ArticlesAllV2.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. 01./274. article ALL ARTICLES - protest- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1237536.html
  01./274. article- protest- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1237536.html
 2. 02./274. protest leaders
  02./274. ראש המחאה
 3. 03./274. dream, vision ; prophecy
  03./274. חָזוֹן
 4. 04./274. according to his words
  04./274. לדבריהם
 5. 05./274. suggestion ; proposal ; offer
  05./274. הַצָּעָה
 6. 06./274. to be transported, to be transferred ; to be transmitted
  06./274. שתועבר הָעֳבַר
 7. 07./274. talked-about ; subject of discussion
  07./274. מְדֻבָּר 
 8. 08./274. attitude, treatment ; reference ; relationship
  08./274. להתייחסות הִתְיַחֲסוּת
 9. 09./274. recess, vacation
  09./274. פַּגְרָה 
 10. 10./274. to lag ; to be slow (a watch, clock) ; to be late
  10./274. פִּגֵּר 
 11. 11./274. competitor, adversary ; equal
  11./274. מִתְחָרֶה 
 12. 12./274. Social protest leaders
  12./274. ראשי המחאה החברתית
 13. 13./274. document ; certificate, diploma
  13./274. מסמך מִסְמָךְ
 14. 14./274. to wash away, to erode ; to carry away (wind) ; to enrapture
  14./274. שסחפה סָחַף
 15. 15./274. Throughout the country
  15./274. ברחבי הארץ
 16. 16./274. width, breadth ; wideness
  16./274. רֹחַב  רוחב
 17. 17./274. widthwise, crosswise
  17./274. לרוחב
 18. 18./274. broad, wide ; loose (garment
  18./274. רָחָב 
 19. 19./274. widthwise
  19./274. רָחְבִּי 
 20. 20./274. setting up ; arranging
  20./274. העמדות הַעֲמָדָה
 21. 21./274. organizer
  21./274. המארגנים מְאַרְגֵּן
 22. 22./274. to be consolidated, to be unified, to be brought together FORMULATED
  22./274. שגובש גֻּבַּשׁ
 23. 23./274. to be planted (a tree, shrub
  23./274. נִטַּע 
 24. 24./274. representative, delegate
  24./274. נציגי נָצִיג
 25. 25./274. after the start
  25./274. אחרי תחילת
 26. 26./274. the social organizations
  26./274. והארגונים החברתיים
 27. 27./274. gap, rift // differences (in expectations)
  27./274. פַּעַר 
 28. 28./274. fetus, embryo
  28./274. עֻבָּר  עובר
 29. 29./274. gender
  29./274. מגדריים מִגְדָּר
 30. 30./274. trapping, hunting, catching, capturing, ensnaring
  30./274. לכידות
 31. 31./274. sociology) consolidation; cohesion ; coherence
  31./274. לְכִידוּת FEMININE
 32. 32./274. coherent
  32./274. לָכִיד 
 33. 33./274. method, way ; system
  33./274. שִׁיטָה 
 34. 34./274. The Economic System
  34./274. השיטה הכלכלית
 35. 35./274. to float (something) ; to row (a boat) ; to transport (via water) ; to travel (via water) ; to move (a waterborne vessel
  35./274. הֵשִׁיט 
 36. 36./274. budgeting
  36./274. תקצוב תִּקְצוּב
 37. 37./274. to allot, to budget
  37./274. קָצַב 
 38. 38./274. fitting, appropriate, proper, becoming ; fit for, suitable for (eating, drinking, publication) ; deserving o
  38./274. ראוי רָאוּי
 39. 39./274. to supply, to provide
  39./274. ומספק  סִפֵּק
 40. 40./274. basis, essence ; (chemistry) element ; (flowery) origin, extraction ; יסודות - foundations
  40./274. יְסוֹד 
 41. 41./274. founding, establishment
  41./274. יִסּוּד 
 42. 42./274. cost-of-living
  42./274. יוקר המחיה יֹקֶר הַמִּחְיָה
 43. 43./274. arrival ; reaching, attaining
  43./274. הגעה הַגָּעָה
 44. 44./274. employment ; occupation
  44./274. תעסוקה תַּעֲסוּקָה
 45. 45./274. fair, upright, righteous ; reasonable, fitting, appropriate
  45./274. והוגנת הוֹגֵן
 46. 46./274. government control .. Supervision
  46./274. פיקוח ממשלתי ..פִּקּוּחַ
 47. 47./274. Article Doctors- Doctors resignation DOCTOR- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240162.html
  47./274. ArticleDoctors-DoctorsResignationDoctor-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240162.Html
 48. 48./274. intern, resident, articler
  48./274. המתמחים מִתְמַחֶה
 49. 49./274. to specialize
  49./274. הִתְמַחָה 
 50. 50./274. worthless, valueless ; invalid, not valid, void
  50./274. בָּטֵל 
 51. 51./274. unemployed
  51./274. בָּטֵל 
 52. 52./274. mass ; common, vulgar, unrefined
  52./274. הֲמוֹנִי 
 53. 53./274. to attack
  53./274. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 54. 54./274. validity, legality, force ; (flowery) power, strength, might ; - by virtue of, by the power OF
  54./274. תוקף תֹּקֶף - מתוקף
 55. 55./274. A series of immediate actions
  55./274. שורה של פעולות מיידיות
 56. 56./274. row, line ; series
  56./274. שׁוּרָה 
 57. 57./274. Actions to be taken to be taken (an action, precaution)
  57./274. הפעולות שיינקטו נִנְקַט
 58. 58./274. continuing education program
  58./274. הִשְׁתַּלְּמוּת  והשתלמויות
 59. 59./274. allocating, allotting
  59./274. הַקְצָאָה 
 60. 60./274. acceleration, speeding up ; encouragement, urging, goading
  60./274. הֶאָצָה 
 61. 61./274. to hurry
  61./274. אָץ 
 62. 62./274. acceleration - momentum
  62./274. תאוצה תְּאוּצָה
 63. 63./274. department, unit, ward ; (military) platoon ; (biology) class
  63./274. מַחְלָקָה 
 64. 64./274. to scatter ; to distribute ; to spread, to disseminate (a rumor,TO ISSUE information) ; to propagate
  64./274. שהפיץ הֵפִיץ
 65. 65./274. guidance, explanation, instruction ; guiding, directing, officiating
  65./274. הַנְחָיָה 
 66. 66./274. unprecedented
  66./274. חֲסַר תַּקְדִּים
 67. 67./274. severity, gravity
  67./274. בחומרתן חֻמְרָה
 68. 68./274. precedent
  68./274. תַּקְדִּים 
 69. 69./274. harshly, severely
  69./274. בחומרה 
 70. 70./274. stringently, harshly, severely
  70./274. לחומרה 
 71. 71./274. computing) hardware
  71./274. חָמְרָה 
 72. 72./274. required, necessary
  72./274. נִדְרָשׁ 
 73. 73./274. to attend a continuing education program // to be worthwhile ; to be profitable /// to be paid
  73./274. הִשְׁתַּלֵּם 
 74. 74./274. to be present, to attend
  74./274. נוכח נָכַח
 75. 75./274. opposite, facing ; in light of, considering
  75./274. נֹכַח  נוכח
 76. 76./274. since he is, being, seeing how ; when he was
  76./274. בִּהְיוֹת  בהיותו
 77. 77./274. enthusiastic, enthused
  77./274. נלהב, נִלְהָב
 78. 78./274. literary) to blaze, to burn
  78./274. לָהַב 
 79. 79./274. Article- Weather- heat- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240223.html
  79./274. Article-Weather-Heat-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240223.Html
 80. 80./274. heat wave
  80./274. השרב שָׁרָב
 81. 81./274. rain shower/ downpour
  81./274. במטחי גשם
 82. 82./274. dripping, dribble ; drip irrigation ; (colloquial) drizzle, light rain ; trickle ; (slang) leak, dribs and drabs (information
  82./274. לטפטוף טִפְטוּף
 83. 83./274. to sweep
  83./274. לטאטא -LEH TAH TEH
 84. 84./274. military) deployment ; arrangement, organization ; arranging, preparing
  84./274. היערכות הֵעָרְכוּת
 85. 85./274. decade ; (biblical) tenth (of a month
  85./274. עָשׂוֹר
 86. 86./274. tithing
  86./274. עִשּׂוּר 
 87. 87./274. befitting, becoming ; suitable, right, proper
  87./274. כיאה יָאֶה
 88. 88./274. trend, tendency ; purpose, direction ; orientation ; course of study
  88./274. מְגַמָּה 
 89. 89./274. tendency ; leaning (ideological) ; trend ; (grammar) declension, inflection
  89./274. נְטִיָּה הנטייה
 90. 90./274. Burst of rain - CHECK THIS?!
  90./274. במטח גשם
 91. 91./274. estimation; appraisal ; evaluation ; appreciation
  91./274. הערכת הַעֲרָכָה
 92. 92./274. region, area, zone
  92./274. אֵזוֹר 
 93. 93./274. in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of
  93./274. לִקְרַאת 
 94. 94./274. to return ; to repeat (an action
  94./274. ישובו  שָׁב
 95. 95./274. Return to levels typical of this period HELP HELP - CHECK IF THIS IS CORRECT TRANSLATION
  95./274. יחזרו לרמות המאפיינות תקופה זו
 96. 96./274. Drops fell
  96./274. ירדו טיפות,
 97. 97./274. drop (liquid) ; (slang) tiny amount, pinch, spot ; drops (medication
  97./274. טִפָּה
 98. 98./274. was measurable
  98./274. היה ניתן למדידה
 99. 99./274. to insert to insert, to infiltrate, to penetrate ; to smuggle in, to implant ; to introduce (style, product) ; to inculcate
  99./274. להחדיר הֶחְדִּיר
 100. 100/274. to penetrate ; to invade
  100/274. לחדור חָדַר
 101. 101/274. full, imbued, gorged, saturated
  101/274. חָדוּר 
 102. 102/274. article- margol- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240261.html
  102/274. Article-Margol-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240261.Html
 103. 103/274. remand, detention, custody
  103/274. מַעֲצָר 
 104. 104/274. was released
  104/274. שוחררה
 105. 105/274. end, completion- also innocence, simplicity, naivete;;
  105/274. תֹּם
 106. 106/274. at the end of
  106/274. בתום
 107. 107/274. unintentionally, innocently
  107/274. לתומו 
 108. 108/274. district, regional
  108/274. מְחוֹזִי 
 109. 109/274. matter, issue ; problem, concern ; interest
  109/274. בעניינה עִנְיָן
 110. 110/274. concerning, in the matter of ;
  110/274. בעניין 
 111. 111/274. back to the matter at hand, back to business
  111/274. לענייננו 
 112. 112/274. under the supervision of .. HELP HELP - GET THIS RIGHT FOR ZACHAR AND NEKEVAH
  112/274. תחת השגחה של \ בפיקוח
 113. 113/274. Her ex husband
  113/274. בעלה לשעבר
 114. 114/274. to connect, to join, to concatenate
  114/274. שִׁרְשֵׁר 
 115. 115/274. When an iron chain tied around his neck
  115/274. כששרשרת ברזל כרוכה לצווארו
 116. 116/274. divorced person (male); driving out, ejection, removal ; expulsion, banishment, exile
  116/274. הגרוש גָּרוּשׁ
 117. 117/274. team, group
  117/274. צִוְתִּי  צוותי
 118. 118/274. (military) to assign to a team ; (military) to organize teams
  118/274. צִוֵּת 
 119. 119/274. to be present, to attend
  119/274. נָכַח להיות נוכח
 120. 120/274. to be bruised, to be hurt, to be injured
  120/274. נחבל נֶחְבַּל
 121. 121/274. to sabotage, to wreck, to damage ; to interfere, to destroy, to ruin
  121/274. חִבֵּל 
 122. 122/274. destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  122/274. לחסל חִסֵּל
 123. 123/274. State Attorney (Israel
  123/274. פרקליטות המדינה פְּרַקְלִיטוּת
 124. 124/274. prosecutor ; attorney, lawyer ; barrister
  124/274. פְּרַקְלִיט 
 125. 125/274. to explain, to justify
  125/274. נימקה נימקה
 126. 126/274. to become convinced
  126/274. השתכנעו הִשְׁתַּכְנֵעַ
 127. 127/274. reasonable, logical ; it is reasonable to assume that, it is possible that ; fair, fine
  127/274. סביר סָבִיר
 128. 128/274. law) guarantee ; (criminal law) bail
  128/274. ערבויות עֲרֵבוּת
 129. 129/274. to accede, to acquiesce
  129/274. נעתר נֶעֱתַר
 130. 130/274. (law) to petition
  130/274. עָתַר 
 131. 131/274. articleS- article girl school stereotypes http://it.themarker.com/tmit/article/16745
  131/274. Articles-ArticleGirlSchoolStereotypesHttp://It.Themarker.Com/Tmit/Article/16745
 132. 132/274. high school, secondary school
  132/274. בֵּית סֵפֶר תִּיכוֹן
 133. 133/274. trend, tendency ; purpose, direction ; orientation ; course of study
  133/274. במגמת מְגַמָּה
 134. 134/274. to wane, to dissipate TO FADE
  134/274. התפוגגה התפוגגה
 135. 135/274. inferiority
  135/274. נחיתות נְחִיתוּת
 136. 136/274. landing, touchdown
  136/274. נְחִיתָה 
 137. 137/274. opposite, facing ; against, versus ; in conjunction with
  137/274. מולם מוּל
 138. 138/274. Run with the material more quickly -
  138/274. רצים עם החומר מהר יותר
 139. 139/274. to be considered
  139/274. הנחשב נֶחְשַׁב
 140. 140/274. occupational therapist
  140/274. מרפאה בעיסוק מְרַפֵּא בְּעִסּוּק
 141. 141/274. to accompany, to escort
  141/274. ליוותה לִוָּה
 142. 142/274. realistic ; practical
  142/274. ריאליים רֵאָלִי
 143. 143/274. missing (target, opportunity
  143/274. הַחְמָצָה
 144. 144/274. souring ; pickling
  144/274. הַחְמָצָה 
 145. 145/274. farm ; economy ; (colloquial) kibbutz, agricultural settlement
  145/274. המשק מֶשֶׁק
 146. 146/274. remainder ; rest, others
  146/274. שְׁאָר 
 147. 147/274. inequality
  147/274. אִי-שִׁוְיוֹן
 148. 148/274. Social equality
  148/274. שוויון שִׁוְיוֹן
 149. 149/274. to be realized, to come to fruition
  149/274. בָּא לִידֵי [לִכְלַל] בִּטּוּי
 150. 150/274. placed, situated ; liable to ; subjected to ; given ; item of data, a single piece of data, datum
  150/274. נָתוּן
 151. 151/274. data
  151/274. נתונים 
 152. 152/274. mix
  152/274. תַּמְהִיל 
 153. 153/274. to approach ; to participate in (a competition, tender) ; to sit (an exam) ; to tackle (a task
  153/274. שניגשו נִגַּשׁ
 154. 154/274. education system
  154/274. מַעֲרֶכֶת הַחִנּוּךְ
 155. 155/274. set (of dishes, furniture, clothes) ; editorial staff, publishing house ; system ; (biology) phylum, division
  155/274. מַעֲרֶכֶת 
 156. 156/274. institution, institute
  156/274. במוסדות מוֹסָד
 157. 157/274. division
  157/274. חלוקה
 158. 158/274. engineering ; (obsolete) geometry
  158/274. הַנְדָּסָה 
 159. 159/274. to engineer ; (slang) to find a way out, to solve a problem ; (slang) to fool someone, to trick someone, to pull the wool over someone's eyes
  159/274. הִנְדֵּס 
 160. 160/274. architecture
  160/274. אַדְרִיכָלוּת 
 161. 161/274. significant, important
  161/274. משמעותי מַשְׁמָעוּתִי
 162. 162/274. meaning ; intent ; importance, significance
  162/274. המשמעות מַשְׁמָעוּת
 163. 163/274. soft ; tender, young, immature
  163/274. הרך רַךְ
 164. 164/274. preschoolers
  164/274. הַגִּיל הָרַךְ
 165. 165/274. to declare, to acknowledge by formal statement
  165/274. הִצְהִיר 
 166. 166/274. why not formalize it,
  166/274. מדוע לא למסד אותו
 167. 167/274. to institutionalize, to make official
  167/274. למסד מִסֵּד
 168. 168/274. productivity ; fertility
  168/274. פִּרְיוֹן 
 169. 169/274. to express oneself ; to be expressed, to be manifested
  169/274. תתבטא הִתְבַּטֵּא
 170. 170/274. inventiveness, innovativeness ; innovation
  170/274. חַדְשָׁנוּת 
 171. 171/274. article- turkey- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240461.html
  171/274. Article-Turkey-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240461.Html
 172. 172/274. prosecuted those responsible for killing
  172/274. נתבע את האחראים להרג
 173. 173/274. office, bureau, department, chamber
  173/274. לִשְׁכָּה 
 174. 174/274. to reply, to answer ; to react, to respond
  174/274. להגיב LEH HA GEEV
 175. 175/274. ship, boat
  175/274. ספינות סְפִינָה
 176. 176/274. the Gaza Strip
  176/274. רצועת עזה רְצוּעַת עַזָּה
 177. 177/274. to place, to deposit, to set down ; to assume, to make an assumption ; (literary) to leave, to be survived by (refers to the immediate family of a deceased //
  177/274. מניחים הִנִּיחַ
 178. 178/274. to leave alone, to desist ; to allow, to let, to facilitate ; (literary) to allow to rest
  178/274. הֵנִיחַ 
 179. 179/274. fixed, immobile, stationary
  179/274. נַיָּח 
 180. 180/274. committee, board, commission
  180/274. בוועדת וַעֲדָה
 181. 181/274. reservation, hesitation, doubt
  181/274. ההסתייגויות הִסְתַּיְּגוּת
 182. 182/274. theory, hypothesis ; (colloquial) theory driving test
  182/274. תיאוריה תֵּאוֹרְיָה
 183. 183/274. exaggerated
  183/274. מופרזת מֻפְרָז
 184. 184/274. proof, evidence
  184/274. ראיות רְאָיָה
 185. 185/274. Evidence (law
  185/274. דיני הראיות
 186. 186/274. to recur over and over / to recur time after time
  186/274. חוזרות ונשנות חוֹזֵר וְנִשְׁנֶה
 187. 187/274. to be of the opinion that, to think that, to feel that
  187/274. סבורה סָבוּר
 188. 188/274. literary) to improve, to correct ; (literary) to do something well ; (literary) to benefit someone, to be nice to someone
  188/274. הֵיטִיב מיטיב
 189. 189/274. beneficent / benefactor
  189/274. מֵיטִיב 
 190. 190/274. asset, property ; ownership \ purchaser, buyer
  190/274. הקניין קִנְיָן \ קַנְיָן
 191. 191/274. camouflaged, hidden, concealed
  191/274. מסוות מֻסְוֶה
 192. 192/274. to camouflage ; to hide (feelings, intentions) ; to disguise
  192/274. הִסְוָה 
 193. 193/274. to be designed for, to be intended for; to be designated (ל) ; to meet, to get together
  193/274. שנועדה נוֹעַד
 194. 194/274. to pull
  194/274. שמתחה מָתַח
 195. 195/274. tension, anxiety ; suspense
  195/274. מֶתַח 
 196. 196/274. to level criticism at, to criticize
  196/274. מָתַח בִּקֹּרֶת
 197. 197/274. in the short term, for the short term
  197/274. לִטְוָח קָצָר
 198. 198/274. in the short term
  198/274. בַּטְּוָח הַקָּצָר
 199. 199/274. shooting practice ; firing range, shooting gallery
  199/274. מִטְוָח  מטווח
 200. 200/274. to aim, to range-find
  200/274. טִוֵּחַ 
 201. 201/274. weaponry) aimed ; targeted
  201/274. מְטֻוָּח 
 202. 202/274. self defense
  202/274. הגנה עצמית הֲגָנָה עַצְמִית
 203. 203/274. they responded in a reasonable manner.
  203/274. הגיבו בצורה סבירה
 204. 204/274. Article- nazi- nazi died- nazi death- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240476.html
  204/274. Article-Nazi-NaziDied-NaziDeath-Http://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240476.Html
 205. 205/274. WHO/THAT WAS Accused of participating in
  205/274. שהואשם בהשתתפות
 206. 206/274. to be accused of
  206/274. הָאֳשַׁם 
 207. 207/274. to stop, to halt ; to imprison, to detain ; to prevent TO ARREST!!!!
  207/274. עָצַר 
 208. 208/274. acquitted of crimes
  208/274. זוכה מאשמת פשעים
 209. 209/274. crimes against humanity
  209/274. פשעים נגד האנושות
 210. 210/274. mass slaughter
  210/274. טבח המוני
 211. 211/274. to be placed, to be positioned ; to be graded, to be ranked
  211/274. והוצב הֻצַּב
 212. 212/274. And was placed in the past at the top list of criminals
  212/274. והוצב בעבר בראש רשימת פושעים
 213. 213/274. road sign, traffic 
  213/274. התמרור תַּמְרוּר
 214. 214/274. placement of road signs
  214/274. תִּמְרוּר 
 215. 215/274. Police Officer
  215/274. קצין במשטרת קָצִין
 216. 216/274. end, finish, stop ; death
  216/274. קֵץ 
 217. 217/274. conviction
  217/274. אִשּׁוּם  האישום
 218. 218/274. in the end, sooner or later; EVENTUALLY
  218/274. בסופו של דבר
 219. 219/274. to instruct, to command, to order ; to indicate, to point out
  219/274. והורה הוֹרָה (כמו הורים)
 220. 220/274. to keep, to store, to archive; to hide ; to shelve (a plan, an idea)
  220/274. לגנוז גָּנַז
 221. 221/274. hidden, secreted
  221/274. גָּנוּז 
 222. 222/274. during, over the course of
  222/274. במהלכו במהלך
 223. 223/274. process, step ; development ; move (chess, checkers) ; movement ; (colloquial) gear (in a motorized vehicle) ; walking distance (measured in duration of time, as in a five-minute walk) ; stroke
  223/274. מַהֲלָךְ 
 224. 224/274. to be convicted, to be condemned
  224/274. הֻרְשַׁע  והורשע
 225. 225/274. commotion, tumult, hullabaloo ; riot, disturbance
  225/274. מְהוּמָה  המהומות
 226. 226/274. in his absence
  226/274. שלא בפניו שֶׁלֹּא בְּפָנָיו
 227. 227/274. in retrospect ; (Jewish law) post factum, ex post facto
  227/274. בדיעבד בְּדִיעֲבַד
 228. 228/274. to shake, to rock ; to cause agitation, to shock ; to destabilize, to upset, to rock the foundations
  228/274. מזעזע זִעְזֵעַ \מְזַעֲזֵעַ \shocking, terrifying, horrifying
 229. 229/274. turning, diversion, bending ; (grammar) declension, inflection ; (statistics) deviation
  229/274. הַטָּיָה 
 230. 230/274. altercation, quarrel
  230/274. בקטטה קְטָטָה
 231. 231/274. to wound, to injure ; to hurt (feelings
  231/274. לפצוע LEEF TZOA פָּצַע
 232. 232/274. theater) play ; view, sight
  232/274. מַחֲזֶה  מחזה
 233. 233/274. rare, uncommon
  233/274. נָדִיר 
 234. 234/274. to exclude
  234/274. הִדִּיר 
 235. 235/274. Article- Blood- samples http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240118.html
  235/274. Article-Blood-SamplesHttp://Www.Haaretz.Co.Il/Hasite/Spages/1240118.Html
 236. 236/274. Applicants without a high school diploma
  236/274. מועמדים ללא תעודת בגרות
 237. 237/274. to be trained
  237/274. לעבור הכשרה
 238. 238/274. preparation ; training
  238/274. הַכְשָׁרָה 
 239. 239/274. to increase; to to become more expensive
  239/274. התייקר הִתְיַקֵּר
 240. 240/274. financial
  240/274. פיננסי פִינַנְסִי
 241. 241/274. on behalf of, by, from
  241/274. מטעם
 242. 242/274. petrol, gasoline
  242/274. בנזין בֶּנְזִין
 243. 243/274. low social economic socio-economic
  243/274. סוציו-אקונומי נמוך סוֹצְיוֹ-אֶקוֹנוֹמִי
 244. 244/274. there has been an increases
  244/274. חלה עלייה
 245. 245/274. drawing, pumping ; extracting
  245/274. שְׁאִיבָה  שאיבות
 246. 246/274. only a few HELP HEP WEIRD TRANSLATION
  246/274. ספורים בלבד
 247. 247/274. laboratory, lab
  247/274. במעבדות מַעְבָּדָה
 248. 248/274. Operational framework
  248/274. במסגרת מבצעי
 249. 249/274. pool, stockpile, reserve ; reservoir
  249/274. מאגר מַאֲגָר
 250. 250/274. to take, to grasp, to hold ; to assume
  250/274. נָטַל  ליטול
 251. 251/274. Meanwhile
  251/274. במקביל
 252. 252/274. to be bundled, to be gathered together; to be united \\ to amalgamate, confederate, unite
  252/274. אֻגַּד \\ אִגֵּד
 253. 253/274. to be scattered ; to be distributed, to be disseminated ; to be spread (rumor, information
  253/274. הוּפַץ 
 254. 254/274. to scatter ; to distribute ; to spread, to disseminate (a rumor,TO ISSUE information) ; to propagate
  254/274. שהפיץ הֵפִיץ
 255. 255/274. regulation, accepted practice ; procedure
  255/274. נוהל נֹהַל
 256. 256/274. indeed, surely, truly
  256/274. אמנם אָמְנָם
 257. 257/274. Is that so? Is it true that ...? Indeed
  257/274. האומנם 
 258. 258/274. but so far
  258/274. אולם עד עתה
 259. 259/274. to be forced upon \\ to enforce, to implement
  259/274. נאכף נֶאֱכַף \\ אָכַף
 260. 260/274. nursing
  260/274. הסיעוד סִעוּד
 261. 261/274. to remove, to transfer ; to take across ; to pass TO FURTHER
  261/274. המעבירים הֶעֱבִיר
 262. 262/274. the training for the profession
  262/274. ההכשרות למקצוע
 263. 263/274. anger, fury
  263/274. בזעם זַעַם
 264. 264/274. senior of the system/in the system
  264/274. בכיר במערכת, בָּכִיר
 265. 265/274. his accessibility 
  265/274. נגישותו נְגִישׁוּת
 266. 266/274. to drop through a slot (a coin, envelope, token) ; to lower (on a rope, chain, cable) ; to let drop, to let hang
  266/274. לשלשל שִׁלְשֵׁל
 267. 267/274. to terrify, to rain 
  267/274. הטיל אימה הֵטִיל [הִפִּיל] אֵימָה
 268. 268/274. classified information
  268/274. מידע מסווג מְסֻוָּג
 269. 269/274. assessee, tax-payer
  269/274. נישומים נִשּׁוֹם
 270. 270/274. charge sheet, indictment
  270/274. כתב האישום כְּתַב אִשּׁוּם
 271. 271/274. sad, forlorn, depressed bleak, grim
  271/274. עָגוּם 
 272. 272/274. regulation, accepted practice ; procedure
  272/274. נוהל נֹהַל
 273. 273/274. piercing, penetrating ; invasive
  273/274. חוֹדְרָנִי 
 274. rticles al274/274. humiliated, shamed, embarrassed ; downcast \\ to be humiliated
  274/274. מושפלים מֻשְׁפָּל \\ הֻשְׁפַּל

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
99868
Filename:
ArticlesAllV2.txt
Updated:
2011-09-05 19:01:14
Tags:
articles all jsv
Folders:

Description:
articles all jsv
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview