ArticlesAllV1.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 01./203. article- protest- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1237536.html
  01./203. article- protest- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1237536.html
 2. 02./203. protest leaders
  02./203. ראש המחאה
 3. 03./203. dream, vision ; prophecy
  03./203. חָזוֹן
 4. 04./203. according to his words
  04./203. לדבריהם
 5. 05./203. suggestion ; proposal ; offer
  05./203. הַצָּעָה
 6. 06./203. to be transported, to be transferred ; to be transmitted
  06./203. שתועבר הָעֳבַר
 7. 07./203. talked-about ; subject of discussion
  07./203. מְדֻבָּר 
 8. 08./203. attitude, treatment ; reference ; relationship
  08./203. להתייחסות הִתְיַחֲסוּת
 9. 09./203. recess, vacation
  09./203. פַּגְרָה 
 10. 10./203. to lag ; to be slow (a watch, clock) ; to be late
  10./203. פִּגֵּר 
 11. 11./203. competitor, adversary ; equal
  11./203. מִתְחָרֶה 
 12. 12./203. Social protest leaders
  12./203. ראשי המחאה החברתית
 13. 13./203. document ; certificate, diploma
  13./203. מסמך מִסְמָךְ
 14. 14./203. to wash away, to erode ; to carry away (wind) ; to enrapture
  14./203. שסחפה סָחַף
 15. 15./203. Throughout the country
  15./203. ברחבי הארץ
 16. 16./203. width, breadth ; wideness
  16./203. רֹחַב  רוחב
 17. 17./203. widthwise, crosswise
  17./203. לרוחב
 18. 18./203. broad, wide ; loose (garment
  18./203. רָחָב 
 19. 19./203. widthwise
  19./203. רָחְבִּי 
 20. 20./203. setting up ; arranging
  20./203. העמדות הַעֲמָדָה
 21. 21./203. organizer
  21./203. המארגנים מְאַרְגֵּן
 22. 22./203. to be consolidated, to be unified, to be brought together FORMULATED
  22./203. שגובש גֻּבַּשׁ
 23. 23./203. to be planted (a tree, shrub
  23./203. נִטַּע 
 24. 24./203. representative, delegate
  24./203. נציגי נָצִיג
 25. 25./203. after the start
  25./203. אחרי תחילת
 26. 26./203. the social organizations
  26./203. והארגונים החברתיים
 27. 27./203. gap, rift // differences (in expectations)
  27./203. פַּעַר 
 28. 28./203. fetus, embryo
  28./203. עֻבָּר  עובר
 29. 29./203. gender
  29./203. מגדריים מִגְדָּר
 30. 30./203. trapping, hunting, catching, capturing, ensnaring
  30./203. לכידות
 31. 31./203. sociology) consolidation; cohesion ; coherence
  31./203. לְכִידוּת FEMININE
 32. 32./203. coherent
  32./203. לָכִיד 
 33. 33./203. method, way ; system
  33./203. שִׁיטָה 
 34. 34./203. The Economic System
  34./203. השיטה הכלכלית
 35. 35./203. to float (something) ; to row (a boat) ; to transport (via water) ; to travel (via water) ; to move (a waterborne vessel
  35./203. הֵשִׁיט 
 36. 36./203. budgeting
  36./203. תקצוב תִּקְצוּב
 37. 37./203. to allot, to budget
  37./203. קָצַב 
 38. 38./203. fitting, appropriate, proper, becoming ; fit for, suitable for (eating, drinking, publication) ; deserving o
  38./203. ראוי רָאוּי
 39. 39./203. to supply, to provide
  39./203. ומספק  סִפֵּק
 40. 40./203. basis, essence ; (chemistry) element ; (flowery) origin, extraction ; יסודות - foundations
  40./203. יְסוֹד 
 41. 41./203. founding, establishment
  41./203. יִסּוּד 
 42. 42./203. cost-of-living
  42./203. יוקר המחיה יֹקֶר הַמִּחְיָה
 43. 43./203. arrival ; reaching, attaining
  43./203. הגעה הַגָּעָה
 44. 44./203. employment ; occupation
  44./203. תעסוקה תַּעֲסוּקָה
 45. 45./203. fair, upright, righteous ; reasonable, fitting, appropriate
  45./203. והוגנת הוֹגֵן
 46. 46./203. government control .. Supervision
  46./203. פיקוח ממשלתי ..פִּקּוּחַ
 47. 47./203. Article Doctors- Doctors resignation DOCTOR- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240162.html
  47./203. ArticleDoctors-DoctorsResignationDoctor-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240162.Html
 48. 48./203. intern, resident, articler
  48./203. המתמחים מִתְמַחֶה
 49. 49./203. to specialize
  49./203. הִתְמַחָה 
 50. 50./203. worthless, valueless ; invalid, not valid, void
  50./203. בָּטֵל 
 51. 51./203. unemployed
  51./203. בָּטֵל 
 52. 52./203. mass ; common, vulgar, unrefined
  52./203. הֲמוֹנִי 
 53. 53./203. to attack
  53./203. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 54. 54./203. validity, legality, force ; (flowery) power, strength, might ; - by virtue of, by the power OF
  54./203. תוקף תֹּקֶף - מתוקף
 55. 55./203. A series of immediate actions
  55./203. שורה של פעולות מיידיות
 56. 56./203. row, line ; series
  56./203. שׁוּרָה 
 57. 57./203. Actions to be taken to be taken (an action, precaution)
  57./203. הפעולות שיינקטו נִנְקַט
 58. 58./203. continuing education program
  58./203. הִשְׁתַּלְּמוּת  והשתלמויות
 59. 59./203. allocating, allotting
  59./203. הַקְצָאָה 
 60. 60./203. acceleration, speeding up ; encouragement, urging, goading
  60./203. הֶאָצָה 
 61. 61./203. to hurry
  61./203. אָץ 
 62. 62./203. acceleration - momentum
  62./203. תאוצה תְּאוּצָה
 63. 63./203. department, unit, ward ; (military) platoon ; (biology) class
  63./203. מַחְלָקָה 
 64. 64./203. to scatter ; to distribute ; to spread, to disseminate (a rumor,TO ISSUE information) ; to propagate
  64./203. שהפיץ הֵפִיץ
 65. 65./203. guidance, explanation, instruction ; guiding, directing, officiating
  65./203. הַנְחָיָה 
 66. 66./203. unprecedented
  66./203. חֲסַר תַּקְדִּים
 67. 67./203. severity, gravity
  67./203. בחומרתן חֻמְרָה
 68. 68./203. precedent
  68./203. תַּקְדִּים 
 69. 69./203. harshly, severely
  69./203. בחומרה 
 70. 70./203. stringently, harshly, severely
  70./203. לחומרה 
 71. 71./203. computing) hardware
  71./203. חָמְרָה 
 72. 72./203. required, necessary
  72./203. נִדְרָשׁ 
 73. 73./203. to attend a continuing education program // to be worthwhile ; to be profitable /// to be paid
  73./203. הִשְׁתַּלֵּם 
 74. 74./203. to be present, to attend
  74./203. נוכח נָכַח
 75. 75./203. opposite, facing ; in light of, considering
  75./203. נֹכַח  נוכח
 76. 76./203. since he is, being, seeing how ; when he was
  76./203. בִּהְיוֹת  בהיותו
 77. 77./203. enthusiastic, enthused
  77./203. נלהב, נִלְהָב
 78. 78./203. literary) to blaze, to burn
  78./203. לָהַב 
 79. 79./203. Article- Weather- heat- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240223.html
  79./203. Article-Weather-Heat-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240223.Html
 80. 80./203. heat wave
  80./203. השרב שָׁרָב
 81. 81./203. rain shower/ downpour
  81./203. במטחי גשם
 82. 82./203. dripping, dribble ; drip irrigation ; (colloquial) drizzle, light rain ; trickle ; (slang) leak, dribs and drabs (information
  82./203. לטפטוף טִפְטוּף
 83. 83./203. to sweep
  83./203. לטאטא -LEH TAH TEH
 84. 84./203. military) deployment ; arrangement, organization ; arranging, preparing
  84./203. היערכות הֵעָרְכוּת
 85. 85./203. decade ; (biblical) tenth (of a month
  85./203. עָשׂוֹר
 86. 86./203. tithing
  86./203. עִשּׂוּר 
 87. 87./203. befitting, becoming ; suitable, right, proper
  87./203. כיאה יָאֶה
 88. 88./203. trend, tendency ; purpose, direction ; orientation ; course of study
  88./203. מְגַמָּה 
 89. 89./203. tendency ; leaning (ideological) ; trend ; (grammar) declension, inflection
  89./203. נְטִיָּה הנטייה
 90. 90./203. Burst of rain - CHECK THIS?!
  90./203. במטח גשם
 91. 91./203. estimation; appraisal ; evaluation ; appreciation
  91./203. הערכת הַעֲרָכָה
 92. 92./203. region, area, zone
  92./203. אֵזוֹר 
 93. 93./203. in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of
  93./203. לִקְרַאת 
 94. 94./203. to return ; to repeat (an action
  94./203. ישובו  שָׁב
 95. 95./203. Return to levels typical of this period HELP HELP - CHECK IF THIS IS CORRECT TRANSLATION
  95./203. יחזרו לרמות המאפיינות תקופה זו
 96. 96./203. Drops fell
  96./203. ירדו טיפות,
 97. 97./203. drop (liquid) ; (slang) tiny amount, pinch, spot ; drops (medication
  97./203. טִפָּה
 98. 98./203. was measurable
  98./203. היה ניתן למדידה
 99. 99./203. to insert to insert, to infiltrate, to penetrate ; to smuggle in, to implant ; to introduce (style, product) ; to inculcate
  99./203. להחדיר הֶחְדִּיר
 100. 100./203. to penetrate ; to invade
  100./203. לחדור חָדַר
 101. 101./203. full, imbued, gorged, saturated
  101./203. חָדוּר 
 102. 102./203. article- margol- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240261.html
  102./203. Article-Margol-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240261.Html
 103. 103./203. remand, detention, custody
  103./203. מַעֲצָר 
 104. 104./203. was released
  104./203. שוחררה
 105. 105./203. end, completion- also innocence, simplicity, naivete;;
  105./203. תֹּם
 106. 106./203. at the end of
  106./203. בתום
 107. 107./203. unintentionally, innocently
  107./203. לתומו 
 108. 108./203. district, regional
  108./203. מְחוֹזִי 
 109. 109./203. matter, issue ; problem, concern ; interest
  109./203. בעניינה עִנְיָן
 110. 110./203. concerning, in the matter of ;
  110./203. בעניין 
 111. 111./203. back to the matter at hand, back to business
  111./203. לענייננו 
 112. 112./203. under the supervision of .. HELP HELP - GET THIS RIGHT FOR ZACHAR AND NEKEVAH
  112./203. תחת השגחה של \ בפיקוח
 113. 113./203. Her ex husband
  113./203. בעלה לשעבר
 114. 114./203. to connect, to join, to concatenate
  114./203. שִׁרְשֵׁר 
 115. 115./203. When an iron chain tied around his neck
  115./203. כששרשרת ברזל כרוכה לצווארו
 116. 116./203. divorced person (male); driving out, ejection, removal ; expulsion, banishment, exile
  116./203. הגרוש גָּרוּשׁ
 117. 117./203. team, group
  117./203. צִוְתִּי  צוותי
 118. 118./203. (military) to assign to a team ; (military) to organize teams
  118./203. צִוֵּת 
 119. 119./203. to be present, to attend
  119./203. נָכַח להיות נוכח
 120. 120./203. to be bruised, to be hurt, to be injured
  120./203. נחבל נֶחְבַּל
 121. 121./203. to sabotage, to wreck, to damage ; to interfere, to destroy, to ruin
  121./203. חִבֵּל 
 122. 122./203. destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  122./203. לחסל חִסֵּל
 123. 123./203. State Attorney (Israel
  123./203. פרקליטות המדינה פְּרַקְלִיטוּת
 124. 124./203. prosecutor ; attorney, lawyer ; barrister
  124./203. פְּרַקְלִיט 
 125. 125./203. to explain, to justify
  125./203. נימקה נימקה
 126. 126./203. to become convinced
  126./203. השתכנעו הִשְׁתַּכְנֵעַ
 127. 127./203. reasonable, logical ; it is reasonable to assume that, it is possible that ; fair, fine
  127./203. סביר סָבִיר
 128. 128./203. law) guarantee ; (criminal law) bail
  128./203. ערבויות עֲרֵבוּת
 129. 129./203. to accede, to acquiesce
  129./203. נעתר נֶעֱתַר
 130. 130./203. (law) to petition
  130./203. עָתַר 
 131. 131./203. articleS- article girl school stereotypes http://it.themarker.com/tmit/article/16745
  131./203. Articles-ArticleGirlSchoolStereotypesHttp://It.Themarker.Com/Tmit/Article/16745
 132. 132./203. high school, secondary school
  132./203. בֵּית סֵפֶר תִּיכוֹן
 133. 133./203. trend, tendency ; purpose, direction ; orientation ; course of study
  133./203. במגמת מְגַמָּה
 134. 134./203. to wane, to dissipate TO FADE
  134./203. התפוגגה התפוגגה
 135. 135./203. inferiority
  135./203. נחיתות נְחִיתוּת
 136. 136./203. landing, touchdown
  136./203. נְחִיתָה 
 137. 137./203. opposite, facing ; against, versus ; in conjunction with
  137./203. מולם מוּל
 138. 138./203. Run with the material more quickly -
  138./203. רצים עם החומר מהר יותר
 139. 139./203. to be considered
  139./203. הנחשב נֶחְשַׁב
 140. 140./203. occupational therapist
  140./203. מרפאה בעיסוק מְרַפֵּא בְּעִסּוּק
 141. 141./203. to accompany, to escort
  141./203. ליוותה לִוָּה
 142. 142./203. realistic ; practical
  142./203. ריאליים רֵאָלִי
 143. 143./203. missing (target, opportunity
  143./203. הַחְמָצָה
 144. 144./203. souring ; pickling
  144./203. הַחְמָצָה 
 145. 145./203. farm ; economy ; (colloquial) kibbutz, agricultural settlement
  145./203. המשק מֶשֶׁק
 146. 146./203. remainder ; rest, others
  146./203. שְׁאָר 
 147. 147./203. inequality
  147./203. אִי-שִׁוְיוֹן
 148. 148./203. Social equality
  148./203. שוויון שִׁוְיוֹן
 149. 149./203. to be realized, to come to fruition
  149./203. בָּא לִידֵי [לִכְלַל] בִּטּוּי
 150. 150./203. placed, situated ; liable to ; subjected to ; given ; item of data, a single piece of data, datum
  150./203. נָתוּן
 151. 151./203. data
  151./203. נתונים 
 152. 152./203. mix
  152./203. תַּמְהִיל 
 153. 153./203. to approach ; to participate in (a competition, tender) ; to sit (an exam) ; to tackle (a task
  153./203. שניגשו נִגַּשׁ
 154. 154./203. education system
  154./203. מַעֲרֶכֶת הַחִנּוּךְ
 155. 155./203. set (of dishes, furniture, clothes) ; editorial staff, publishing house ; system ; (biology) phylum, division
  155./203. מַעֲרֶכֶת 
 156. 156./203. institution, institute
  156./203. במוסדות מוֹסָד
 157. 157./203. division
  157./203. חלוקה
 158. 158./203. engineering ; (obsolete) geometry
  158./203. הַנְדָּסָה 
 159. 159./203. to engineer ; (slang) to find a way out, to solve a problem ; (slang) to fool someone, to trick someone, to pull the wool over someone's eyes
  159./203. הִנְדֵּס 
 160. 160./203. architecture
  160./203. אַדְרִיכָלוּת 
 161. 161./203. significant, important
  161./203. משמעותי מַשְׁמָעוּתִי
 162. 162./203. meaning ; intent ; importance, significance
  162./203. המשמעות מַשְׁמָעוּת
 163. 163./203. soft ; tender, young, immature
  163./203. הרך רַךְ
 164. 164./203. preschoolers
  164./203. הַגִּיל הָרַךְ
 165. 165./203. to declare, to acknowledge by formal statement
  165./203. הִצְהִיר 
 166. 166./203. why not formalize it,
  166./203. מדוע לא למסד אותו
 167. 167./203. to institutionalize, to make official
  167./203. למסד מִסֵּד
 168. 168./203. productivity ; fertility
  168./203. פִּרְיוֹן 
 169. 169./203. to express oneself ; to be expressed, to be manifested
  169./203. תתבטא הִתְבַּטֵּא
 170. 170./203. inventiveness, innovativeness ; innovation
  170./203. חַדְשָׁנוּת 
 171. 171./203. article- turkey- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240461.html
  171./203. Article-Turkey-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240461.Html
 172. 172./203. prosecuted those responsible for killing
  172./203. נתבע את האחראים להרג
 173. 173./203. office, bureau, department, chamber
  173./203. לִשְׁכָּה 
 174. 174./203. to reply, to answer ; to react, to respond
  174./203. להגיב LEH HA GEEV
 175. 175./203. ship, boat
  175./203. ספינות סְפִינָה
 176. 176./203. the Gaza Strip
  176./203. רצועת עזה רְצוּעַת עַזָּה
 177. 177./203. to place, to deposit, to set down ; to assume, to make an assumption ; (literary) to leave, to be survived by (refers to the immediate family of a deceased //
  177./203. מניחים הִנִּיחַ
 178. 178./203. to leave alone, to desist ; to allow, to let, to facilitate ; (literary) to allow to rest
  178./203. הֵנִיחַ 
 179. 179./203. fixed, immobile, stationary
  179./203. נַיָּח 
 180. 180./203. committee, board, commission
  180./203. בוועדת וַעֲדָה
 181. 181./203. reservation, hesitation, doubt
  181./203. ההסתייגויות הִסְתַּיְּגוּת
 182. 182./203. theory, hypothesis ; (colloquial) theory driving test
  182./203. תיאוריה תֵּאוֹרְיָה
 183. 183./203. exaggerated
  183./203. מופרזת מֻפְרָז
 184. 184./203. proof, evidence
  184./203. ראיות רְאָיָה
 185. 185./203. Evidence (law
  185./203. דיני הראיות
 186. 186./203. to recur over and over / to recur time after time
  186./203. חוזרות ונשנות חוֹזֵר וְנִשְׁנֶה
 187. 187./203. to be of the opinion that, to think that, to feel that
  187./203. סבורה סָבוּר
 188. 188./203. literary) to improve, to correct ; (literary) to do something well ; (literary) to benefit someone, to be nice to someone
  188./203. הֵיטִיב מיטיב
 189. 189./203. beneficent / benefactor
  189./203. מֵיטִיב 
 190. 190./203. asset, property ; ownership \ purchaser, buyer
  190./203. הקניין קִנְיָן \ קַנְיָן
 191. 191./203. camouflaged, hidden, concealed
  191./203. מסוות מֻסְוֶה
 192. 192./203. to camouflage ; to hide (feelings, intentions) ; to disguise
  192./203. הִסְוָה 
 193. 193./203. to be designed for, to be intended for; to be designated (ל) ; to meet, to get together
  193./203. שנועדה נוֹעַד
 194. 194./203. to pull
  194./203. שמתחה מָתַח
 195. 195./203. tension, anxiety ; suspense
  195./203. מֶתַח 
 196. 196./203. to level criticism at, to criticize
  196./203. מָתַח בִּקֹּרֶת
 197. 197./203. in the short term, for the short term
  197./203. לִטְוָח קָצָר
 198. 198./203. in the short term
  198./203. בַּטְּוָח הַקָּצָר
 199. 199./203. shooting practice ; firing range, shooting gallery
  199./203. מִטְוָח  מטווח
 200. 200./203. to aim, to range-find
  200./203. טִוֵּחַ 
 201. 201./203. weaponry) aimed ; targeted
  201./203. מְטֻוָּח 
 202. 202./203. self defense
  202./203. הגנה עצמית הֲגָנָה עַצְמִית
 203. 203./203. they responded in a reasonable manner.
  203./203. הגיבו בצורה סבירה
Author
ID
99594
Card Set
ArticlesAllV1.txt
Description
ALL ARTICLES JSV
Updated
Show Answers