examen jargon.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. according to the writer
  volgens
 2. actually he is a very good writer
  eigenlijk
 3. this is in accordance with....
  stemt overeen met
 4. to take into account
  in aanmerking nemen
 5. how does the writer account for...?
  verklaren
 6. achieve
  presteren/bereiken
 7. added
  toevoegen
 8. advantage
  voordeel
 9. affect
  beïnvloeden
 10. amount to
  op neerkomen
 11. aim at
  nastreven / mikken op
 12. announce
  aankondigen
 13. appears
  blijkt dat
 14. as for
  wat betreft
 15. as regards
  voor wat betreft
 16. to apply to
  van toepassing zijn tot
 17. argue
  beweren; trachten te bewijzen
 18. assume
  aannemen
 19. attitude
  standpunt
 20. attribute to
  toeschrijven aan
 21. audience
  publiek
 22. besides
  bovendien
 23. beyond
  verder dan
 24. brief
  kort
 25. bring up
  naar voren brengen
 26. claim
  beweren
 27. come down to
  op neerkomen
 28. have in common
  met elkaar gemeen hebben
 29. compare
  vergelijken
 30. comparison
  vergelijking
 31. concern
  betreffen
 32. What can be concluded from...?
  Welke conclusie kan er getrokken worden uit... ?
 33. conclude
  besluiten
 34. What conclusion does he reach?
  Tot welke conclusie komt hij?
 35. confine
  beperken
 36. confirms
  bevestigt
 37. in connection with
  met betrekking tot
 38. consider
  beschouwen
 39. considering
  in aanmerking nemend
 40. consist of
  bestaan uit
 41. convey
  meedelen; duidelijk maken
 42. convince
  overtuigen
Author
ID
99874
Card Set
examen jargon.txt
Description
examen jargon en
Updated
Show Answers