Yael1-190.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. 01. discovery, revelation ; exposure, disclosure, revelation
  גִּלּוּי 
 2. 02. wall ; barrier
  חומות
 3. 03. exhibition
  תַּעֲרוּכָה
 4. 04. happened
  הִתְקַיֵּם 
 5. 05. happen verb
  קָרָה, הִתְרַחֵשׁ
 6. 06. exhibitף; to be displayed
  מֻוצָּג  הֻצַּג להציג
 7. 07. to be prepared, to be readied
  הוּכַן 
 8. 08.  give, to transfer, to deliver ; (sports) to pass (a ball, puck) ; to notify ; to transmit, to hand down (a tradition, custom
  מסרה
 9. 09. to think about, to ponder
  מהרהרת הִרְהֵר
 10. 10. to think about, to ponder
  הִרְהֵר 
 11. 11. to be fond of, to like
  חִבֵּב 
 12. 12. movement (body, object) ; traffic ; organization, party, movement ; youth movement ; (physics) motion ; (phonetics) vowel
  תְּנוּעָה 
 13. 13. to be revealed, to be discovered ; to be exposed
  הִתְגַּלָּה 
 14. 14. outcome, result, consequence ; (Jewish law) secondary act ; תולדות - history ; תולדות - genealogy
  תּוֹלָדָה 
 15. 15. process ; development, progression
  תַּהֲלִיךְ 
 16. 16. parallel ; comparable ; matching
  מַקְבִּיל 
 17. 17. middle , central
  אֶמְצָעִי 
 18. 18. transport (---> transport the תחבושת
  תַּחְבּוּרָה 
 19. 19. merchandise, wares, goods, stock, products, commodity
  סְחוֹרָה
 20. 20. industrialization
  תִּעוּשׂ 
 21. 21. developing, development ; landscaping
  פִּתּוּחַ 
 22. 22. commercial
  מִסְחָרִי 
 23. 23. branch, frond, sprig, spray ; department
  עָנָף 
 24. 24. branched ; diverse, widespread
  עָנֵף 
 25. 25. rung, step ; slat, bar ; louvre ; stage, phase ; בשלבים - in stages
  שָׁלָב 
 26. 26. comprehension, absorption ; perception ; catching ; (telecommunications) reception ; acceptance
  קְלִיטָה 
 27. 27. to be established, to be erected ; to be placed upright ; to be awakened
  הוּקַם 
 28. 28. apparatus, device ; facility
  מִתְקָן 
 29. 29. site
  אֲתָר
 30. 30. to plan ; to intend ; to draw up plans, to design
  תִּכְנֵן  להתכוון
 31. 31. כמתוכנן - as planned
  כמתוכנן - as planned
 32. 32. ease, comfort, pleasure ; convenience, washroom
  נוֹחִיּוּת 
 33. 33. to be characterized
  אֻפְיַן 
 34. 34. characteristic
  אָפְיָן 
 35. 35. developing, development ; landscaping
  פִּתּוּחַ 
 36. 36. competition ; contest, rivalry
  תַּחֲרוּת 
 37. 37. unkempt, uncombed (hair) ; wild, unruly, undisciplined ; (biblical) uncovered (hair
  פָּרוּעַ 
 38. 38. redeem
  פָּדָה, גָּאַל; כִּפֵּר
 39. 39. profitable, worthwhile
  רִוְחִי  רווחי
 40. 40. about, regarding, vis-a-vis ; for, concerning ; לגביו - as far as he's concerned
  לְגַבֵּי 
 41. 41. to obtain ; to succeed, to achieve ; to catch up with ; to surpass ; (literary) to comprehend, to conceive ; (literary) to object to, to criticize
  הִשִּׂיג . להשיג,
 42. 42. solution, answer ; resolution ; interpretation (of a dream)
  פתרונות פִּתְרוֹן
 43. 43. to be injured, to be wounded ; to be damaged ; to be offended, to be insulted ; to be negatively affected
  נִפְגַּע להיפגע להפגע lehefaga
 44. 44. to support, to provide for ; (scholarly) to clarify, to explain
  פִּרְנֵס לפרנס
 45. 45. tendency ; leaning (ideological) ; trend ; (grammar) declension, inflection
  נְטִיָּה הנטייה
 46. 46. to oversee, to supervise ; to inspect
  פִּקֵּחַ
 47. 47. serious, grave ; severe, drastic
  חָמוּר 
 48. 48. saving, rescuing
  הַצָּלָה 
 49. 49. site (like website, or location)
  אֲתָר 
 50. 50. enlargement, enhancement ; magnification
  הַגְדָּלָה
 51. 51. space, gap ; (typography, printing) spacing
  רֶוַח
 52. 52. area, range, zone ; discipline, field (of endeavor, knowledge) ; limit, domain
  תְּחוּם 
 53. 53. art ; skill, expertise
  אָמָּנוּת 
 54. 54. he claimed
  לטענתו
 55. 55. complaint, objection ; claim, argument ; (law) plea, argumentation ; claim to
  טַעֲנָה 
 56. 56. lightning ; sparkle, glint, gleam, shine
  בָּרָק 
 57. 57. mischievous ; naughty
  שׁוֹבָב 
 58. 58. to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal
  הִסְגִּיר  להסגיר
 59. 59. justify, to condone
  הִצְדִּיק 
 60. 60. to address... "for"
  למען
 61. 61. "for", from.. At the bottom of letter
  מען
 62. 62. to dilute ; (agriculture) to thin out ; to lessen, to diminish, to decrease
  דִּלֵּל 
 63. 63. beverage
  מַשְׁקֶה 
 64. 64. spill ; to pour ; to throw out (garbage
  שָׁפַךְ לשפוך
 65. 65. to mix ; (slang) to mix up, to confuse
  עִרְבֵּב 
 66. 66. explanation, meaning ; interpretation ; commentary ; בפירוש - explicitly, specifically
  פירושה
 67. 67. explanation, meaning ; interpretation ; commentary ; בפירוש - explicitly, specifically
  פֵּרוּשׁ 
 68. 68. tied, fastened ; attached to ; connected to
  קשורה קָשׁוּר
 69. 69. connection, liaison ; communication ; link ; (literary) ribbon, bow
  קִשּׁוּר 
 70. 70. shape, form, figure, appearance ; drawing, picture ; way, method, type
  בצורה
 71. 71. fortified, strengthened, protected
  בָּצוּר 
 72. 72. wonderful, exceptional ; mysterious, beyond one's comprehension
  מופלאה
 73. 73. wonderful, exceptional ; mysterious, beyond one's comprehension
  מֻפְלָא 
 74. 74. persian
  פרסית
 75. 75. needle
  מַחַט 
 76. 76. to blow (one's nose)???
  מָחַט פ' קל
 77. 77. tusk
  חַט 
 78. 78. being planed, being formed, being developed
  הֵרָקְמוּת 
 79. 79. embroidery ; (figurative) tapestry
  רִקְמָה 
 80. 80. biology) tissue
  רִקְמָה 
 81. 81. string, thread ; wire ; (flowery) thread (of thought
  חוּט 
 82. 82. needle
  מַחַט
 83. 83. popular, of the people ; inexpensive, low-priced ; (music, art, literature) folk ; elementary school, grade  school
  עֲמָמִי 
 84. 84. sheet, bolt (cloth) ; sheet (parchment, writing material) ; (flowery) description, review, characterization
  יְרִיעָה
 85. 85. material, cloth, fabric ; screen (movie
  בַּד 
 86. 86. embroidered
  רָקוּם 
 87. 87. merchandise, wares, goods, stock, products, commodity
  סְחוֹרָה 
 88. 88. to be preferred
  הָעֳדַף
 89. 89. mixed ; involved ; coeducational
  מְעֹרָב 
 90. 90. social
  חֶבְרָתִי 
 91. 91. impression
  רֹשֶׁם
 92. 92. to be influenced, to be affected
  הֻשְׁפַּע 
 93. 93. donate
  תָּרַם, נִדֵּב.לתרום
 94. 94. face value, nominal value
  עֲרִיךְ
 95. 95. appreciate /// to estimate ; to appraise, to evaluate ; to appreciate, to value, to respect ; to assume
  להעֲרִיךְ
 96. 96. to describe
  תֵּאֵר
 97. 97. to measure ; to try on (clothes, shoes)
  מָדַד 
 98. 98. depth
  עֹמֶק
 99. 99. exact, correct, accurate ; precise ; במדויק - exactly, precisely
  מְדֻיָּק 
 100. 100. involvement
  מְדֻיָּק 
 101. 101. robbery
  שוד
 102. 102. to dedicate
  מקדיש
 103. 103. common, shared
  מְשֻׁתָּף 
 104. 104. to turn out, to become clear ; to be arbitrated
  הִתְבָּרֵר 
 105. 105. defendant
  נֶאֱשָׁם
 106. 106. exploit, take advantage of, utilize
  מְנַצֵּל 
 107. 107. authority
  רָשׁוּת 
 108. 108. permission, authorization ; optional, elective ; possession, domain ; ברשות - with permission, with approval
  רָשׁוּת 
 109. 109. mutual
  הֲדָדִי
 110. 110. average
  מְמֻצָּע 
 111. 111.  be advised, to be recommended, to be suggested ; to be proffered ; to be offered ; to be put forward as a candidate
  הֻצַּע
 112. 112. imagery ; comparison ; imagination ; image, impression
  דִּמּוּי 
 113. 113. how, in what manner
  כֵּיצַד 
 114. 114. developed ; advanced
  מְפֻתָּח 
 115. 115. development
  הִתְפַּתְּחוּת
 116. 116. little (quantity)
  מוּעָט 
 117. 117. phenomenon, manifestation
  תּוֹפָעָה 
 118. 118. circular, round
  מַעְגָּלִי 
 119. 119. to expose ; to reveal ; to uncover
  חָשַׂף 
 120. 120. to expose ; to reveal ; to uncover
  חושף
 121. 121. stimulus ; irritation
  גֵּרוּי 
 122. 122. stimulus ; irritation
  גירויים
 123. 123. heel ; trace ; עקבות - footprints ; עקבות - trace ; עקבים - (colloquial) high heeled shoes
  עָקֵב 
 124. 124. PLURAL heel ; trace ; עקבות - footprints ; עקבות - trace ; עקבים - (colloquial) high heeled shoes
  עקבות
 125. 125. brave, fearless, courageous ; strong, firm
  אמיצים
 126. 126. meanwhile; while
  בעוד
 127. 127. deduction
  נִכּוּי 
 128. 128.  occur, to happen ; המתרחש - what is going on, what is happening
  הִתְרַחֵשׁ 
 129. 129. exhibition
  תַּעֲרוּכָה
 130. 130. world, worldwide ; (slang) wonderful, world-class
  עוֹלָמִי העולמית
 131. 131. outcome, result, consequence ; (Jewish law) secondary act ; תולדות - history
  לתולדות תּוֹלָדָה
 132. 132. model, replica, facsimile
  דגם דֶּגֶם
 133. 133. pattern, design
  דְּגָם 
 134. 134. to develop ; to improve, to nurture ; to invent
  פִּתֵּחַ 
 135. 135. to be developed
  פֻּתַּח פֻּותַּח
 136. 136. to etch, to engrave
  פִּתֵּחַ 
 137. 137. to begin, to start
  החלו הֵחֵל
 138. 138. discovery, revelation ; exposure, disclosure, revelation
  גילוי גִּלּוּי
 139. 139. according to, in accordance with ; by, judging from, considering
  שלפיה לְפִי
 140. 140. wander, to roam ; to migrate
  נדדו נָדַד לנדוד
 141. 141.  lend, to loan ; (colloquial) to borrow
  להשאיל הִשְׁאִיל
 142. 142. to concentrate (like adding salt to water increases concentration) to assemble, to gather ; to concentrate ; to focus
  רִכֵּז  לרכז
 143. 143. to rob, to burglarize, to plunder
  לשדוד שָׁדַד
 144. 144. robbed, burglarized, plundered
  שָׁדוּד
 145. 145. rescue 
  הִצִּיל, הוֹשִׁיעַ.. להציל
 146. 146. Share
  לשתף שִׁתֵּף
 147. 147. slope
  מִדְרוֹן
 148. 148. supporter, adherent ; (sport) fan
  האוהדים אוֹהֵד
 149. 149. to sympathize, to side with
  אָהַד 
 150. 150. to identify oneself ; to identify with someone (sympathize)
  להזדהות עם/ה.. הִזְדַּהָה
 151. 151. to be finished, to be over, to be completed ; (flowery) to have run out, to be all gone
  כָּלָה 
 152. 152. temporary, short-lived, impermanent ; yearning, longing
  כָּלֶה 
 153. 153. to finish, to end, to complete ; to eliminate, to annihilate, to destroy completely
  כִּלָּה 
 154. 154. mosquito net hung over a bed
  כִּלָּה 
 155. 155. tiny
  זָעִיר
 156. 156. bride
  כַּלָּה 
 157. 157. supervising / supervision
  הַשְׁגָּחָה 
 158. 158. on the part of, by, from ; of
  מִצַּד 
 159. 159. bunker ; stronghold
  מְצָד 
 160. 160. to hunt, to stalk ; to capture
  צָד  לצוד
 161. 161. tourist, wanderer, hiker, traveler
  מְטַיֵּל 
 162. 162. to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice
  להשגיח הִשְׁגִּיחַ
 163. 163. responsible person
  אַחְרַאי 
 164. 164. responsible
  אַחְרָאִי 
 165. 165. was it not, didn't
  הֲלֹא 
 166. 166. thoughts, senses (only in idioms)
  עֶשְׁתּוֹנוֹת 
 167. 167. to lose one's head, be at one's wits' end, Like a headless chicken
  אִבֵּד אֶת הָעֶשְׁתּוֹנוֹת
 168. 168. to make a mistake, to err
  טָעָה לטעות
 169. 169. to err, to make a mistake
  לשגות שָׁגָה
 170. 170. calculation ; deliberation
  חישוביו חִשּׁוּב
 171. 171. obligation, requirement ; (accounting) debt
  חוֹבָה  חובותיו
 172. 172. debt ; obligation
  חוֹב 
 173. 173. comparison ; equalization
  הַשְׁוָאָה 
 174. 174. to save, to free
  הושיע
 175. 175. free, to release ; to loosen ; to exempt
  לשחרר שִׁחְרֵר
 176. 176. incline
  שִׁפּוּעַ
 177. 177. decline
  יְרִידָה
 178. 178. reduction
  צִמְצוּם
 179. 179. rolling down ; deterioration ; lapsing, going downhill
  הִדַּרְדְּרוּת
 180. 180. compared to
  בהשוואה ל
 181. 181. tourism
  תַּיָּרוּת 
 182. 182. tourist
  תַּיָּר 
 183. 183. according to, in accordance with ; as, in the same manner as
  כְּפִי 
 184. 184. to be revealed, to be discovered ; to be exposed
  מתגלה הִתְגַּלָּה
 185. 185. rehabilitation
  שִׁקּוּם 
 186. 186. overlap, to interface ; to join, to bring together ; (geometry) to touch ; to launch (a new boat, new product, new web site
  הִשִּׁיק 
 187. 187. break-in, burglary ; breach, breakthrough ; outbreak ; penetration ; (computing) crack
  פְּרִיצָה פריצת
 188. 188. spare time
  זמן פנוי
 189. 189. realize, to fulfil, to implement ; to personify (Deity
  הִגְשִׁים

Card Set Information

Author:
jsvlad
ID:
95908
Filename:
Yael1-190.txt
Updated:
2011-08-02 14:56:20
Tags:
Yael1
Folders:

Description:
Yael1-190.txt
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview