaldun banyak berasaskan:
  Pengalaman sebenar yang dilaluinya.
 14. Karya ulung Ibn Khaldun iaitu Muqaddimah, istilah umran bermakna
  Tanah yang didiamai secara tetap, berkembang dan maju.
 15. Istilah Hadarah bermaksud
  Hidup di bandar yang penuh dengan tatasusila, kesopanan, dan moral yang tinggi.
 16. Karya Ibn Khaldun menjadi rujukan sarja Barat dalam bidang?
  Sosiologi, antropologi dan Sejarah.
 17. Perkataan Sumeria berasal daripada
  Nama Kuno yang merujuk pada wilayah di Selatan Iraq iatiu sumer.
 18. Sumeria didiami tiga kumpulan etnik, iaitu
  Orang Sumeria, orang Semitik, dan orang yang tidk diketahui asal usul keturunannya.
 19. Keluasan sesebuah negara kota. Beri Chontoh sebuah kota
  1000 batu persegi. Lagash, lebih kurang 1800 batu persegi dengan penduduk antara 30,000 hingga 35,000 orang.
Author:
syahir94
ID:
94255
Card Set:
SEJARAH
Updated:
2011-07-18 12:36:20
Tags:
SEJARAH T4 BAB
Folders:

Description:
KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
Show Answers: