MK4.'akala

The flashcards below were created by user KumuHanakahi on FreezingBlue Flashcards.

 1. ke aniani
  glass
 2. ke au
  current
 3. ke aupuni
  government, nation
 4. ke kahakaha
  stripe
 5. ke kāheka
  a pool in the rocks along side water; tidal pool
 6. ke kai emi
  low tide
 7. ke kai piha
  high tide
 8. ke kakapila
  bulldozer
 9. ke kapa
  blanket
 10. ke kāpaka
  ashtray
 11. ke kāula
  a prophet
 12. ke kaʻa ʻōhua
  bus
 13. ke kekona
  second (time)
 14. ke kilohana
  ka ʻāpana kapa i hoʻonaninani ʻia a e kau ana ma luna o ke kuʻina kapa
 15. ke koa
  soldier, warrior
 16. ke koko
  blood
 17. ke koloaka
  soda
 18. ke koʻi
  axe
 19. ke kua
  ka ʻāpana lāʻau ma luna ona e kuku ʻia ai ka paʻūpaʻū
 20. ke kuene
  waiter, waitress
 21. ke kui
  needle, pin, nail
 22. ke kumu iʻa
  school of fish
 23. ke kuʻikahi
  treaty
 24. ke kuʻina kapa
  he mau ʻāpana kapa i humuhumu ʻia a lilo i mea hoʻokahi
Author
ID
98117
Card Set
MK4.'akala
Description
Hawaiian IV vocab
Updated
Show Answers