PsychometricFeb2010Vocab.txt

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards.

 1. 00. Feb2010psychometric_feb_2010Decrypt.pdf words 1-168 psychometric vocab
  00. Feb2010psychometric_feb_2010Decrypt.pdf words 1-168 psychometric vocab
 2. 01. emphasized, stressed ; accentuated
  01. המודגשת מֻדְגָּשׁ
 3. 02. last year
  02. מאשתקד אֶשְׁתָּקַד
 4. 03. to last, to be continuous ; to extend
  03. תימשך נִמְשַׁךְ
 5. 04. to be permitted ; to be loosen, to be untied, to be released ; הותרה - (Jewish law) women released from marriage and free to marry another
  04. תותר הֻתַּר מותרת מֻתָּר
 6. 05. explanation, meaning ; interpretation ; commentary ; בפירוש - explicitly, specifically
  05. פֵּרוּשׁ
 7. 06. to hide, to secrete ; to bury
  06. הִכְמִין להכמין
 8. 07. speed trap
  07. מכמונת מִכְמֹנֶת
 9. 08. to irritate ; to arouse interest ; to sexually stimulate ; to annoy, to make angry ; (talmudic) to urge to attack, to egg on, to sic*** GOOD WORD
  08. גֵּרָה  לגרות "gee - rah" not "GEH-RAH" EXCEPTION!
 10. 09. drawer
  09. מְגֵרָה 
 11. 10. stimulating, arousing ; sexually arousing ; arousing interest \\ enticing!
  10. מְגָרֶה 
 12. 11. Chocolate cake will always arouse a fat man.
  11. עוגת שוקולד תמיד ימגר איש שמן
 13. 12. to overthrow, to defeat ; to destroy, to eradicate
  12. מִגֵּר 
 14. 13. sensitive, painful, tender ; aroused (sexually) ; stimulated ; piqued, interested ; excited
  13. מְגֹרֶה מְגֹורֶה 
 15. 14. exile (person
  14. גּוֹלֶה
 16. 15. to be exiled, to be deported, to be expatriated .. To exile, to deport
  15. גָּלָה // להגלות
 17. 16. small ball, small sphere, knob ; marble (game of marbles
  16. גֻּלָּה גולות
 18. 17. chef, cook
  17. טַבָּח 
 19. 18. slaughter, murder, massacre
  18. טֶבַח 
 20. 19. job, position
  19. מִשְׂרָה 
 21. 20. to induce ; to create a certain type of atmosphere
  20. הִשְׁרָה 
 22. 21. soaker/soaking pan; to soak
  21. הִשְׁרָה להשרות
 23. 22. literary) juice, syrup, cordial ; (pharmacy) tincture
  22. מִשְׁרָה 
 24. 23. to fry
  23. טִגֵּן  טִיגֵּן
 25. 24. to set (a pot on a fire)
  24. שפתיה שָׁפַת
 26. 25. naive, inexperienced, gullible (female...a gullible person, a naive person
  25. פְּתַיָּה.. פֶּתִי
 27. 26. appliance, apparatus ; instrument, device, utensil, gadget, tool, implement
  26. מכשיר מַכְשִׁיר
 28. 27. to train ; to prepare
  27. הִכְשִׁיר 
 29. 28. by means of, using, through
  28. באמצעותו בְּאֶמְצָעוּת
 30. 29. revolution ; reversal
  29. הפיכה הֲפִיכָה
 31. 30. to reduce, to cut back, to decrease, to minimize ; to shrink, to narrow ; to abridge
  30. לצמצם צִמְצֵם
 32. 31. authority, power of attorney, official authorization
  31. סמכויות סַמְכוּת
 33. 32. military leader
  32. מַצְבִּיא  המצביאים
 34. 33. however, but, nevertheless .. hall, theater, vestibule
  33. אולם אוּלָם
 35. 34. thought ; worry, consideration, interest ; philosophy
  34. מַחְשָׁבָה 
 36. 35. rule, government ; control ; השלטונות - the authorities.. SULTAN.?
  35. שִׁלְטוֹן 
 37. 36. sensation ; feeling
  36. תחושתם .. תְּחוּשָׁה
 38. 37. process ; development, progression
  37. תַּהֲלִיךְ 
 39. 38. because of, as a result of, on account of
  38. בְּשֶׁל  ובשל
 40. 39. motivation
  39. מוֹטִיבַצְיָה, הֲנָעָה
 41. 40. to rebel against, to revolt, to mutiny
  40. למרוד מָרַד
 42. 41. focused, centered / targeted TARGETED
  41. ממוקדי מְמֻקָּד
 43. 42. focus, center ; telephone service center.. focused, centered (adj)
  42. מוֹקֵד .. מְמֻקָּד
 44. 43. to strengthen, to raise, to increase
  43. תגביר הִגְבִּיר
 45. 44. influence
  44. השפעה הַשְׁפָּעָה
 46. 45. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  45. שיתופם שִׁתּוּף
 47. 46. MOVE process, step ; development ; move (chess, checkers) ; movement ; (colloquial) gear (in a motorized vehicle) ; walking distance (measured in duration of time, as in a five-minute walk) ; stroke ; במהלך - during, over the course of
  46. במהלכי מַהֲלָךְ
 48. 47. put on lipstick
  47. שמה אודם =
 49. 48. influence
  48. הַשְׁפָּעָה 
 50. 49. to be influenced, to be affected
  49. הֻשְׁפַּע 
 51. 50. To influence
  50. להשפיע
 52. 51. since, because
  51. מִכֵּיוָן 
 53. 52. direction ; point of view ; adjustment, tuning
  52. כִּוּוּן 
 54. 53. survey, study
  53. שסקרים סֶקֶר לסקור
 55. 54. to be held, to be conducted, to be organized ; to prepare for, to make arrangements for ; to be edited CREATED
  54. שנערכו נֶעֱרַךְ
 56. 55. phobia
  55. בַּעַת 
 57. 56. time, season ; era, epoch, age
  56. עֵת 
 58. 57. at the right time
  57. בעיתו 
 59. 58. announcement, declaration ; proclamation
  58. הכרזתו הַכְרָזָה
 60. 59. government) minister
  59. שַׂר 
 61. 60. treasure ; hoard, collection ; apple of one's eye, darling ; treasury, anthology 
  60. אוֹצָר
 62. 61. The Treasury
  61. האוצר 
 63. 62. curator
  62. אוֹצֵר 
 64. 63. to keep under lock and key, to guard, to place in safekeeping
  63. אָצַר 
 65. 64. intention ; meaning ; concentration, devotion, conviction ; (colloquial) plan
  64. כַּוָּנָה 
 66. 65. injury, mishap, misfortune ; disaster ; (literary) ravage
  65. פֶּגַע 
 67. 66. to strike, to harm, to touch ; to insult, to hurt (emotionally) ; (biblical) to chance upon ; (biblical) to entreat
  66. פָּגַע 
 68. 67. image, perception ; pattern, template
  67. תַּדְמִית 
 69. 68. sitting ; meeting, gathering ; living, dwelling
  68. יְשִׁיבָה 
 70. 69. poll, survey
  69. מִשְׁאָל 
 71. 70. LOSS ; damage ; failure
  70. הֶפְסֵד 
 72. 71. paragraph of a law/rule; article of law; clause
  71. סְעִיף 
 73. 72. because, inasmuch as
  72. שֶׁכֵּן 
 74. 73. neighbor
  73. שָׁכֵן 
 75. 74. impression
  74. הרושם רֹשֶׁם
 76. 75. positive ; good, sought after, correct
  75. חִיּוּבִי 
 77. 76. negative ; damaging, detrimental ; failing (grade
  76. שְׁלִילִי 
 78. 77. to waken ; to arouse ; to spur
  77. עוֹרֵר לעורר
 79. 78. (law) to appeal
  78. עָרַר 
 80. 79. parallel ; comparison
  79. הַקְבָּלָה 
 81. 80. to ignore, to disregard
  80. להתעלם הִתְעַלֵּם
 82. 81. opinion
  81. חַוַּת דַּעַת
 83. 82. tribute ; gesture
  82. מֶחֱוָה 
 84. 83. hesitant, restrained, half-hearted, irresolute, diffident UNRESERVED
  83. מסויגת מְסֻיָּג
 85. 84. to be limited, to be restricted
  84. סֻיַּג
 86. 85. to sympathize, to side with
  85. אוהדת אָהַד
 87. 86. supporter, adherent ; (sport) fan
  86. אוֹהֵד 
 88. 87. supportive, supporting
  87. אוֹהֵד 
 89. 88.  relate to, to treat ; to deal with, to refer
  88. מתייחסת הִתְיַחֵס
 90. 89. with serious consideration, gravely, seriously
  89. בְּכֹבֶד רֹאשׁ
 91. 90. to prefer
  90. להעדיף הֶעֱדִיף
 92. 91. on the surface of ; (colloquial) rather than, compared to
  91. עַל פְּנֵי
 93. 92. tassel, fringe ; (microbiology) strand ; -- (biblical) tzitzit (fringes on four-cornered garments
  92. גְּדִיל  -- גדילים -
 94. 93. carpet, rug
  93. שָׁטִיחַ
 95. 94. to be torn off from ; to be torn away from
  94. נתלשו נִתְלַשׁ
 96. 95. sledgehammer, mallet
  95. קורנסים קוּרְנָס
 97. 96. eyebrow
  96. גבינים גְּבִין
 98. 97. to confess
  97. להתוודות הִתְוַדָּה
 99. 98. confessing, confession
  98. הִתְוַדּוּת 
 100. 99. circumstance
  99. נְסִבָּה בנסיבות
 101. 100. it is preferable, it is better, it is advisable, it is worthwhile
  100. מוטב מוּטָב
 102. 101. to be silent, to fall silent
  101. הֶחֱשָׁה יחשה
 103. 102. gurgle
  102. יפכה פִּכָּה
 104. 103. to demilitarize
  103. יפרז פֵּרֵז לפרז
 105. 104. just imagine
  104. ישווה בנפשו שַׁוֵּה בְּנַפְשְׁךָ
 106. 105. self-contained houses villa
  105. חווילה חֲוִילָה
 107. 106. caravan (of people, animals
  106. אורחה אוֹרְחָה
 108. 107. threshold, doorsill
  107. אסקופה אַסְקֻפָּה
 109. 108. obedient
  108. צַיְתָן
 110. 109. worst quality land ; inferior goods
  109. זיבורית זִבּוּרִית
 111. 110. adorned, decorated, elegant, glorified
  110. מהודרת מְהֻדָּר
 112. 111. broad, wide ; loose (garment
  111. רחבת רָחָב
 113. 112. to recognize, to identify
  112. זיהיתי זִהָה
 114. 113. in the capacity of, as a
  113. בְּתוֹר 
 115. 114. whereas, on the other hand
  114. וְאִלּוּ 
 116. 115. whereas, while
  115. ואילו 
 117. 116. the meeting place
  116. מקום המפגש
 118. 117. shaven ; shaved ; (slang) cleaned out, cleared out ; (slang) "balded
  117. מגולח מְגֻלָּח
 119. 118. cleanly, neatly
  118. למשעי לְמִשְׁעִי
 120. 119. suspend from office, to remove from office
  119. הִשְׁעָה
 121. 120. bearded
  120. עבדקן עַבְדְּקָן
 122. 121. slightly pale
  121. חיווריין חִוַּרְיָן
 123. 122. to discriminate against, to deprive, to short-change
  122. קיפח קִפֵּחַ
 124. 123. turmeric-yellow
  123. מכורכם מְכֻרְכָּם
 125. 124. bookbinder
  124. כּוֹרֵךְ 
 126. 125. to bind (a book) ; to tie up, to wrap ; to make conditional ; to combine, to integrate, to tie in
  125. כָּרַךְ 
 127. 126. without embellishment, as it is
  126. ללא כחל ושרק \ בְּלִי [בְּלֹא, לְלֹא] כָּחָל וְסָרָק
 128. 127.  perform, to play ; to show, to exhibit ; to present, to display ; to introduce
  127. להציג הִצִּיג
 129. 128. heartbreak, sorrow, grief
  128. למגינת לבו \ מְגִנַּת לֵב
 130. 129. to one's chagrin, regretfully
  129. לִמְגִנַּת לִבּוֹ
 131. 130. management, administration
  130. ניהול נִהוּל
 132. 131. knelt down on a knee
  131. כרע ברך
 133. 132.  bow down, to crouch, to squat ; to kneel ; to prostrate oneself ; to collapse
  132. כָּרַע 
 134. 133. vow, oath, promise ; (ancient Jewish ritual) type of sacrifice
  133. נֶדֶר 
 135. 134. to grant, to provide ; to award
  134. להעניק הֶעֱנִיק
 136. 135. to draw, to pump ; to vacuum .. Derive
  135. שָׁאַב
 137. 136. great, many, multiple, numerous
  136. מרובה מְרֻבֶּה
 138. 137. rifle
  137. רוֹבֶה 
 139. 138. with regard to, in respect of
  138. בְּנוֹגֵעַ 
 140. 139. to hesitate, to be uncertain ; to doubt, to be suspicious of
  139. מפקפק פִּקְפֵּק
 141. 140. doubtful ; dubious, unreliable
  140. מְפֻקְפָּק 
 142. 141. honesty, integrity, uprightness ;
  141. ביושרו יֹשֶׁר
 143. 142. honestly, sincerely, fairly
  142. ביושר -
 144. 143. to dress (a wound), to bandage ; to put on a head covering ; to saddle
  143. חָבַשׁ 
 145. 144. wound, injury, sore
  144. פצע פֶּצַע
 146. 145. by means of, using, through
  145. באמצעות
 147. 146. adhesive bandage
  146. אספלנית אִסְפְּלָנִית
 148. 147. to inspire, to infuse, to influence ; (religious ritual) to pour out (water, wine)
  147. נוסך נָסַךְ
 149. 148. mystery
  148. מסתורין מִסְתּוֹרִין
Author:
jsvlad
ID:
97658
Card Set:
PsychometricFeb2010Vocab.txt
Updated:
2011-08-20 15:23:12
Tags:
jsv Feb2010psychometric feb 2010Decrypt pdf words psychometric vocab
Folders:

Description:
jsv Feb2010psychometric_feb_2010Decrypt.pdf words 1-168 psychometric vocab
Show Answers: