lesson3.txt

The flashcards below were created by user armen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Overal spreekt men Nederlands
  Везде говорят по-голландски
 2. Wat zeg je?
  Что ты сказал?
 3. Een klein beetje
  Чуть-чуть
 4. Waarom leer je Nederlands?
  Почему ты учишь голландский?
 5. Op school, op het werk, in de winkel
  В школе, на работе, в магазине
 6. En daarna wil ik hier werken.
  А потом я хочу здесь работать
 7. Hoe leer je Nederlands?
  Как ты учишь голландский?
 8. De kleur van het boek is groen.
  Цвет книги – зелёный
 9. Praten jullie veel Nederlands?
  Вы много разговариваете по-голландски?
 10. Maar in de les spreken we wel Nederlands.
  Но на уроке мы много говорим по-голландски
 11. Ze vraagt: Hoe heet je?
  Она спрашивает: «Как тебя зовут?»
 12. Waar ben je geboren?
  Где ты родился?
 13. Is Nederlands moeilijk?
  Голландский (язык) – сложный?
 14. Nee, Nederlands is niet moeilijk.
  Нет, голландский (язык) не сложный
 15. De docent spreekt niet snel.
  Преподаватель говорит не быстро.
 16. Nederlands is geen moeilijke taal.
  Голландский – вовсе не сложный язык.
 17. Kleine kinderen leren hun taal zonder les en zonder boek.
  Маленькие дети учат (свой) язык без уроков и без книг.
 18. Ze luisteren goed
  Они хорошо слушают.
 19. Spreek je al een beetje Nederlands?
  Ты уже немного говоришь по-голландски?
 20. Ik heb les.
  У меня урок
 21. Omdat ik nu in Nederland woon.
  Потому я сейчас живу в Нидерландах
 22. Na de cursus ga ik hier studeren.
  После курсов я буду здесь учиться.
 23. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.
  Важно, чтобы я говорил по-голландски
 24. met
  c
 25. Het heet daarom Het Groene Boek.
  Поэтому она называется «Зеленой книгой»
 26. Nee. Alle Nederlanders spreken Engels.
  Нет, все голландцы говорят по-английски
 27. De docent vraagt, en wij antwoorden.
  Преподаватель спрашивает, а мы отвечаем
 28. Waar kom je vandaan?
  Откуда ты (приехал)?
 29. Waarom leer je Nederlands?
  Почему ты учишь голландский?
 30. Vind je het moeilijk?
  Ты находишь его сложным?
 31. Ik vind het makkelijk.
  Я нахожу его лёгким.
 32. Zij spreekt langzaam en duidelijk.
  Они говорят медленно и чётко
 33. Alle talen zijn trouwens makkelijk.
  Все языки, впрочем, лёгкие
 34. Hoe doen ze dat?
  Как они это делают?
Author
ID
96795
Card Set
lesson3.txt
Description
lesson 3
Updated
Show Answers