UlpanGordonVocabDemonstration1-50.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards.


 1. Ulpan Gordon Demonstration 1-50./50. Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209 UlpanGordonVocabPressConference1-67 press conference 1-67
  Ulpan Gordon Demonstration 1-50./50. Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209 UlpanGordonVocabPressConference1-67 press conference 1-67
 2. 01./50. demonstration, rally ; demonstrating, expressing
  01./50. הפגנות מחאה הַפְגָּנָה
 3. 02./50. doctors strike
  02./50. שביתה רופאים שְׁבִיתָה
 4. 03./50. press conference
  03./50. מסיבת עיתונאים
 5. 03./50. _a. The president called a press conference
  03./50. _a. הנשיא אירגן מסיבת עיתונאים (בלי ל' לפני המילים מסיבת עיתונאים)
 6. 04./50. support
  04./50. לתמוך ב
 7. 04./50. _a. The father does not support his children
  04./50. _a. האבא לא תומך בבנים שלו
 8. 05./50. brand marketing and advertising) trademark, brand name product
  05./50. מותג מוּתָג
 9. 05./50. _a. She likes all the expensive brands
  05./50. _a. היא אוהבת את כל המותגים יקרים (הייתה טעות באיך שכתבת אבל זה בטח מהמקלדת )
 10. 06./50. missiles missile ; (slang) blow, revenge, wallop
  06./50. טיל טִיל
 11. 06./50. _a. the missiles scared the government, therefore they did what the enemy demanded/requested
  06./50. _a. הטילים מפחדים את הממשלה ועל כן, הם עשו מה שהאויבים דרשוּ\בקשו(יותר נכון לומר דרשוּ. לדרוֹש זה לבקש בתקיפות בכוח)
 12. 07./50. defense
  07./50. הגנה הֲגַנָּה
 13. 07./50. _a. The protection of the new metal shield guards the soldier very well
  07./50. _a. ההגנה של מגן המתכת החדש שומר על החייל טוב מאוד
 14. 08./50. famine
  08./50. רעב רָעָב
 15. 08./50. _a. Many died from the famine(NOT HUNGER--SPECIFICALLY HUNGER)
  08./50. _a. הרבה מתו מהרעב
 16. 09./50. to permit, to allow ; to enable
  09./50. לאפשרם לאפשרת אִפְשֵׁר
 17. 09./50. _a. teacher Moshe permitted the student to leave the class
  09./50. _a. המורה משה איפשר (זה בעבר) לתלמיד לצאת מהכיתה
 18. 10./50. to accommodate/ to house/ to bring into the neighborhood
  10./50. לשכן את... שיכון
 19. 10./50. _a. She felt the neighbors accommodated her because they made a parking spot for her car.
  10./50. _a. היא הרגישה שהשכנים שיכנו אותה בגלל שהם עשו מקום חנייה לרכב שלה
 20. 11./50. to house
  11./50. שוכנת.. משכן.. אשכן.. שִׁכֵּן
 21. 11./50. _b. She is so kind because she houses the homeless
  11./50. _b. היא כל כך נדיבה משום שהיא משכנת חסרי בית
 22. 12./50. to compliment
  12./50. החמאה..מחמאה.. ..החמאתי מחמיא.. אחמיא.. להחמיא ל )key: ל(!!!
 23. 12./50. _a. after he saved the boys life, the papers wrote an article overflowing with compliments./ Filled with
  12./50. _a. אחרי שהוא הציל את הילד בים, העיתון כתב מאמר מלא מחמאות
 24. 12./50. _b. sometimes when moses compliments sarah, she BLUSHES.
  12./50. _b. לפעמים, כאשר משה מחמיא לשרה, שרה מסמיקה (יש לה סומק על פנים שלה)
 25. 13./50. draught
  13./50. בצורת בַּצֹּרֶת
 26. 13./50. _a. The land is hard and dry because of the draught
  13./50. _a. האדמה קשה ויבשה בגלל הבצורת
 27. 14./50. to fall; or over throw in political context ... to drop ; to throw, to throw down ; to thwart, to impede, to obstruct ; to destroy, to bring down; to defeat ; to shoot down (argument, idea) ; to miscarry, to abort ; to knock over, to cause to fall, to bring down (aircraft) ; (colloquial) to impose upon someone, to load someone
  14./50. להפיל הִפִּיל
 28. 14./50. _a. the pen fell
  14./50. _a. העת נפל
 29. 14./50. _b. USA wants to overthrow the government of Iran
  14./50. _b. ארה"ב רוצים להפיל את הממשלה של אירן
 30. 15./50. compared to
  15./50. לעומת ה
 31. 15./50. _a. Weather in isreal, is much more hot than in russia.
  15./50. _a. מזג האוויר בישראל הוא הרבה יותר חם מאשר ברוסיה
 32. 15./50. _b. The turtle is much slower than the rabbit
  15./50. _b. הצב הרבה יותר איטי מהארנב \ הצב ממש איטי לעומת הארנבת or הצב איטי יותר לעומת הארנבת
 33. 15./50. _c. the bunny is much faster than the turtle.
  15./50. _c. הארנבת הרבה יותר מהירה מהצב
 34. 16./50. in contrast to
  16./50. בניגוד ל
 35. 16./50. _a. Compared to summer, in winter there is snow.
  16./50. _a. בניגוד לקיץ, בחורף יורד שלג
 36. 17./50. being judgemental ; judiciality
  17./50. שיפוטיות שִׁפּוּטִיּוּת
 37. 17./50. _b. The old man's remarks about homosexuality were very judgemental and unwelcome.
  17./50. _b. הדבריו של הזקן על לסבית היו שיפוטיים מאוד ולא רצויים.
 38. 18./50. pollution level
  18./50. רמת זיהום זִהוּם
 39. 18./50. _a. Do not swim in this lake because it is polluted! (adjective!, not pollution)
  18./50. _a. אל תשחות באגם משום שהוא זיהומי
 40. 19./50. air pollution
  19./50. זיהום אוויר
 41. 19./50. _a. In the city you are exposed to high quantities/amounts of air pollution
  19./50. _a. בעיר, אתה חשוף לכמות גדולה של זיהום אוויר
 42. 20./50. compared to (pretty "strong" compared to)
  20./50. לעומת זאת
 43. 20./50. _a. Obama wants to impose a tax on internet sales compared to McCain who opposes this.
  20./50. _a. אובמה רוצה להטיל מסים למוכרים של האינטרנט, לעומת זאת מקאין רוצה לדחוף את זה.
 44. 21./50. compared to (very "strong" compared to).. In contrast
  21./50. בניגוד לכך
 45. 21./50. _a. David keeps shabbat and eats only kosher compared to moses who eats cheese burgers.
  21./50. _a. דוד שומר שבת ואוכל רק כשר בניגוד לכך משה אוכל בורגר עם גבינה.
 46. 22./50. compared to (compared to)
  22./50. ואילו
 47. 22./50. _a. I grew six centimeters compared to David who grew just five.
  22./50. _a. אני גדלתי ששה סנטימטרים ואילו דוד גדל רק חמשה.
 48. 23./50. Melody tune, melody
  23./50. לחן לַחַן
 49. 23./50. _a. Although I don’t like the lyrics, I like the melody
  23./50. _a. אף על פי אני לא אוהב את מילים אני אוהב את הלחן
 50. 24./50. separation separation, departure, farewell
  24./50. פרידה פְּרֵדָה
 51. 24./50. _a. the separation between adam and sarh will destroy sarah because sarah is dependent upon her.
  24./50. _a. הפרידה בין אדם ושרה תהרוס את שרה כי שרה תלויה עליו
 52. 25./50. conditions term, condition, stipulation
  25./50. תְּנַאי 
 53. 25./50. _a. she loves him unconditionally
  25./50. _a. היא אוהבת אותו בלתי תנאים
 54. 26./50. foam
  26./50. קֶצֶף
 55. 26./50. _a. on the coffee is foam
  26./50. _a. על הקפה יש הרבה קצף
 56. 27./50. to look.. to look at ; הבט! - Look! Look here!
  27./50. להביט הִבִּיט
 57. 27./50. _a. the soldier watches the fence between egypt and israel
  27./50. _a. החיל מביט בגדר בין ישראל ומצרים
 58. 27./50. _b. the students look at the board
  27./50. _b. התלמידים מביטים בלוח.
 59. 28./50. insane; no sense of reality
  28./50. לאבד את השפיות
 60. 28./50. _a. After his mom died he went insane
  28./50. _a. אחרי שאמו מתה הוא איבד את השפיות
 61. 29./50. panicked/ act like a chicken with head cut off
  29./50. לאבד את העשתונות
 62. 29./50. _b. during the house fire, he panicked.
  29./50. _b. בשריפתו של הבית , הוא איבד את העשתונות
 63. 30./50. to broadcast
  30./50. לשדר את ב
 64. 30./50. _a. Channel 2 news is broadcasted from Tel Avvi
  30./50. _a. ערוץ שתיים שידר מתל אביב
 65. 31./50. discuss to discuss
  31./50. לדון דָּן
 66. 31./50. _a. if it is important to you, I want to discuss it
  31./50. _a. אם זה חשוב לך, אני רוצה לדון על זה
 67. 32./50. crime
  32./50. פשע פֶּשַׁע
 68. 32./50. _a. The crime rate has risen.
  32./50. _a. כמות הפשע עלתה
 69. 33./50. to commit a crime
  33./50. לפשע פָּשַׁע
 70. 33./50. _a. he made a crime against the state
  33./50. _a. הוא פשע נגד האנושות\המדינה\העם
 71. 33./50. _b. I had to commit this crime otherwise they would have killed my son
  33./50. _b. הייתי מוכרח לפשוע אַחֶרֶת הם היו הורגים את בני.
 72. 34./50. terrorist attack
  34./50. פיגוע פִּגּוּעַ
 73. 34./50. _a. The Hamas claimed responsibility for the terrorist attack
  34./50. _a. חמאס נטל\טען אחריות על הפיגוע
 74. 35./50. to vote
  35./50. הצביעו להצביע
 75. 35./50. _a. I did not vote for him
  35./50. _a. אני לא הצבעתי אותו
 76. 36./50. binding (of a book)
  36./50. כריכה
 77. 36./50. _a. Pages fell out because the binding was broken.
  36./50. _a. דפים נפלו מהספר משום שהכריכה היתה שבורה.
 78. 37./50. to wrap .. to bind (a book) ; to tie up, to wrap ; to make conditional ; to combine, to integrate, to tie in
  37./50. לכרוך כָּרַךְ
 79. 37./50. _a. I wrapped the blanked around me to keep me warm
  37./50. _a. כריכתי את הסמיכות מסביב עצמי כדי להתחמם
 80. 38./50. dust buster.. vacuum cleaner
  38./50. שואב אבק ..שׁוֹאֵב אָבָק
 81. 38./50. _a. We cleaned the floor with the dust buster
  38./50. _a. אנחנו נקינו את הרצפה עם השואב אבק
 82. 39./50. to suck.. to draw, to pump ; to vacuum
  39./50. שואב .. שָׁאַב
 83. 39./50. _a. I sucked so hard on the straw, it went into my throat
  39./50. _a. אני שאבתי כל כך חזק על התֶּבֶן \ קַשׁ , הוא נכנס\ירד לגרון שלי
 84. 40./50. polka dot dress
  40./50. שמלה מנוקדת \ מְנֻקָּד
 85. 40./50. _a. Polka dot dresses are not fashionable (im guessing you can't translate that literally)
  40./50. _a. אין לשמלה מנוקדת סגנון
 86. 41./50. apron
  41./50. סִינָר
 87. 41./50. _a. The apron is covered with stains
  41./50. _a. הסינר מכוסה עם כתמים
 88. 42./50. publishing house
  42./50. הוצאת ספרים.. הוֹצָאַת סְפָרִים
 89. 42./50. _a. The publishing house published David's new book.
  42./50. _a. הוצאת הספרים פירסמה את הספר של דוד.
 90. 43./50. saddening, unfortunate
  43./50. מַעֲצִיב 
 91. 43./50. _a. The conflict is very saddening
  43./50. _a. הריב מאד מעציב.
 92. 44./50. Ending
  44./50. אחרית
 93. 44./50. _b. The last days
  44./50. _b. אחרית הימים
 94. 45./50. conflict/fight
  45./50. ריב
 95. 45./50. _a. The conflict is very serious
  45./50. _a. הריב מאד חמור.\רציני more appropiate here
 96. 46./50. to gulp, to swallow, to sip, to drink
  46./50. לוגם לָגַם
 97. 46./50. _a. She said to her son: Sip the coffee because it is burning hot but he did not listen and gulped it down.
  46./50. _a. היא אמרה לבנו: לגום את הקפה כי זה לוהט אבל הוא לא שם לב ובלע את המשקה
 98. 47./50. Gnat
  47./50. תְּנוּמָה 
 99. 47./50. _a. the gnat is very annoying
  47./50. _a. התנומה מרגיזה מאוד
 100. 48./50. notice, to discern, to reveal ; to distinguish between, to differentiate
  48./50. להבחין הִבְחִין ב
 101. 48./50. _a. The glasses help to read and notice the signs on the road
  48./50. _a. המשקפיים עוזרים לקרוא ולהבחין בסימנים על הכביש
 102. 49./50. to bend over, to stoop
  49./50. כשגחנתי גָּחַן
 103. 49./50. _a. When the old man bent over, he pulled a muscle
  49./50. _a. כאשר האיש זקן גחן, הוא שבור שריר
 104. 50./50. radiant, shining, gleaming, sparkling
  50./50. מבהיק מַבְהִיק
 105. 50./50. _a. Her eyes were sparkly
  50./50. _a. היא לובשת לק יפה

Card Set Information

Author:
jsvlad
ID:
98355
Filename:
UlpanGordonVocabDemonstration1-50.txt
Updated:
2011-08-25 13:48:14
Tags:
jsv Ulpan Gordon Demonstration Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http www fxp co il showthread php post80682209 UlpanGordonVocabPressConference1 press conference
Folders:

Description:
jsv Ulpan Gordon Demonstration 1-50./50. Fxp part18 missiles vocab ulpan gordon http://www.fxp.co.il/showthread.php?p=80682209#post80682209 UlpanGordonVocabPressConference1-67 press conference 1-67
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview